Pravidla českého pravopisu

sstvol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 stvořit
 stvořitel, -e m.; Stvořitel (Bůh)
 stvrdit, příč. stvrzen (potvrdit); jiné je ztvrdit (učinit tvrdým)
 stvrzenka ž.
 stvrzovat (potvrzovat); jiné je ztvrzovat (činit tvrdým)
 stvůra ž.
 Podobné:
bBahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 Belgie ž.; Belgické království; Belgičan, -a m.; belgický, mn. -čtí
 Belgie, -e ž.; Belgické království; Belgičan m.; belgický
 Bhútán, -u m.; Bhútánské království; Bhútáňan i Bhútánec m.; bhútánský
 bioinženýrství s.
 bit, -u m. (jednotka množství informace, zn. b)
 bohatství s.
 božstvo s.
 bratrství s.
 brusičství s.
 buřičství s.
ccelistvý
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 češství s.
 císařství s.; císařství mexické (dř.); druhé císařství (ve Francii) (viz § 88)
 členství s.
 členstvo s.
dDaidalos, -la m.; daidalské sochařství
 Dánsko s.; Dánské království; Dán, -a m.; dánský
 Dánsko, -a s.; Dánské království; Dán m.; dánský
 dárcovství s.
 děcko, -cka s., mn. 2. -cek, 3. -ckům i -ckám, 6. -ckách, 7. -cky (ale dětský, dětství)
 dějství s.
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 denunciantství s.
 dětinství s.
 dětství s.
 dobrodružství s.
 dobytkářství s.
 Dominika [-ny-], -y ž.; Dominické společenství; Dominičan m.; dominický
 donchuánství s.
 donkichotství s.
 drůbežářství s.
 druhý; druhá světová válka; druhé císařství (hist.) (viz § 88)
 družba, -y ž. (přátelství)
 družstvo s., mn. 2. -stev
eEvropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
hholičství s.
 horstvo s.
 hospodářství s.
 Hostvivít, -a m.
 hrabství s.
 hrdinství s.
 hrdopyšství s.
 husitství s.
jjinošství s.
 Jordánsko, -a s.; Jordánské hášimovské království; Jordánec m.; jordánský
kkamarádství s.
 karteziánství s.
 klihárenství s.
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 kněžstvo s.
 koksárenství s.
 komisařství s.
 kožařství s.
 koželužství s.
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
 křesťanství s.
 květenství s.
lLesotho [-to], -a s.; Lesothské království; Lesothan m.; lesothský
 lidstvo s.
 lnářství s.
 loďařství s.
 Lucembursko s.; Lucemburské velkovévodství; Lucemburčan, -a m.; lucemburský
 Lucembursko, -a s.; Lucemburské velkovévodství; Lucemburčan m.; lucemburský
 lukařství s.
 luteránství i luterství s.
mmalomocenství s.
 markrabství s.; Markrabství moravské (viz § 88)
 Maroko, -a s.; Marocké království; Maročan m.; marocký
 mateřství s.
 měřičství s. (činnost měřiče)
 městský, mn. městští; Městský úřad v (Bechyni), Městské zastupitelstvo v (Bechyni)
 milosrdenství s.
 ministerstvo [-ny-] s.; Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 ministerstvo: Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 mistrovství s.; mistrovství světa, mistrovství Evropy; Mistrovství světa v odbíjené žen 1990
 mladistvý
 mlékárenství s.
 mlékařství s.
 mnohoženství s.
 množství s.
 mocenství s.
 mocnářství s.; mocnářství rakousko-uherské
 modelářství s.
 modistství [-dy-] s.
 modlářství s.
 mol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (látkové množství, zn. mol)
 Morava, -y ž.; moravský; Markrabství moravské (viz § 88); Moravské pole; Moravská brána, Moravský kras; Moravská Třebová
 mrzoutství s.
 mužství s.
 mužstvo s.
nnáboženství s.
 nactiutrhačství s.
 nakladatelství s.; nakladatelství Albatros
 národněhospodářský (k národní hospodářství)
 nebezpečenství s.
 nechutenství s.
 Nepál, -u m.; Nepálské království; Nepálec m.; nepálský
Naposledy hledáno:

valin, fosfát, zatěžkávání, nka, xii, obdržet, brovnink, uspět, zabránit, soukromí

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.