Pravidla českého pravopisu

pplebej, -e i plebejec, -jce m.
 plebejský
 plebiscit, -u m.
 plebs, -u m.
 plec, -e ž.
 plech, -u m.
 plechovka ž.
 plečka ž., jedn. 3., 6. -čce (stroj)
 pléd, -u m.
 pleistocén, -u m.
 pleistocenní
 pleistocénový
 plejáda ž.; Plejády (hvězdy)
 Plejády, -jád ž. mn.
 plejboj, -e m.
 plejtvák, -a m. (kytovec)
 plé s., viz plemeno
 plemenářství s.
 plemeník, -a m.; plemenice ž.
 plemenný
 plemeno s., jedn. 2. -ena i -ene
 plena ž.
 plenární
 plenka i plínka ž.
 plenta ž.
 plénum, -na s.
 pleonastický [-ty-]
 pleonazmus, -zmu i pleonasmus [-zm-], -smu m.
 pleš, -e ž.
 ples, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 plešatět, 3. mn. plešatějí i plešatí
 plesnivec, -vce m.
 plesnivět, 3. mn. plesnivějí i plesniví
 pleso s.
 plést, 1. j. pletu; rozk. pleť; příč. pletl, pleten; podst. jm. pletení
 pleť, -ti ž., mn. 3. -ím, 6. -ích, 7. -ťmi
 pletenec, -nce m.
 pletenina ž.
 pleticha ž.
 pletichář, -e m.
 pletivo s.
 pleťový
 pleva, -y ž.
 plevel, -u i -e m., mn. 1., 4. -y i -e, 7. -y i -i
 Pleven, -u m.; plevenský
 plexisklo s.
 Podobné:
bBetlémská kaple, Betlémské náměstí (v Praze)
 bezplemenný
ddisplej [dy-], -e m. i ž.
 doplést, 1. j. dopletu; rozk. dopleť; příč. dopletl, dopleten
 doplétat i doplítat, podst. jm. doplétání i doplítání
ffair play [fér plej] (angl.)
kkaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 komplementarita ž.
 komplementární
 komplet, -u m.
 kompletní
 kompletovat
 komplex, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 komplexní
 kříž, -e m.; Červený kříž; kaple sv. Kříže; Zlatý kříž (obchodní centrum Prahy)
lLake Placid [leik plesid], L. P-u m. i neskl. s.; lakeplacidský
 loreta ž. (kaple); Loreta (na Hradčanech)
mmultiplex [-ty-], -u m.
nnaplést, 1. j. napletu; rozk. napleť; příč. napletl, napleten
 náplet, -u m.
 naplétat i naplítat, podst. jm. naplétání i naplítání
ooidipovský [ojdy-] komplex
 Oidipus, -pa m.; oidipovský komplex
 oplést, 1. j. opletu; rozk. opleť; příč. opletl
 oplétat i oplítat, podst. jm. oplétání i oplítání
pplayback [plejbek], -u m.
 plít, 1. j. pleji i pleju, 3. mn. plejí i plejou; rozk. plej; příč. plel, plet; podst. jm. pletí (např. o lnu)
 poplést, 1. j. popletu; rozk. (ne)popleť; příč. popletl, popleten
 připlést, 1. j. připletu; rozk. připleť; příč. připletl, připleten
 připlétat i připlítat, podst. jm. připlétání i připlítání
 proplést, 1. j. propletu; rozk. propleť; příč. propletl, propleten
 proplétat i proplítat, podst. jm. proplétání i proplítání
rrozplést, 1. j. rozpletu; rozk. rozpleť; příč. rozpletl, rozpleten
 rozplétat i rozplítat, podst. jm. rozplétání i rozplítání
sskompletovat; viz i zkompletovat
 skroutit, rozk. skruť; příč. skroucen (splést dohromady); jiné je zkroutit (překroutit, vykroutit)
 skrucovat (splétat dohromady); jiné je zkrucovat (překrucovat)
 smotat (svinout); jiné je zmotat (poplést, zmást)
 špic, -e m. (plemeno psa)
 splést, 1. j. spletu; rozk. spleť; příč. spletl, spleten
 spleť, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tím, 6. -tích, 7. -ťmi
 splétat i splítat, podst. jm. splétání i splítání
 spletitý
 steeplechase [stýplčejs] ž. neskl.
 Štrba, -y ž.; Štrbské Pleso s. (město); štrbskopleský; Štrbské pleso (jezero)
 Štrbské Pleso (město), Š-ého P-a s.; štrbskopleský
 Štrbské pleso, Š-ého p-a s.; štrbskopleský
 suplement, -u m.
 suplement, -u m.
ttriplet, -u m.
uujmout, 1. j. ujmu; příč. ujmul, ujmut; podst. jm. ujmutí (při pletení a šití)
 uplést, 1. j. upletu; rozk. upleť; příč. upletl, upleten
 úplet, -u m.
 uplétat i uplítat, podst. jm. uplétání i uplítání
vvelký; Velký vůz (souhvězdí); Velká Morava; Velké Antily [-ty-]; Velká pardubická steeplechase [stýplčejs]
 vplést, 1. j. vpletu; rozk. vpleť; příč. vpletl, vpleten
 vplétat i vplítat, podst. jm. vplétání i vplítání
 vyplenit
 vyplést, 1. j. vypletu; rozk. vypleť; příč. vypletl, vypleten
 výplet, -u m.
 vyplétat i vyplítat, podst. jm. vyplétání i vyplítání
 vyplít, 1. j. vypleji i vypleju, 3. mn. vyplejí i vyplejou; rozk. vyplej; příč. vyplel, vyplet (zbavit plevele)
zzaplesat
 zaplést, 1. j. zapletu; rozk. zapleť; příč. zapletl, zapleten
 zaplétat i zaplítat, podst. jm. zaplétání i zaplítání
 zápletka ž.
 zaplevelit
 zkompletovat; viz i skompletovat
 zkroutit, rozk. zkruť; příč. zkroucen (překroutit, vykroutit, zkomolit); jiné je skroutit (splést dohromady)
 zkrucovat (překrucovat); jiné je skrucovat (splétat dohromady)
 zmotat (poplést, zmást); jiné je smotat (svinout)
 zplenit (zpustošit)
 zplešatět, 3. mn. zplešatějí i zplešatí
 zplesnivět, 3. mn. zplesnivějí i zplesniví
Naposledy hledáno:

plé, ed, dekodér, monte, nejenže, svévolný, po, město, zeus, čty

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.