Pravidla českého pravopisu

ttlačit
 tlačítko s.
 tlak, -u m.
 tlakoměr, -u m.
 tlakovzdušný
 tlama, -y ž.
 tlapa, -y ž.
 tlapat, 1. j. tlapu i tlapám; rozk. tlap i tlapej
 tlápnout, příč. tlápl i tlápnul
 tleskat
 tlesknout, příč. tleskl i tlesknul
 tlít, 3. j. tlí, 3. mn. tlí i tlejí; rozk. tli i tlej; příč. tlel; podst. jm. tlení
 tlouci i tlouct, 1. j. tluču, 3. mn. tlučou; rozk. tluč; příč. tloukl, tlučen
 tloušť, -tě m. (ryba)
 tlouštík, -a m.
 tloušťka ž.
 tloušťkoměr, -u m.
 tloušťkový
 tloustnout, příč. tloustl
 tlumený
 tlumič, -e m.
 tlumící (kdo nebo co tlumí)
 tlumicí (např. zařízení)
 tlumit
 tlumivka ž.
 tlumivý
 tlumočnický
 tlumočník, -a m.; tlumočnice ž.
 tlumok, -u m.
 tlupa, -y ž.
 tlustokožec, -žce m.
 tlustostěnný
 tlustý, 2. st. tlustší i tlustější
 Podobné:
aáron [-on i -ón], -u m. (rostlina)
 Atlantida i Atlantis, -idy ž.
 Atlantský oceán
 Atlantský oceán
 Atlas, -anta i -se i Atlant, -anta m. (Titán); atlantský
 Atlas, -su m. (pohoří); atlaský
 Atlas, -u m. (pohoří); atlaský, mn. -ští
 atlas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Atlas, -u m.; atlaský
 atlet, -a m.
 atletický [-ty-]
 atletika [-ty-] ž.
bbaklažán i patlažán, -u m.
 bal, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (u rostlin)
 bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 betlém, -a i -u m. (jesličky); Betlém, -a m. (město)
 Betlém, -a m.; betlémský
 Betlémská kaple, Betlémské náměstí (v Praze)
 biatlon, -u m.
 brestlitevský mír
cchrstnout, příč. chrstl i chrstnul
 chytnout, příč. chytl, chytnut
 číst, 1. j. čtu, 3. mn. čtou; rozk. čti, čtěte; příč. četl, četla i čtla, čten; podst. jm. čtení
 citlivůstkář, -e m.
 citlivý
 črtnout, příč. črtl i črtnul
 čtvrtletí s.
 čtvrtlitr, -u m.
 čtyřsetletý i čtyřistaletý
ddatel, -tla m., mn. 4., 7. -tly; datlí
 datle ž., mn. 2. -lí
 datlovník, -u m.
 dočíst, 1. j. dočtu; rozk. dočti, dočtěte; příč. dočetl, dočetla i dočtla, dočten; podst. jm. dočtení
 dohmátnout, příč. dohmátl
 dolétnout i dolítnout, příč. dolétl, dolétnul i dolítl, dolítnul
 domést, 1. j. dometu; rozk. domeť; příč. dometl, dometen
 doplést, 1. j. dopletu; rozk. dopleť; příč. dopletl, dopleten
 dorůst, 1. j. dorostu; rozk. dorosť; příč. dorostl
 dotlouci i dotlouct, 1. j. dotluču, 3. mn. dotlučou; rozk. dotluč; příč. dotloukl, dotlučen
 duatlon, -u m.
 duatlon, -u m.
 dvěstěletý i dvousetletý
 dvousetletý i dvěstěletý
 džentlmen i gentleman [džentlmen], -a m.
ggentleman [džentlmen] i džentlmen, -a m.
hhitlerovec, -vce m.
 hmátnout, příč. hmátl
 hníst, 1. j. hnětu; rozk. hněť; příč. hnětl, hněten
 houstnout, příč. houstl
 hvězdnice ž. (rostlina)
jjednotlivina ž.
 jestli spojka i část.
 jestliže spojka
kkaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 kiwi s. neskl. (rostlina; ovoce)
 klopýtnout, příč. klopýtl
 kmitnout, příč. kmitl
 kola, -y ž. (rostlina)
 kopytník, -u m. neživ. (rostlina)
 kostlivec, -vce m.
 kotel, -tle i -tlu m., mn. 1., 4. -tle i -tly, 7. -tli i -tly
 kotleta ž.
 kotlina ž.
 kotvice ž. (rostlina)
 kvést i kvíst, 3. j. kvete; rozk. kveť; příč. kvetl; podst. jm. kvetení
 kytlice ž.
llux, -u m., mn. 1., 4., 7. -xy (jednotka osvětlení; zn. lx)
mmást, 1. j. matu; rozk. mať; příč. mátl, maten
 mést, 1. j. metu; rozk. meť; příč. metl, meten
 mléč, -e m. (rostlina)
 mnohasetletý i mnohosetletý
 monilióza [-ny-], -y ž. (choroba rostlin)
nnachomýtnout se, příč. nachomýtl se
 načrtnout, příč. načrtl i načrtnul
 nahmátnout, příč. nahmátl
 nalétnout i nalítnout, příč. nalétl, nalétnul i nalítl, nalítnul
 namést, 1. j. nametu; rozk. nameť; příč. nametl, nameten
 namítnout, příč. namítl
 naplést, 1. j. napletu; rozk. napleť; příč. napletl, napleten
 narcis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (rostlina)
 narůst, 1. j. narostu; rozk. narosť; příč. narostl
 naskytnout se, příč. naskytl se
 nastlat, 1. j. nastelu; příč. nastlal, nastlán
 nátlak, -u m.
 natlouci i natlouct, 1. j. natluču, 3. mn. natlučou; rozk. natluč; příč. natloukl, natlučen
 nažloutlý
 necitlivý
 nedutnout, příč. nedutl i nedutnul
 Newcastle [ňúkásl], -lui m.; newcastleský
 nízkotlaký (např. kotel)
ooblétnout i oblítnout, příč. oblétl, oblétnul i oblítl, oblítnul
 obratel, -tle m., mn. 7. -tli
 obrtlík, -u m.
 obrůst, 1. j. obrostu; rozk. obrosť; příč. obrostl
 obtloustlý
 oceán, -u m.; Atlantský oceán, Tichý oceán, Severní ledový oceán
 ochomýtnout se, příč. ochomýtl se
 ocitnout se i octnout se, 1. j. ocitnu se i octnu se; příč. ocitl se, ocitnul se i octl se, octnul se
 odčíst i odečíst, 1. j. odečtu; rozk. odečti, odečtěte; příč. odčetl i odečetl, odčetla i odečetla i odečtla, odečten; podst. jm. odečtení
 odečíst i odčíst, 1. j. odečtu; rozk. odečti, odečtěte; příč. odečetl i odčetl, odečetla i odečtla i odčetla, odečten; podst. jm. odečtení
Naposledy hledáno:

věc, ťl, nadobyčejný, přibrousit, přibrat, mlž, konvulzivn, ivotnit, osř, ýznam

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.