Pravidla českého pravopisu

rrámě s., viz rameno
 rámec, -mce m.
 ramenní (např. kloub)
 rameno s., jedn. 2. -ena i -ene
 ramínko s.
 Ramon, -a m.; Ramona, -y ž.
 rámovat
 rampa, -y ž.
 rampouch, -u m.
 ramstek, -u m.
 rámus, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 rámusit, rozk. rámus; podst. jm. rámusení
 Ramzovské sedlo
 Podobné:
aalgol, -u m.; programovací jazyk Algol
 anagram, -u m.
 autogram, -u m.
 autogramiáda ž.
bbasic [bejzik], -cu [-ku] i -ku m.; programovací jazyk Basic
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Bertramka ž.
 brambor, -u m. i brambora, -y ž.
 bramborářský
 brambořiště, -iště s., mn. 2. -išť
 brambůrek, -rku m. i brambůrka, -y ž.
cčára ž., jedn. 7. čárou i čarou, mn. 2. čar, 3. čárám i čarám, 6. čárách i čarách, 7. čárami i čarami
 centigram [-ty-], -u m.
 chloramin [-mi- i -mí-], -u m.
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 cobol [ko-], -u m.; programovací jazyk Cobol
 čtyřramenný
ddeci- (zn. d) ve složeninách, např. decigram, decilitr atd.
 decigram, -u m.
 deka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 dekagram, -u m. (zn. dag)
 diagram [dy-], -u m.
 dioráma [dy-], -y ž. i -ámatu i -amatu s.
 díra ž., jedn. 7. dírou, mn. 2. děr, 3. dírám atd.
 dithyramb [dyty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 doorat, 1. j. doořu i doorám, 2. doořeš i dooráš, ..., 3. mn. doořou i doorají; rozk. doorej
 drama, -atu s.
 dramatický [-ty-]
 dramatik [-ty-], -a m.; dramatička ž.
 dramatizace [-ty-] ž.
 dramatizační [-ty-]
 dramaturg, -a m.; dramaturgyně, mn. 2. -yň i -yní, i dramaturžka ž.
 dramaturgický
 dramaturgie ž.
 dvojramenný i dvouramenný
eeditor [-dy-], -u m. (počítačový program)
 editor [-dy-], -u m. (počítačový program)
 epigram, -u m.
 epigramatický [-ty-]
ffortran, -u m.; programovací jazyk Fortran
ggram, -u m.
 gramatický [-ty-]
 gramatika [-ty-] ž.
 gramofon, -u m.
 gramorádio [-dy-], -dia s.
 gramotný
hharmonogram, -u m.
 hologram, -u m.
jjednoramenný
kkameraman, -a m.
 kára ž., jedn. 7. károu, mn. 2. kár, 3. kárám atd.
 karambol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 karamel, -u m.
 karamela, -y ž.
 kararský mramor
 Kerameikos, -ku m.
 keramický
 keramika ž.
 kilo- (zn. k) ve složeninách, např. kilogram, kilometr atd.
 kilogram, -u m. (zn. kg)
 kolonáda ž.; kolonáda Tržního pramene
 krám, -u m.
 kramář, -e m.
 kryptogram, -u m.
 kůra ž., jedn. 7. kůrou, mn. 2. kůr, 3. kůrám atd.
lližina ž. (podklad pod břemeno, trámec)
mmelodram, -u m.
 melodramatický [-ty-]
 miligram, -u m. (zn. mg)
 míra ž., jedn. 7. mírou, mn. 2. měr, 3. mírám atd.; tou měrou
 monogram, -u m.
nnad předložka; v místních názvech: ulice Nad Lesem, ulice Nad Bertramkou, náměstí Nad Bateriemi apod.
 nájezdní (např. rampa)
 náramek, -mku m.
 nárameník, -u m.
 náramný; náramně
 negramotný
 několikaramenný
oodpárat, 1. j. odpářu i odpárám, 3. mn. odpářou i odpárají; rozk. odpárej; podst. jm. odpárání
 orat, 1. j. ořu i orám, 2. j. ořeš i oráš, ..., 3. mn. ořou i orají; rozk. oř i orej
ppanoráma, -ámatu i -amatu s. i -ámy ž.
 panoramatický [-ty-]
 panorámový
 panteon, -u m.; Panteon (jméno chrámu apod.)
 pára ž., jedn. 7. (plnou) parou, jinak párou, mn. 2. par, 3. párám i parám, 6. párách i parách, 7. párami i parami
 Paramaribo, -a s.; paramaribský
 parametr, -u m.
 parametrický
 párat, 1. j. pářu i párám, 3. mn. pářou i párají; rozk. párej; podst. jm. párání
 Paros, -ru m.; parský mramor
 pascal [-ka-], -u m.; programovací jazyk Pascal
 piktogram, -u m.
 prám, -u m.
 pramálo přísl.
 pramen, -e i -u m.; Křížový pramen, pramen Knížete Václava (názvy léčivých pramenů)
 prameník, -u m.
 pramenitý
 pramenní (např. jímka)
 pramenný (např. materiál)
 pramice ž.
Naposledy hledáno:

rám, navrch, bužírka, krist, recitativ, ztlouct, rozvát, ufón, ustat, jesli

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.