Pravidla českého pravopisu

při

ppreambule ž.
 přeběhlík, -a m.; přeběhlice ž.
 přeběhnout, příč. přeběhl
 přebíhat, podst. jm. přebíhání
 přebíjet, 3. mn. přebíjejí i přebíjí
 přebírat, podst. jm. přebírání
 přebít, 1. j. přebiji i přebiju, 3. mn. přebijí i přebijou; rozk. přebij; příč. přebil, přebit; podst. jm. přebití
 přebor, -u m.
 přebornický
 přeborník, -a m.; přebornice ž.
 přebrat, 1. j. přeberu, 2. j. přebereš, ..., 3. mn. přeberou; rozk. přeber; příč. přebral, přebrán
 přebrousit, rozk. přebrus; příč. přebroušen
 přebrušovat
 přebytečný
 přebytek, -tku m.
 přebývat
 přece spojka i část.
 precedens s. neskl. i precedent, -u m.
 precese ž.
 precesní
 přecházet, 3. mn. přecházejí i přechází
 přechod, -u m.
 přechodník, -u m.
 přechodný
 přechodový
 přechovávač, -e m.
 přechovávat, podst. jm. přechovávání
 přechovávatel i přechovavatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 přechýlit, rozk. přechyl
 přechylovat
 přečin, -u m.
 precipitace ž.
 přečíst, 1. j. přečtu; rozk. přečti, přečtěte; příč. přečetl, přečetla i přečtla, přečten
 přecitlivělý
 precizní
 preclík, -u m.
 preclíkář i preclikář, -e m.
 před předložka; v názvech ulic: ulice Před Cibulkami, ulice Před Tratí
 předběhnout, příč. předběhl
 předbělohorský
 předběžný
 předbíhat, podst. jm. předbíhání
 předcházet, 3. mn. předcházejí i předchází
 předchozí
 předchůdce, -ce m., jedn. 5. -ce; předchůdkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 předčišťování i předčisťování s.
 předčit, rozk. předči, předčete
 předčítač, -e m.
 předčítat, podst. jm. předčítání
 předčitatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 předehrát, 1. j. předehraji i předehraju, 3. mn. předehrají i předehrajou; rozk. předehraj i předehrej; příč. předehrál, předehrán; podst. jm. předehrání
 předehřev, -u m.
 předejet i předjet, rozk. před(e)jeď; podst. jm. před(e)jetí
 předejít, 1. j. předejdu; rozk. předejdi, předejděte; příč. předešel, předešla; podst. jm. předejití
 předěl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 předem přísl.
 předepsat, 1. j. předepíšu, předepíši i předpíšu, předpíši; rozk. předepiš, předpiš; příč. předepsal, předepsán
 předesílat, podst. jm. předesílání
 předeslat, 1. j. předešlu, 3. mn. předešlou; rozk. předešli; podst. jm. předeslání
 předešlý
 předevčírem i předvčírem přísl.
 především přísl. i část.
 předhánět, 3. mn. předhánějí i předhání
 předhistorický
 předhodit, příč. předhozen
 předhoří i předhůří s.
 predikace [-dy-] ž.
 predikát [-dy-], -u m.
 predikativní [-dy-ty- i -dy-tý-]
 předimenzovat [-dy-]
 predispozice [-dy-] ž.
 předjet i předejet, rozk. před(e)jeď; podst. jm. před(e)jetí
 předjíždět, 3. mn. předjíždějí i předjíždí
 předjížďka ž., mn. 2. -děk
 předklíčit, rozk. předklič
 předkličovat
 předklon, -u m.
 předklonný
 předkrm, -u m.
 předkus, -u m.
 předloktí s.
 předloni přísl.
 předloňský
 předložka ž.
 předměstí s.
 předměstský, mn. -stští
 předmět, -u m.
 předmětný
 předmětový
 předminulý
 přednášeč i přednašeč, -e m.
 přednášející m. i ž. i příd. jm.
 přednášet, 3. mn. přednášejí i přednáší
 přednáška ž.
 přednedávnem i před nedávnem (nedávno)
 přednést, 1. j. přednesu; rozk. přednes; příč. přednesl, přednesen
 Přední Indie [-dy-], P. I-e ž.; předoindický
 přední; Přední Indie [-dy-]; předoindický
 přednost, -i ž.
 přednožka ž.
 Podobné:
aanalogově-číslicový (např. převodník)
 apretura [-tu- i -tú-] ž.
bbez, beze předl.
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 blízko předl.
cčelný (např. představitel)
ddekomprese [-se] ž.
 dekompresor [-sor], -u m.
 deprese [-se] ž.
 depresivní [-si- i -sí-]
 dítko s., mn. dítky ž., 2. -tek, 3. -tkám, 6. -tkách, 7. -tkami, v přenes. významu i dítka, dítek s.
 dopřát, 1. j. dopřeji i dopřeju, 3. mn. dopřejí i dopřejou; rozk. dopřej; příč. dopřál, dopřán
 dopředu přísl.
 doprostřed přísl. i předl.
 duna ž. (písečný přesyp)
eespreso s.
 expres přísl. i příd. jm. neskl.
 expres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 expresionista [-ny-], -y m.
 expresionistický [-nysty-]
 expresionizmus [-ny-], -izmu i expresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 expresivní [-si- i -sí-]
 expresní
ffavorit, -a m. živ. (předpokládaný vítěz apod.)
iimpregnace ž.
 impresário, -ria m., mn. 1. -riové, 4. -rie, 6. -riích, 7. -rii
 imprese [-se] ž.
 impresionista [-ny-], -y m.
 impresionistický [-nysty-]
 impresionizmus [-ny-], -izmu i impresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 interpret, -a m.
 interpretace ž.
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kancelář, -e ž.; Kancelář prezidenta republiky; Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu; Česká tisková kancelář
 kolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. kolika (kolik lidí, od kolika lidí, kolika lidem)
 komprese [-se] ž.
 kompresor [-sor], -u m.
 krédo s. (přesvědčení); Krédo (část mše)
 kromě, krom předl.
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 kupředu přísl.
 kvečeru i k večeru (před večerem)
 kvůli předl.
lLipno s.; Lipno nad Vltavou; (vltavsko)lipenský i (vltavo)lipenský; Lipenská přehrada
mmimo předl. i přísl.
nna předložka; v místních názvech: ulice Na Florenci, ulice Na Kopečku, ulice Na Dlouhém lánu; zahrada Na Valech
 nad předložka; v místních názvech: ulice Nad Lesem, ulice Nad Bertramkou, náměstí Nad Bateriemi apod.
 nakrásně (přece jen)
 namístě přísl. i předl.
 namísto předl.
 napřed přísl.
 napřesrok přísl.
 napříč přísl. i předl.
 napříst, 1. j. napředu; rozk. napřeď; příč. napředl, napředen
 naproti přísl. i předl.
 naspodu přísl. i předl.
 navrch přísl. i předl.
 navzdor, navzdory přísl. i předl.
 nazapřenou i na zapřenou (být někde)
 ne-; slova s předponou ne-, kterých se užívá také kladně, viz také pod příslušným slovem kladným
 neoimpresionizmus [-ny-], -izmu i neoimpresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 neopren [-en i -én], -u m.
 neopren [-en i -én], -u m.
 nepředvídaný
 nepředvídatelný
 nepřející
 nepřejícný
 nepřetržitý
oobrazově-číslicový (např. převodník)
 odepřít, 1. j. odepřu, 3. mn. odepřou; rozk. odepři; příč. odepřel
 odpředu přísl.
 okolo přísl. i předl.
 opodál přísl. i předl.
 opříst, 1. j. opředu; rozk. opřeď; příč. opředl, opředen
 opřít, 1. j. opřu, 3. mn. opřou; rozk. opři; příč. opřel, opřen
 oráč, -e m.; Přemysl Oráč
ppoblíž přísl. i předl.
 pod předložka; v názvech ulic: ulice Pod Stadiony, ulice Pod Lipami
 podél předl.
 podepřít, 1. j. podepřu, 3. mn. podepřou; rozk. podepři; příč. podepřel
 podle předl.
 popře s.
 popředu přísl.
 popřít, 1. j. popřu, 3. mn. popřou; rozk. popři; příč. popřel
 Port-au-Prince [portopréns] neskl. s.; portauprinceský
 přát, 1. j. přeji i přeju, 3. mn. přejí i přejou; rozk. přej; příč. přál, přán; podst. jm. přání
 předobraz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 předokenní
 předoperační
 předpětí s.
 předpírat, podst. jm. předpírání
 předpírka ž.
 předpis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 předpjatý (např. beton)
 předplácet, 3. mn. předplácejí i předplácí; příč. předplácen
 předplatit, příč. předplacen
 předplatitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 předplatné, -ého s.
 předplatní
 předpoklad, -u m.
Naposledy hledáno:

pře, drahokam, sídlit, cuba, zasýt, věsa, piso, mnělo, druh, slín

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.