Pravidla českého pravopisu

sšodó s. neskl.
 šofér, -a m.
 šohaj i šuhaj, -e m.
 šok, -u m.
 Šoproň, -ně ž.; šoproňský
 šortky, -tek ž. pomn.
 šosácký
 šosák, -a m.
 šot, -u m.
 šotek, -tka m.
 šoulet, -u m.
 šoupat, 1. j. šoupu i šoupám; rozk. šoupej
 šoupátko s.
 šoupnout, příč. šoupl i šoupnul
 šovinista [-ny-], -y m.
 šovinistický [-nysty-]
 šovinizmus [-ny-], -izmu i šovinismus [-nyzm-], -ismu m.
 Podobné:
bBrašov, -a m.; brašovský
cčesat, 1. j. češu i česám, 3. mn. češou i česají; rozk. češ i česej
ddetašovat
 doprošovat se
 dopsat, 1. j. dopíšu i dopíši, 3. mn. dopíšou i dopíší; rozk. dopiš; příč. dopsal, dopsán; podst. jm. dopsání
ffinišovat [-ny-]
ggalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií; Národní galerie, Alšova jihočeská galerie, Galerie hl. m. Prahy, Galerie bratří Čapků, Galerie Centrum
hHolýšov, -a m.; holýšovský
 Holýšov, -a m.; holýšovský
kklusat, 1. j. klušu i klusám, 3. mn. klušou i klusají; rozk. klusej
 kousat, 1. j. koušu i kousám, 3. mn. koušou i kousají; rozk. kousej
 kysat, 3. j. kyše i kysá, 3. mn. kyšou i kysají; rozk. kyš i kysej
llegenda ž.; Legenda o svatém Prokopu (název veršované skladby)
mMilešovka, -y ž.
 Mogadišo [-dy-], -a s.; mogadišský
nnadepsat, 1. j. nadepíšu i nadepíši, 3. mn. nadepíšou i nadepíší; rozk. nadepiš; příč. nadepsal, nadepsán; podst. jm. nadepsání
 napsat, 1. j. napíšu i napíši, 3. mn. napíšou i napíší; rozk. napiš; příč. napsal, napsán; podst. jm. napsání
 nevměšování s.
 Nouakchott [nvakšot], -u m.; nouakchottský
oobrušovat
 očesat, 1. j. očešu i očesám, 3. mn. očešou i očesají; rozk. očeš i očesej; podst. jm. očesání
 odepsat, 1. j. odepíšu i odepíši, 3. mn. odepíšou i odepíší; rozk. odepiš; příč. odepsal, odepsán; podst. jm. odepsání
 odprašování s.
 odvzdušovat i odvzdušňovat
 ohlašovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 ohlašovna, -y ž.
 okousat, 1. j. okoušu i okousám, 3. mn. okoušou i okousají; rozk. okousej
 olšoví s.
 olšový
 opásat, 1. j. opásám i opášu, 3. mn. opásají i opášou; rozk. opásej; podst. jm. opásání
 opsat, 1. j. opíšu i opíši, 3. mn. opíšou i opíší; rozk. opiš; příč. opsal, opsán; podst. jm. opsání
ppáchat, 1. j. páchám i pášu, 3. mn. páchají i pášou; rozk. páchej
 podepsat, 1. j. podepíšu i podepíši, 3. mn. podepíšou i podepíší; rozk. podepiš; příč. podepsal, podepsán; podst. jm. podepsání
 podpásat, 1. j. podpásám i podpášu, 3. mn. podpásají i podpášou; rozk. podpásej; podst. jm. podpásání
 popsat, 1. j. popíšu i popíši, 3. mn. popíšou i popíší; rozk. popiš; příč. popsal, popsán; podst. jm. popsání
 povyšovat
 přebrušovat
 přepásat, 1. j. přepásám i přepášu, 3. mn. přepásají i přepášou; rozk. přepásej; podst. jm. přepásání
 přepsat, 1. j. přepíšu i přepíši, 3. mn. přepíšou i přepíší; rozk. přepiš; příč. přepsal, přepsán; podst. jm. přepsání
 Prešov, -a m.; prešovský
 převyšovat
 přihlašovat
 přiměšovat
 připásat (se), 1. j. připásám (se) i připášu (se), 3. mn. připásají (se) i připášou (se); rozk. připásej (se); podst. jm. připásání
 připsat, 1. j. připíšu i připíši, 3. mn. připíšou i připíší; rozk. připiš; příč. připsal, připsán; podst. jm. připsání
 prohlašovat
 provzdušovat i provzdušňovat
 psát, 1. j. píšu i píši, 3. mn. píšou i píší; rozk. piš; příč. psal, psán; podst. jm. psaní
rretušovat
 revanšovat se
 rozčesat, 1. j. rozčešu i rozčesám, 3. mn. rozčešou i rozčesají; rozk. rozčeš i rozčesej; podst. jm. rozčesání
 rozepsat, 1. j. rozepíšu i rozepíši, 3. mn. rozepíšou i rozepíší; rozk. rozepiš; příč. rozepsal, rozepsán
 rozhlašovat
 rozkousat, 1. j. rozkoušu i rozkousám, 3. mn. rozkoušou i rozkousají; rozk. rozkousej
 rozkřesat, 1. j. rozkřešu i rozkřesám, 3. mn. rozkřešou i rozkřesají; rozk. rozkřeš i rozkřesej
 rozprašovač, -e m.
 rozprašovat
 roztrušovat
ssčesat, 1. j. sčešu i sčesám, 3. mn. sčešou i sčesají; rozk. sčeš i sčesej
 sepsat, 1. j. sepíšu i sepíši, 3. mn. sepíšou i sepíší; rozk. sepiš; příč. sepsal, sepsán; podst. jm. sepsání
 Shaw [šó], Shawa [šóa] m.
 show [šou] neskl. ž. i s.
 směšovat
 spáchat, 1. j. spáchám i spášu, 3. mn. spáchají i spášou; rozk. spáchej; podst. jm. spáchání
 sprašovat
 stesat, 1. j. stešu i stesám, 3. mn. stešou i stesají; rozk. steš i stesej (tesáním upravit); jiné je ztesat (tesáním zhotovit)
 šuhaj i šohaj, -e m.
 svěšovat
ttesat, 1. j. tešu i tesám, 3. mn. tešou i tesají; rozk. teš i tesej
 Trebišov, -a m.; trebišovský
uučesat, 1. j. učešu i učesám, 3. mn. učešou i učesají; rozk. učeš i učesej; podst. jm. učesání
 uhašovat
 upsat, 1. j. upíšu i upíši; 3. mn. upíšou i upíší; rozk. upiš; příč. upsal, upsán; podst. jm. upsání
 uspišovat
vvepsat, 1. j. vepíšu, vpíšu i vepíši, vpíši, 3. mn. vepíšou, vepíší i vpíšou, vpíší; rozk. vepiš i vpiš; příč. vepsal, vepsán
 vměšovat (se)
 vybrušovat
 vyčesat, 1. j. vyčešu i vyčesám, 3. mn. vyčešou i vyčesají; rozk. vyčeš i vyčesej; podst. jm. vyčesání
 vyhlašovat
 vykousat, 1. j. vykoušu i vykousám, 3. mn. vykoušou i vykousají; rozk. vykousej
 vykřesat, 1. j. vykřešu i vykřesám, 3. mn. vykřešou i vykřesají; rozk. vykřeš i vykřesej
 vyměšovat
 vyprašovat
 vypsat, 1. j. vypíšu i vypíši, 3. mn. vypíšou i vypíší; rozk. vypiš; příč. vypsal, vypsán; podst. jm. vypsání
 vysušovat
 vytesat, 1. j. vytešu i vytesám, 3. mn. vytešou i vytesají; rozk. vyteš i vytesej
 vyvyšovat (se)
zzabrušovat
 zakvašovat
 zaprašovat
 zapsat, 1. j. zapíšu i zapíši, 3. mn. zapíšou i zapíší; rozk. zapiš; příč. zapsal, zapsán; podst. jm. zapsání
 zavěšovat
 Zbýšov, -a m.; zbýšovský
 zfalšovat
 zkysat, 1. j. zkyšu i zkysám, 3. mn. zkyšou i zkysají; rozk. zkyš i zkysej
 zlepšovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 ztesat, 1. j. ztešu i ztesám, 3. mn. ztešou i ztesají; rozk. zteš i ztesej (tesáním zhotovit); jiné je stesat (tesáním upravit)
 zveršovat
 zvětšovat
 zvyšovat
Naposledy hledáno:

šo, technokracie, zastřil, imr, dennodenně, vyšvihnul, šatnář, technizace, quin, asď

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.