Pravidla českého pravopisu

uetřit, rozk. etři i etř, etřete i etřte
 i ž. mn., 2. í, 3. ím, 7. ima
 ít, 1. j. iji i iju, 3. mn. ijí i ijou; rozk. ij; příč. il, it
 úšklebek, -bku m.
 klebovat se
 klíbat se, podst. jm. klíbání
 klíbnout se, příč. klíbl se i klíbnul se
 krábat i krabat, 1. j. krábu, krabu i krábám, krabám; rozk. krab, krábej i krabej; podst. jm. krábání i krabání
 krábnout, příč. krábl
 krabovat
 lapat, 1. j. lapu i lapám; rozk. lap i lapej
 úšlapek, -pku m.
 lápnout, příč. lápl i lápnul
 lechtilý
 
 pinit
 tědřit
 těpačný
 úštěpek, -pku m.
 típat, 1. j. típu i típám; rozk. típej; podst. jm. típání
 típnout, příč. típl
 tipovat
 tknout, příč. tkl i tknul, tknut
 tknutí s.
 tvat, 1. j. tvu; rozk. tvi, tvěte i tvete; podst. jm. tvání
 Podobné:
aadamita, -y m. (příslník náboženské sekty)
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslnice kmene)
 Andalusie [-lúz- i -luz-]; Andalusan, -a m.; andaluský, mn. -l
 andulka ž. (papoek)
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslník národa)
 Art, -e m.
bBělorusko, -a s.; Bělorus, -a m.; běloruský, mn. -r
 brousit, rozk. brus; příč. broen; podst. jm. broení
 b, -e m. i ž.
ddopustit, rozk. dopusť; příč. doptěn; podst. jm. doptění
 Dan, -a m.; Dana, -y ž.
 Danbe neskl. s.; danbský
 de ž.
 dený
 devní
 Dičky, -ček ž. pomn.
 dusit, rozk. dus; příč. den
 dnost, -i ž.
 d
eeleaté, -ů m. mn. (příslníci řecké filozofické školy)
 etrtina ž.
 eunský, mn. -šští
ffla, -e m.
 Fu-šun, Fu-šunu m.; funský
hhalky, -šek ž. mn.
 Hindúk, -e m.; hindustánský
 hloub, -i ž.; z hloubi de
 hluchý, mn. hlí, 2. st. hlší
 hlina ž.
 horkovzd (např. topení)
 ho s.
 hr, -šně ž.
 hrka ž.
 hustě, 2. st. hustěji, hoť (např. ve spojení jen hoť)
 hustit, rozk. husti i husť; příč. htěn
iindián [-dy-], -a m. (příslník antropologické skupiny)
 izraelita, -y m. (příslník židovské církve)
jjednoduchý, mn. jednodí, 2. st. jednodší
 jednode, 2. st. jednodeji
kKjúšú neskl. s.; kjúšúský
 klusat, 1. j. klu i klusám, 3. mn. klou i klusají; rozk. klusej
 kousat, 1. j. kou i kousám, 3. mn. koou i kousají; rozk. kousej
 Kr hory; krnohorský
 ke ž.
lletka ž.
 Libe, -e ž.
 lotion [losjon franc. i lon angl.], -u m.
 ltěnina ž.
mmakista, -y m. (příslník hnutí maquis)
 mateřídoka ž.
 Mato, -e m.
 Midas, -ase i -da m.; Midasovy i
 Mile, -e ž.
 mladočech, -a m. (příslník mladočeské strany)
 moucha ž., mn. 2. much, 3. mouchám atd.; mí
 melín, -u m.
 mí (k moucha)
 mkát, -u m.
 mketýr, -a m.
 mle ž., mn. 2. -lí
nnabrousit, rozk. nabrus; příč. nabroen
 nadchnout, 1. j. nadchnu; příč. nadchl i nadchnul, nadšen (devně) i nadchnut (načichlý); podst. jm. nadšení i nadchnutí
 nadvzd
 namoudi i na mou di (opravdu)
 napnout, 1. j. napnu; rozk. napni, napněte; příč. napnul i napjal, napnut i napjat; podst. jm. napnutí (např. lana) i napětí (např. devní)
 napotět, 3. mn. napotějí i napo
 napustit, rozk. napusť; příč. naptěn
 naritel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 nice ž.
 ne-; slova s předponou ne-, kterých se užívá také kladně, viz také pod příslným slovem kladným
 nezkený
 nůše ž.
oobrousit, rozk. obrus; příč. obroen
 obrovat
 obek, -šku m.
 odpotět, 3. mn. odpotějí i odpo
 odpustit, rozk. odpusť; příč. odptěn; podst. jm. odptění
 odvzdit i odvzdnit
 odvzdovat i odvzdňovat
 okousat, 1. j. okou i okousám, 3. mn. okoou i okousají; rozk. okousej
 opotět, 3. mn. opotějí i opo
 opustit, rozk. opusť; příč. optěn
 oskere ž.
 osoet, 3. mn. osoejí i osoí
 oska ž.
 ovzdí s.
 ozkoet, 3. mn. ozkoejí i ozkoí
ppadoský, mn. -šští
 padoství s.
 papoek, -ška m.; papočí
 pastí tobolka
 paál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 paalizovat
 paalovat
 podka ž.
 pokoet, 3. mn. pokoejí i pokoí
 pokitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 popotět, 3. mn. popotějí i popo
 popustit, rozk. popusť; příč. poptěn
 posl
Naposledy hledáno:

sípat, , ojit, ja, obstr, trukturální, obádat, nova, mykn, přec

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.