Pravidla českého pravopisu

sShakespeare [šejkspír], -ra m.; shakespearovský
 shánět, 3. mn. shánějí i shání
 sháňka ž.
 Shannon [šenon], -u m.; shannonský
 Shaw [šó], Shawa [šóa] m.
 sházet (k shodit), 3. mn. sházejí i shází
 shazovat
 Sheffield [šefil-], -u m.; sheffieldský
 sherry [šery] i šery s. neskl.
 shilling [ši-] (angl.), schilling [ši-] (něm.), -gu i šilink, -ku m.
 shladit (ze světa, vyhladit), příč. shlazen
 shledat (se) (najít, setkat se)
 shlédnout i shlídnout, příč. shlédl, shlédnul i shlídl, shlídnul (pohledět shora dolů); jiné je zhlédnout i zhlídnout (spatřit)
 shlížet, 3. mn. shlížejí i shlíží (shora dolů); jiné je zhlížet se (např. v zrcadle)
 shluk, -u m.
 shluknout se, příč. shlukl se
 shnilý
 shnít, 3. j. shnije, 3. mn. shnijí i shnijou; rozk. shnij; příč. shnil; podst. jm. shnití
 shoda ž.
 shodit, příč. shozen (hodit dolů)
 shodnout se, příč. shodl se
 shodný
 shodovat se
 shon, -u m.
 shora i seshora přísl.
 shořet, 3. mn. shoří
 shovívavý
 show [šou] neskl. ž. i s.
 shrabat, 1. j. shrabu; rozk. shrab i shrabej
 shrábnout, příč. shrábl
 shrbit (se), příč. shrben
 shrnout, příč. shrnul
 shromáždění s.
 shromaždiště i shromáždiště, -iště s., mn. 2. -išť
 shromáždit (se), rozk. shromáždi (se) i shromažď (se)
 shromažďovat (se)
 shůry přísl.
 shyb, -u m.
 shýbat (se), 1. j. shýbám (se); podst. jm. shýbání
 shybka ž.
 shýbnout (se), příč. shýbl (se)
 Podobné:
ddisharmonický [dy-ny-]
 disharmonie [dy-ny-] ž.
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
kKinshasa [-ša-], -y ž.; kinshaský
mMarshallovy ostrovy
nna shledanou (pozdrav)
 nashromáždit, rozk. nashromáždi i nashromažď; příč. nashromážděn
 neshoda ž.
 neshodný
oodshora přísl.
ppentagon, -u m.; Pentagon (ve Washingtonu)
 poshovět, 3. mn. poshoví i poshovějí; rozk. poshov i poshověj
sschilling [ši-] (něm.), shilling [ši-] (angl.), -gu i šilink, -ku m.
 šery i sherry [še-] s. neskl.
 seshora i shora přísl.
 šilink, -ku i schilling [ši-] (něm.), shilling [ši-] (angl.), -gu m.
 skopat, 1. j. skopu i skopám, 3. mn. skopou i skopají; rozk. skopej (shora nebo dohromady); jiné je zkopat (kopáním upravit; pokopat někoho)
 squash [skvoš], -e m.
 squash [skvoš], -e m.
 svalit, příč. svalen (shora dolů)
uústavodárný; Ústavodárné národní shromáždění (1946-49)
wWashington [voši- i vaši-], -u m.; washingtonský
 Washington [voši- i vaši], -u m.; washingtonský
zzhlédnout i zhlídnout, příč. zhlédl, zhlédnul i zhlídl, zhlídnul (spatřit); jiné je shlédnout i shlídnout (pohledět shora dolů)
 zhlížet se, 3. mn. zhlížejí se i zhlíží se (např. v zrcadle); jiné je shlížet (shora dolů)
 zkopat, 1. j. zkopu i zkopám, 3. mn. zkopou i zkopají; rozk. zkopej (kopáním upravit; pokopat někoho); jiné je skopat (shora nebo dohromady)
Naposledy hledáno:

záď, svic, válcovitý, kathmandú, nejenomže, kr, amfite, neře, vysí, přespříští

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.