Pravidla českého pravopisu

ggejša, -i ž., jedn. 3., 6. -e i -i, 4. -u, 7. -ou, mn. 1., 4. -i, 2. gejš, 3. -ám atd.
 gejzír, -u m.
 gel, -u m.
 gem, -u i game [gem i gejm], -mu m.
 gen, -u m.
 genealogický [-e-a-]
 genealogie [-e-a-] ž.
 generace ž.
 generační
 generál, -a m., mn. 4., 7. -y
 generalita ž.
 generalizovat
 generálmajor, -a m. (zkr. genmjr.)
 generální
 generálporučík, -a m. (zkr. genpor.)
 generativní [-ty- i -tý-]
 generátor, -u m.
 genetický [-ty-]
 genetika [-ty-] ž.
 geneze ž.
 genialita [-ny-] ž.
 geniální [-ny-]
 genitálie [-ny-], -lií ž. pomn.
 genitální [-ny-]
 genitiv [-nyty- i -nytý-], -u m.
 genitivní [-nyty- i -nytý-]
 nius [-ny-], -nia m., mn. 1. -niové, 4. -nie, 7. -nii
 genocida ž.
 genotyp, -u m.
 gentleman [džentlmen] i džentlmen, -a m.
 geocentrický
 geodet, -a m.
 geodetický [-ty-]
 geodezie [-de- i -dé-] ž.
 geofyzika ž.
 geograf, -a m.
 geografický
 geografie ž.
 geolog, -a m.; geoložka ž.
 geologický
 geologie ž.
 geometr, -a m.
 geometrický
 geometrie ž.
 geopolitický [-ty-]
 George Town [džórč taun], G. T-u m.; georgetownský
 Georgetown [džórčtaun], -u m.; georgetownský
 geotropizmus, -izmu i geotropismus [-zm-], -ismu m.
 gepard, -a m.
 Gerald [ge- i že-], -a m.; Geraldina [ge- dý- i že-dý-], -y ž.
 Gerard [ge- i že-], -a m.; Gerardina [ge-dý- i že- dý-], -y ž.
 gerbera ž.
 Gerda, -y ž.
 Gerhard, -a m.; Gerharda, -y ž.
 gerila i guerilla [gerila], -y ž.
 Gerlachovský štít
 Germán, -a m.
 Germánie, lat. Gaermania [-má-], -ie ž.; Germáni, germánský
 Germanikus, -ka i Germanicus [-ku-], -ca i -ka m.
 germanista [-ny-], -y m.
 germanistický [-nysty-]
 germanium [-mány-], -nia s.
 germanizace [-ny-] ž.
 germánský
 gerontologický
 gerontologie ž.
 Gertruda, -y ž.
 gesce ž.
 gesční
 gestapo s.
 gestikulace [-ty-] ž.
 gesto s.
 gestor, -a m.
 z i geus [z], -a m., mn. 1. -ové, 4., 7. -y
 za i Gejza, -y m.
 Podobné:
aagenda ž.
 agens, -ntu m. i s. neskl.
 agent, -a m.
 agentura [-tu- i -tú-] ž.
 Agrigento [-džen-], -a s.; agrigentský
 albigenští m. mn. (sekta)
 alergen [-ge- i --], -u m.
 algebra ž.
 algebraický
 analgen, -u m.
 analgetický [-ty-]
 analgetikum [-ty-], -ka s.
 analgezie [-ge- i --] ž.
 Angelika, -y ž.
 antigen [-ty-], -u m.
 antropogeneze ž.
 antropogenní
 apogeum, -gea s.
 apologetický [-ty-]
 Archangelsk, -u i -a m.; archangelský
 Argentina [-tý- i -ty-] ž.; Argentinec, -nce m.; argentinský
 Argentina [-tý- i -ty-], -y ž.; Argentinská republika; Argentinec m.; argentinský
 Argos, -su i -gu m. (město); argoský i argejský
 Augeias, -geia i Augiáš, -še m.; Augiášův chlév
 autogen, -u m.
 autogenní
 autosugesce ž.
bbergenie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 biogenní
 biologicko-geografický (např. stanice)
 Birmingham [bérmingem], -u m.; birminghamský
 Boolova i Booleova [búlo-] algebra
 Bridgetown [-čtaun], -u m.; bridgetownský
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
 Burgenland, -u m.; burgenlandský
cCalgary [kelgeri i kelgeri] neskl. s.; calgarský
 Cambridge [kembridž], -e ž.; cambridgeský i cambridžský
 Cambridge [kembridž], -e ž.; cambridgeský i cambridžský, mn. -dgeští i -džští
 char d`affaires [šaržé dafér] m. neskl. (franc.)
 církev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (náboženské organizace)
ddaguerrotyp [-gero-], -u m.
 degenerace ž.
 degenerační
 degenerativní [-ty- i -tý-]
 dehydrogenace ž.
 detergent, -u m.
 digestoř [dy-], -e ž.
 Diogenes, -na m.
 dirigent [dy-], -a m.
 dirigentský [dy-], mn. -tští
 divergence [dy-] ž.
 divergenční [dy-]
 divergentní [dy-]
 drogerie [-ge- i --] ž.
 džentlmen i gentleman [džentlmen], -a m.
eEgeida i Egeis, -idy ž.; egejský
 Egejské moře
 endogenní
 energetický [-ty-]
 energetik [-ty-], -a m.
 energetika [-ty-] ž.
 Engelbert, -a m.
 estrogen, -u m.
 eugenický [-ny-]
 eugenika [-ny-] ž.
 euklidovský i eukleidovský (např. geometrie)
 evangelický
 evangelík, -a m.; evangelička ž.
 evangelista, -y m.
 evangelium, -lia s.
fflagelant, -a m.
 fosgen [-ge- i --], -u m.
 fotogenický [-ny-]
 fotogenní
 fylogeneze ž.
 fytogeneze ž.
ggag [ge-], -u m.
 gambler [gem- i gam-], -a m.
 gambler [gem- i gam-], -a m.
 game [gem i gejm], -mu i gem, -u m.
 gang [ga- i ge-], -u m.
 gangster [gangster i gengstr], -tera m.
 gay [gej i gaj], -e m.
 gay [gej i gaj], -e m.
 ghetto [geto] s.
 Goethe [te], -tha [-ta] i -theho [-teho] m.
 Görlitz [gerlic] viz Zhořelec
 Göteborg [ge- i jé-], -u m.; göteborský
 Göttingen [getyn-], -u m. i neskl. s.; göttingenský
 Groningen [chrony-], -u m. i neskl. s.; groningenský
 guerilla [ge-] i gerila, -y ž.
hhalogen [-ge- i --], -u m.
 halogenid [-ny-], -u m.
 hamburger [-gr], -u m.
 Hegel [hégl], -gela [-gla] m.
 hegelovec, -e m.
 hegemon, -a m.
 hegemonický [-ny-]
 hegemonie [-ny-] ž.
Naposledy hledáno:

útop, , mýtina, záříjový, dezinfekce, novolunní, ni, dokuď, nový, znova

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.