Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aakreditiv [-dyty- i -dytý-], -u m.
 aperitiv [-ty- i -tý-], -u m.
 auditivní [-dyty- i -dytý-]
bbití s. (výprask)
 blít, 1. j. bliji i bliju, 3. mn. blijí i blijou; rozk. blij; příč. blil; podst. jm. blití
 bronchitida [-ty- i -tý-] i bronchitis [-ty-], -tidy ž.
 bronchitik [-ty-], -a m.
cčepobití s.
 cítit, rozk. ciť; příč. cítěn; podst. jm. cítění
 čtyřicet, -ceti i -cíti
ddefinitiva [-nyty- i -nytý-], -y ž.
 definitivní [-nyty- i -nytý-]
 deset, deseti i desíti
 desetičlenný i desítičlenný
 desetidenní i desítidenní
 desetihaléř i desítihaléř i -halíř, -e m.
 desetikoruna i desítikoruna ž.
 devět, devíti; devět set
 devítidenní
 devítina ž.
 diakritický [dy-ty-]
 diapozitiv [dy-ty- i dy-tý-], -u m.
 dobít, 1. j. dobiji i dobiju, 3. mn. dobijí i dobijou; rozk. dobij; příč. dobil, dobit; podst. jm. dobití
 dojít, 1. j. dojdu; rozk. dojdi, dojděte; příč. došel, došla; podst. jm. dojití
 dolít, 1. j. doliji, doleji i doliju, doleju, 3. mn. dolijí, dolejí i dolijou, dolejou; rozk. dolij i dolej; příč. dolil, dolit; podst. jm. dolití
 Domicián i Domitianus [-cia-], -na m.
 dopít, 1. j. dopiji i dopiju, 3. mn. dopijí i dopijou; rozk. dopij; příč. dopil, dopit; podst. jm. dopití
 dožít (se), 1. j. dožiji (se) i dožiju (se), 3. mn. dožijí (se) i dožijou (se); rozk. dožij (se); příč. dožil (se), dožit; podst. jm. dožití
 dvacet, -ceti i -cíti
 dvacetihaléř i dvacítihaléř i -halíř, -e m.
 dvacetikoruna i dvacítikoruna ž.
eekonomicko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 encefalitida [-ty- i -tý-] i encefalitis [-ty-], -tidy ž.
fferoslitina ž.
 fitink [-ty-], -ku m.
ggenitiv [-nyty- i -nytý-], -u m.
 genitivní [-nyty- i -nytý-]
 geopolitický [-ty-]
 graffiti [-ty] s. neskl. (kresba, obraz)
 graffiti [-ty] s. neskl. (kresba, obraz)
hHaiti [-ty] neskl. s.; Haitská republika; Haiťan m.; haitský
 Haiti [hajty] s. neskl.; Haiťan, -a m.; haitský, mn. -tští
 hnít, 3. j. hnije, 3. mn. hnijí i hnijou; rozk. hnij; příč. hnil; podst. jm. hnití
 hospodářsko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 hospodářskopolitický [-ty-] (k hospodářská politika)
 hromobití s.
iilegitimní [-ty-]
 infinitiv [-nyty- i -nytý-], -u m.
 infinitivní [-nyty- i -nytý-]
 intuitivní [-ty- i -tý-]
jjít, 1. j. jdu, bud. půjdu; rozk. jdi, jděte - pojď, pojďte; příč. šel, šla; podst. jm. jití
kkognitivní [-nyty- i -nytý-]
 kompozitium, -ita s.
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 kosmopolitický [-ty-]
 kosmopolitizmus [-ty-], -izmu i kosmopolitismus [-tyzm-], -ismu m.
 Kritias, -tia m.
 kriticizmus [-ty-], -izmu i kriticismus [-ty-zm-], -ismu m.
 kritický [-ty-]
 kritik [-ty-], -a m.; kritička ž.
 kritika [-ty-] ž.
 kritizovat [-ty-]
 krupobití s.
 krveprolití s.
 kvítí s.
llaryngitida [-ty- i -tý-] i laryngitis [-ty-], -tidy ž.
 lecitin [-ty- i -tý-], -u m.
 legitimace [-ty-] ž.
 legitimní [-ty-]; legitimně
 legitimovat [-ty-] (se)
 libri prohibiti [-rí pró-tý] (lat.)
 literárněkritický (k literární kritika)
 lití s.
 litiáza [-ty-], -y ž.
 litice i lítice ž.
 litina ž.
mmeteoritický [-ty-]
 mezinárodněpolitický [-ty-] (k mezinárodní politika)
 mezitím přísl.
 mezitímco i mezitím co spojka (zatímco)
 mítink [-ty-], -ku m.
 mítinkový [-ty-]
 monolitický [-ty-]
nnabít, 1. j. nabiji i nabiju, 3. mn. nabijí i nabijou; rozk. nabij; příč. nabil, nabit; podst. jm. nabití
 nadejít, 1. j. nadejdu; rozk. nadejdi, nadejděte; příč. nadešel, nadešla; podst. jm. nadejití
 nahnít, 3. j. nahnije, 3. mn. nahnijí i nahnijou; příč. nahnil; podst. jm. nahnití
 najít, 1. j. najdu; rozk. najdi, najděte; příč. našel, našla; podst. jm. najití
 nalít, 1. j. naliji, naleji i naliju, naleju, 3. mn. nalijí, nalejí i nalijou, nalejou; rozk. nalij i nalej; příč. nalil, nalit; podst. jm. nalití
 napít se, 1. j. napiji se i napiju se, 3. mn. napijí se i napijou se; rozk. napij se; příč. napil se, napit; podst. jm. napití
 nekritický [-ty-]
 nelegitimní [-ty-]; nelegitimně
 neolitický [-ty-]
 novopozitivizmus [-ty-], -izmu i novopozitivismus [-ty-zm-], -ismu m.
 nutritivní [-ty- i -tý-]
oobejít, 1. j. obejdu; rozk. obejdi, obejděte; příč. obešel, obešla; podst. jm. obejití
 obít, 1. j. obiji i obiju, 3. mn. obijí i obijou; rozk. obij; příč. obil, obit; podst. jm. obití
 odbít, 1. j. odbiji i odbiju, 3. mn. odbijí i odbijou; rozk. odbij; příč. odbil, odbit; podst. jm. odbití
 odejít, 1. j. odejdu; rozk. odejdi, odejděte; příč. odešel, odešla; podst. jm. odejití
 odlít, 1. j. odliji, odleji i odliju, odleju, 3. mn. odlijí, odlejí i odlijou, odlejou; rozk. odlij i odlej; příč. odlil, odlit; podst. jm. odlití
 opít, 1. j. opiji i opiju, 3. mn. opijí i opijou; rozk. opij; příč. opil, opit; podst. jm. opití
Naposledy hledáno:

řepný, ití, blahosklonný, karmín, inkluzívní, slétat, starořecký, dužnina, pekáč, přáž

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.