Pravidla českého pravopisu

rrodák, -a m.; rodačka ž.
 rodeo, -ea s., mn. 2. -eí, 6. -eích, 7. -ei
 Roderik, -a m.
 rod, -e m., mn. 1. -e i -ové
 rodina ž.
 rodinný; rodinně
 rodiště, -iště s., mn. 2. -išť
 rodit, příč. rozen
 rod
 rododendron, -u m.
 rodonit [-ny-], -u m.
 Rodopy, Rodop m. pomn.; rodopský
 Podobné:
aaerodyn [a-e-], -u m.
 aerodynamický [a-e-]
 aerodynamika [a-e-] ž.
 Afrodita, -ty i Afrodite [-é], -ty i neskl. ž.
 Amsterodam i Amsterdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
bbanka ž.; Česká národbanka, Komerční banka, a. s.
 banka; Česká národbanka, Komerční banka, a. s.
 Borodino [-ď-], -a s.; borodinský
 brod, -u m.
cčaroděj, -e m.; čarodějka ž.
 čarodějnický
 čarodějník, -a m.; čarodějnice ž.
 časopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 Český Brod, Č-ého B-u m.; českobrodský
 český; ..., Česká národní banka, ...
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 charta ž.; Charta Organizace spojených národů
 činorodost, -i ž.
 činorodý; činorodě
ddivadlo s.; Národdivadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dobrodinec, -nce m.
 dobrodruh, -a m.; dobrodružka ž.
 dobrodružný
 dobrodružství s.
 doprodej, -e m.
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národdům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
eelektroda ž.
 erodovat
 eurodolar, -u m.
ffestival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
ggalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií; Národgalerie, Alšova jihočeská galerie, Galerie hl. m. Prahy, Galerie bratří Čapků, Galerie Centrum
hHavlíčkův Brod, -u m.; havlíčkobrodský i havlíčkovobrodský, mn. -dští
 Havlíčkův Brod, H-ova B-u m.; havlíčkobrodský
 hermafrodit [-dy-], -a m.
 Herodes, -da i -desa i -dese m.
 Herodot i Herodotos, -ta m.; herodotovský
 hydrodynamika ž.
iintrodukce ž.
 introdukční
kknihovna, -y ž.; Národknihovna
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodkongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národkongres (politická strana)
 kontraproduktivní [-ty- i -tý-]
 kontraproduktivní [-ty- i -tý-]
 konvent, -u m.; Národkonvent, Konvent (v Paříži v 18. stol.)
 koprodukce ž.
 koprodukovat
 korodovat
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn., 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi; krkonošský, mn. -šští; Krkonošský národní park
mmezinárodněpolitický [-ty-] (k mezinárodní politika)
 mezinárodněprávní (k mezinárodní právo)
 mezinárod
 mistr, -a m.; mistr Jan Hus, m. Jan Hus; Mistr vyšebrodského oltáře, tzv. Mistr vyšebrodský i Vyšebrodský mistr; Mistr Jirásek; v oslovení: vážený Mistře
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národmuzeum; Muzeum skla a bižuterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
nnadprodukce ž.
 nadprodukční
 nadproduktivní [-ty- i -tý-]
 rod, -a i -u m.
 narodit se, příč. narozen; podst. jm. narození
 rodnědemokratický [-ty-] (např. strana)
 rodněhospodářský (k národní hospodářství)
 rodněosvobozenecký (např. boj)
 rodněsocialistický [-ty-] (např. strana)
 rodněsociální (např. strana)
 rod; ...; Národní bezpečnostní úřad
 rod; Národní divadlo; Národní bezpečnostní úřad
 rodnost, -i ž.
 rodnostní
 rodohospodářský
 rodopis, -u m.
 neprodleně přísl.
 neproduktivní [-ty- i -tý-]
 neprodyšný
 neúroda ž.
 nimrod [ni- i ny-], -a m.
 Nižnij Novgorod, N-ího N-u m.; (nižno)novgorodský
 Novgorod, -u m.; novgorodský
oobrana ž.; Obrana národa (organizace)
 obrodit, příč. obrozen; podst. jm. obrození
 obrození s.; národobrození
 odnárodnit
 odnárodňovat
 odrodilý
 odrodit se, příč. odrozen
 organizace [-ny-] ž.; Organizace spojených národů, Spojené národy; Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
ppamátník, -u m.; Památník národního písemnictví; Národpamátník na Vítkově (v Praze)
 paradontóza i paradentóza i parodontóza, -y ž.
 parodie [-dy-] ž., mn. 2. -dií
 parodontóza i paradontóza i paradentóza, -y ž.
 parodovat
 perlorodka ž.
 piknik [-ny-], -u m. (občerstvení v přírodě)
 porod, -u m.
 porod
 porodnice ž.
 porodnický
 předprodej, -e m.
 přerod, -u m.
 příroda ž.
Naposledy hledáno:

rod, řkát, málokterý, povzdálí, hádán, mkov, razuvzdorn, elu, ask

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.