Pravidla českého pravopisu

eElea, -ey i -eje ž.; eleaté, elejská škola
 eleaté, -ů m. mn. (příslušníci řecké filozofické školy)
 elefantiáza [-ty-], -y ž.
 elegán, -a m.
 elegance ž.
 elegantní
 elegický
 elegie ž.
 Elektra, -ry ž.
 elektrický
 elektrifikace ž.
 elektřina ž.
 elektrizace ž.
 elektrizační
 elektroanalýza, -y ž.
 elektroda ž.
 elektroencefalograf, -u m.
 elektroforéza, -y ž.
 elektrokardiograf [-dy-], -u m.
 elektrokardiografie [-dy-] ž.
 elektrolyt, -u m.
 elektrolytický [-ty-]
 elektrolýza, -y ž.
 elektrolyzér, -u m.
 elektromagnetický [-ty-]
 elektromotor, -u m.
 elektron, -u m.
 elektronický [-ny-]
 elektronika [-ny-] ž.
 elektronka ž.
 elektronvolt, -u m. (zn. eV)
 elektroosmóza [-ro-os-], -y ž.
 elektroskop, -u m.
 elektrostatický [-ty-]
 elektrotechnický [-ny-]
 elektrotechnika [-ny-] ž.
 element, -u m.
 elementární
 Elena, -y ž.
 Eleonora, -y ž.
 Eleuzína -zíny i Eleusis [-z-], -siny ž.; eleuzínský i eleusinský
 elév, -a m.; elévka ž.
 elevátor, -u m.
 Podobné:
aaccelerando [ače-]
 akcelerace ž.
 amoleta i omeleta ž.
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
bBělehrad, -u m.; bělehradský
 Bělehrad, -u m.; bělehradský, mn. -dští
 bělet (se), 3. mn. bělejí (se) i bělí (se); příč. bělel (se)
 beletrie ž.
 beletrista, -y m.
 beletristický [-ty-]
 beletrizovat
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 bestseler i bestseller [-se-], -eru m.
 bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
cCelebes, -u m.; celebeský
 čeleď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi
 čeledín, -a m.
 čeledník, -u m.
 celer, -u m.
 celestin [-ty- i -tý-], -u m. (nerost)
 celestin [-tý-], -a m. (mnich)
 Celestýn i Celestin [-tý-], -a m.
 Celestýn i Celestin [-tý-], -a m.; Celestýna i Celestina [-tý-], -y ž.
 Celeveland [klívle-], -u m.; clevelandský
 čelo s.; v čele (např. skupiny)
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chameleon [-on i -ón], -a m.
 chameleonský [-on- i -ón-]
 cizelér, -a m.
 Cybele viz Kybele
dDelaware [delevr], -ru m.; delawarský
 déle přísl.
 delegace ž.
 delegát, -a m.
 delén, -u m.
 dělenec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
 delta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 dielektrický [dy-e-]
 dielektrikum [dy-e-], -ka s.
 dieselelektrický [dýzl-el-]
 dvěstěletý i dvousetletý
 dvousetletý i dvěstěletý
eexcelence ž.; Jeho (Vaše) Excelence, Excelence (titul)
ffotoelektrický [-o-e-]
gGörlitz [gerlic] viz Zhořelec
hHelén, -na m.; helénský
 Helena, -y ž.
 helénistický [-nysty-]
 helénizmus [-ny-], -izmu i helénismus [-nyzm-], -ismu m.
 helénský
 Helespont i Hellespontos, -tu m.; helespontský i hellespontský
 helma, -y ž., mn. 2. helem
 hřebelec, -lce m.
iintelekt, -u m.
 intelektuál, -a m., mn. 4., 7. -y
 intelektualizace ž.
 intelektuální
 irelevantní
 Izrael, -e m.; Izraelec, -lce m.; izraelský
 Izrael, -e m.; Izraelský stát; Izraelec m.; izraelský
jjelen, -a m.; jelení; Jelení příkop (v Praze)
kkolegium [-lé-], -gia s.; kolegium ministra, ředitele
 koleno, -a s., mn. 2. kolen, 3. -ům, 6. -ech, 7. -ny, o tělesných údech též 2. a 6. častěji kolenou
 Kostalec nad Černými lesy, Kostalce nad Č. L. m.; černokostelecký
 Kostelec nad Černými lesy; černokostelecký, mn. -čtí
 Kostelec nad Labem, Kostelce nad L. m.; (labsko)kostelecký
 krmelec, -lce m.
 Květná neděle
 Kybele i Cybele [-é], -ly i neskl. ž.
lLos Angeles [endželis i endžilis] s. neskl.; losangeleský, mn. -leští
 Los Angeles [endželis i endžili] neskl. s.; losangeleský
mMefisto, -ta i Mefistofeles, -la m.
 mendelevium, -via s.
 mikroelektronika [-ny-] ž.
 mrazení s. (o tělesném pocitu)
 múza, -y ž. (umělecká schopnost); Múza (bohyně)
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národní muzeum; Muzeum skla a bižuterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
nnazeleno i na zeleno (zeleně)
 neděle ž., mn. 2. nedělí i neděl (nedělních dnů), neděl (týdnů); Květná neděle
 nelegitimní [-ty-]; nelegitimně
 nepřítel, -e m., mn. 1. nepřátelé, 2. nepřátel, 7. nepřáteli; nepřítelkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 neželezný
 noha ž., mn. 2. nohou i noh, 3. nohám, 6. nohou i nohách, 7. o tělesných údech nohama, jinak nohami
 nožka ž., mn. 7. o tělesných údech -ama, jinak -ami
oocelek, -lku m.
 oddělení s.
 oddělit, příč. oddělen
 oko s., mn. ž. 1., 4. oči, 2. očí, 3. očím, 6. očích, 7. očima (o tělesném ústrojí, jinak oka atd.)
 omeleta i amoleta ž.
 optoelektronický [-o-e-ny-]
 optoelektronika [-o-e-ny-] ž.
 oželet, 3. mn. oželí i oželejí; rozk. ožel; příč. oželel, oželen
ppelerína ž.
 peleš, -e ž.
 pelest, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem i -tím, 6. -tech i -tích, 7. -tmi
 Peleus, -lea m.; Peleovci
 piezoelektrický [pije-]
 piezoelektřina [pije-] ž.
 pododdělení s.
Naposledy hledáno:

cinta, ělě, cinknou, grúň, nepoddajný, šný, cinkat, tivol, pýcha, cihlov

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.