Pravidla českého pravopisu

sšlacha ž.
 šlágr, -u m.
 šlahoun, -u m.
 šlapat, 1. j. šlapu i šlapám; rozk. šlap i šlapej
 šlápnout, příč. šlápl i šlápnul
 šlápota ž.
 šle, šlí ž. mn.
 šlechetný
 šlechta ž.
 šlechtic, -e m.; šlechtična ž.
 šlechtický
 šlechtit, příč. šlechtěn
 šlechtitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 šlechtitelství s.
 šleh, -u m.
 šlehač, -e m. (zařízení)
 šlehačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 šlehat
 šlehnout, příč. šlehl
 šlem, -u m.
 šlendrián, -u m.
 šlépěj, -e ž.
 Šlesvicko-Holštýnsko, Š-a-H-a i Š-o-H-a s.; šlesvicko-holštýnský
 šlichta ž.
 Šluknov, -a m.; šluknovský
 Podobné:
aAchillova pata, Achillova šlacha
bbezmyšlenkovitý
ddojít, 1. j. dojdu; rozk. dojdi, dojděte; příč. došel, došla; podst. jm. dojití
 domýšlet, 3. mn. domýšlejí i domýšlí; příč. domýšlel, domýšlen; podst. jm. domýšlení
 domyslit i domyslet, 3. mn. domyslí i domyslejí; rozk. domysli, domyslete; příč. domyslil i domyslel, domyšlen; podst. jm. domyšlení
 domýšlivý
 došlápnout, příč. došlápl i došlápnul
 držgrešle, -e m., mn. 1. -lové, 2. -lů atd., 7. -li, i ž., mn. 1. -le, 2. -lí atd., 7. -emi
ggrešle ž.
hhašlerka ž.
 Holštýnsko viz Šlesvicko-Holštýnsko
iinka, -y m. (šlechtic v incké říši)
jjít, 1. j. jdu, bud. půjdu; rozk. jdi, jděte - pojď, pojďte; příč. šel, šla; podst. jm. jití
kkašel, -šle m.
 krášlící (kdo nebo co krášlí)
 krášlicí (např. prostředek)
lLamanšský průliv (La Manche [la manšl])
 Litomyšl, -e ž.; litomyšlský
 Litomyšl, -e ž.; litomyšlský
mmesiáš, -e m. (vykupitel, hlasatel myšlenky apod.); vl. jm. Mesiáš
 mušle ž., mn. 2. -lí
 myšlení s.
 myšlenka ž.
 myslit i myslet, 3. mn. myslí i myslejí; rozk. (ne)mysli; příč. myslil i myslel, myšlen
nnadejít, 1. j. nadejdu; rozk. nadejdi, nadejděte; příč. nadešel, nadešla; podst. jm. nadejití
 najít, 1. j. najdu; rozk. najdi, najděte; příč. našel, našla; podst. jm. najití
 navymýšlet se, 3. mn. navymýšlejí se i navymýšlí se
 Nepomyšl, -e ž.; nepomyšlský
 nepromyšlený
oobejít, 1. j. obejdu; rozk. obejdi, obejděte; příč. obešel, obešla; podst. jm. obejití
 obepnout, 1. j. obepnu; rozk. obepni, obepněte; příč. obepnul i obepjal, obepnut i obepjat; podst. jm. obepnutí (např. rukama) i obepětí (např. myšlenkami)
 obeslat, 1. j. obešlu, 3. mn. obešlou; rozk. obešli; podst. jm. obeslání
 odejít, 1. j. odejdu; rozk. odejdi, odejděte; příč. odešel, odešla; podst. jm. odejití
 odeslat, 1. j. odešlu, 3. mn. odešlou; rozk. odešli; podst. jm. odeslání
 odmýšlet, 3. mn. odmýšlejí i odmýšlí; příč. odmýšlen
 odmyslit i odmyslet, 3. mn. odmyslí i odmyslejí; rozk. odmysli; příč. odmyslil i odmyslel, odmyšlen
 okrášlit
 okrašlovat
ppojít, 1. j. pojdu; rozk. pojdi, pojděte; příč. pošel, pošla; podst. jm. pojití (zhynout)
 pomýšlet, 3. mn. pomýšlejí i pomýšlí; příč. pomýšlen
 pomyslit i pomyslet, 3. mn. pomyslí i pomyslejí; rozk. pomysli; příč. pomyslil i pomyslel, pomyšlen
 poslat, 1. j. pošlu, 3. mn. pošlou; rozk. pošli; podst. jm. poslání
 předejít, 1. j. předejdu; rozk. předejdi, předejděte; příč. předešel, předešla; podst. jm. předejití
 předeslat, 1. j. předešlu, 3. mn. předešlou; rozk. předešli; podst. jm. předeslání
 předešlý
 přehršle ž., mn. 2. -lí
 přejít, 1. j. přejdu; rozk. přejdi, přejděte; příč. přešel, přešla; podst. jm. přejití
 přemýšlet, 3. mn. přemýšlejí i přemýšlí; podst. jm. přemýšlení
 přemýšlivý
 přešlápnout, příč. přešlápl i přešlápnul
 přešlapovat
 přijít, 1. j. přijdu; rozk. přijď, přijďte; příč. přišel, přišla; podst. jm. přijití
 přikrášlit
 přikrášlovat
 přimýšlet, 3. mn. přimýšlejí i přimýšlí; příč. přimýšlen
 přimyslit i přimyslet, 3. mn. přimyslí i přimyslejí; rozk. přimysli; příč. přimyslil i přimyslel, přimyšlen
 přišlápnout, příč. přišlápl i přišlápnul
 projít, 1. j. projdu; rozk. projdi, projděte; příč. prošel, prošla; podst. jm. projití
 promýšlet, 3. mn. promýšlejí i promýšlí; příč. promýšlen
 promyslit i promyslet, 3. mn. promyslí i promyslejí; rozk. promysli; příč. promyslil i promyslel, promyšlen
 prošlý
rRadomyšl, -e ž.; radomyšlský
 rozejít se, 1. j. rozejdu se; rozk. rozejdi se, rozejděte se; příč. rozešel se, rozešla se; podst. jm. rozejití
 rozeslat, 1. j. rozešlu, 3. mn. rozešlou; rozk. rozešli, rozešlete; podst. jm. rozeslání
 rozmýšlet se, 3. mn. rozmýšlejí se i rozmýšlí se; příč. rozmýšlen
 rozmyslit se i rozmyslet se, 3. mn. rozmyslí se i rozmyslejí se; rozk. rozmysli se; příč. rozmyslil se i rozmyslel se, rozmyšlen
 rozšlapat, 1. j. rozšlapu i rozšlapám; rozk. rozšlap i rozšlapej
 rozšlápnout, příč. rozšlápl i rozšlápnul
 rozšlapovat
 rozšlehat
sšašlik, -u m.
 sejít (se), 1. j. sejdu (se); rozk. sejdi (se), sejděte (se); příč. sešel, sešla (se); podst. jm. sejití
 sešlapat, 1. j. sešlapu i sešlapám; rozk. sešlap i sešlapej
 sešlápnout, příč. sešlápl i sešlápnul
 sešlý
 smyšlenka ž.
 smýšlet, 3. mn. smýšlejí i smýšlí; podst. jm. smýšlení
 štěpovat (šlechtit stromy)
 strašlivý
ttichošlápek, -pka m.
uujít, 1. j. ujdu; rozk. ujdi, ujděte; příč. ušel, ušla; podst. jm. ujití
 ušlapat, 1. j. ušlapu i ušlapám; rozk. ušlap i ušlapej
 úšlapek, -pku m.
 ušlápnout, příč. ušlápl i ušlápnul
 ušlechtilý
 ušlý
 usmyslit si i usmyslet si, 3. mn. usmyslí si i usmyslejí si; rozk. usmysli si; příč. usmyslil si i usmyslel si, usmyšlen
vvejít, 1. j. vejdu; rozk. vejdi, vejděte; příč. vešel, vešla; podst. jm. vejití
 vmýšlet se, 3. mn. vmýšlejí se i vmýšlí se; příč. vmýšlen
 vmyslit se i vmyslet se, 3. mn. vmyslí se i vmyslejí se; rozk. vmysli se; příč. vmyslil se i vmyslel se, vmyšlen
 volnomyšlenkář, -e m.
 vyjít, 1. j. vyjdu; rozk. vyjdi, vyjděte; příč. vyšel, vyšla; podst. jm. vyjití
 vykašlat, 1. j. vykašlu; rozk. vykašli i vykašlej
 vykrášlit
 vykrášlovat i vykrašlovat
 vymýšlet, 3. mn. vymýšlejí i vymýšlí; příč. vymýšlen
 vymyslit i vymyslet, 3. mn. vymyslí i vymyslejí; rozk. vymysli; příč. vymyslil i vymyslel, vymyšlen
 vynajít, 1. j. vynajdu; rozk. vynajdi, vynajděte; příč. vynašel, vynašla; podst. jm. vynajití
 vyšlapat, 1. j. vyšlapu i vyšlapám; rozk. vyšlap i vyšlapej
 vyšlápnout, příč. vyšlápl i vyšlápnul
Naposledy hledáno:

íh, pozbu, šl, sáný, nestranný, separatisti, karfiolový, černovlasý, knižn, vrzely

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.