Pravidla českého pravopisu

zžába, -y ž.; jedn. 7. žábou, mn. 2. žab, 3. žábám i žabám, 6. žábách i žabách, 7. žábami i žabami (ve významu "dívka" mn. 3. žábám, 6. žábách, 7. žábami); žabí
 žabák, -a m.
 žaberní
 žabinec, -nce m.
 žabka ž.
 žábrový
 žábry, žaber ž. mn., 3. žábrám atd.
 žactvo s.
 žádanka ž.
 žádat, podst. jm. žádání
 žadatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 žádný zájm.
 žadonit
 žádost, -i ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem, 6. -tech, 7. -tmi
 žádostivý
 žádoucí
 žádoucně
 žáha ž., jedn. 7. žáhou
 žahadlo s.
 žahat
 žahavka ž.
 žák, -a m.; žákyně ž., mn. 2. -yň i -yní; žačka, -y ž.
 žakár, -u m.
 Žakelína i Žakelina, -y ž.
 žakéř, -e m.
 žaket, -u m.
 žákovský
 žalář, -e m.
 žalářník, -a m.; žalářnice ž.
 žalářovat
 žalm, -u m.; Kniha žalmů (část bible)
 žalobce, -ce m., jedn. 5. -ce; žalobkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 žalost, -i ž.
 žalostivý
 žalostný
 žaltář, -e m.; Žaltář (část bible)
 žalud, -u m.
 žaludeční
 žaludek, -dku m.
 žaluzie ž., mn. 2. -zií
 žaluziový
 Žamberk, -a i -u m.; žamberský
 Žamberk, -a i -u m.; žamberský, mn. -rští
 žampion [-on i -ón], -u m. (houba)
 Žaneta, -y ž.
 žánr, -u m.
 žár, -u m.
 žardiniéra [-dyny- i -dyni-] ž.
 žargon, -u m.
 žárlit
 žárlivý
 žárobeton, -u m.
 žáropevný
 žároviště, -iště s., mn. 2. -išť
 žárovka ž.
 žárový
 žárovzdorný
 žáruvzdorný
 Žatec, -tce m.; žatecký
 žatva, -y ž.
 Podobné:
aAbidžan, -u m.; abidžanský
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 Ázerbájdžán, -u m.; Ázerbájdžánec, -nce m.; ázerbájdžánský
 Ázerbájdžán, -u m.; Ázerbájdžánská republika; Ázerbájdžánec m.; ázerbájdžánský
bbaklažán i patlažán, -u m.
 Birobidžan, -u m.; birobidžanský
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
cctižádostivý
ddisfunkce [dy-] ž. (nežádoucí funkce)
 Djakarta [dža-] viz Jakarta
 Djakarta [dža-] ž. (Jakarta)
 Dobrudža, -e ž., 3., 6. -i, 4. -u, 7. -ou; dobrudžský, mn. -džští
 Dobrudža, -e ž.; Dobrudžan m.; dobrudžský
 dožnout i dožít, 1. j. dožnu; rozk. dožni, dožněte; příč. dožal i dožnul, dožat i dožnut; podst. jm. dožnutí
 drůbežárna, -y ž.
 drůbežářství s.
 držadlo s.
 držátko s.
 džajv, -u i jive [džajv], -vu m.
eenjambement [anžambmá], -mentu [-mánu] m. i neskl. s.
gGudžarát, -u m.; gudžarátský
jJakarta [dža-] ž. (Djakarta); jakartský, mn. -tští
 Jakarta [dža-], -y ž. (Djakarta); jakartský
 jive [džajv], -vu i džajv, -u m.
 jižan, -a m. (obyvatel jižních zemí; přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA)
 joule [džaul], -lu m., mn. 1., 4., 7. -ly
kKambodža, -dže ž.; Kambodžan, -a m.; kambodžský, mn. -džští
 Kambodža, -e ž.; Kambodžský stát; Kambodžan m.; kambodžský
 Kilimandžáro s.; kilimandžárský
 Kilimandžáro, -a s.; kilimandžárský
 kindžál i kinžál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Kongo s.; Konžan, -a i Kongan, -a m.; konžský i kongský,
 Kongo, -a s.; Konžská lidová republika; Konžan i Kongan m.; konžský i kongský
 kožařství s.
 křižácký
 křižák, -a m.
 křížala, -y ž.
 křížatý
llazar, -a m. (ubožák); Lazar (biblická postava)
 Libye, -e ž.; Socialistická lidová libyjská arabská džamáhíríja; Libyjec m.; libyjský
 lyžař, -e m.
mmahárádža, -dži m., mn. 1. -džové, 4. -dže i -dži; mahárání [-ný] ž. neskl.
 mužatka ž.
nnalačno i na lačno (na lačný žaludek)
 naležato i na ležato (ležatě)
 nažnout i nažít, 1. j. nažnu; rozk. nažni, nažněte; příč. nažal i nažnul, nažat i nažnut; podst. jm. nažnutí
 Ndžamena, -y ž.; ndžamenský
 nebožák, -a m.; nebožačka ž.
 Nežárka, -y ž.; nežárecký
oobžaloba, -y ž.
 oranžáda ž.
 ožnout i ožít, 1. j. ožnu; rozk. ožni, ožněte; příč. ožal i ožnul, ožat i ožnut; podst. jm. ožnutí
pPaňdžáb, -u m.; paňdžábský
 patlažán i baklažán, -u m.
 Perugia [-dža], -gie ž.; perugijský
 podaný (např. žádost)
 požádat, podst. jm. požádání
 požadavek, -vku m.
 požadovat
 požár, -u m.
 požářiště, -iště s., mn. 2. -išť
 požárník, -a m.; požárnice ž.
 požnout i požít, 1. j. požnu; rozk. požni, požněte; příč. požal i požnul, požat i požnut; podst. jm. požnutí (pokosit)
 Praha ž.; Pražan, -a m.; pražský, mn. -žští
 pražané, -ů m. mn. (husité pražského křídla)
 protipožární
 pyžamo, -a s. i pyžama s. neskl.
rrádža, -i m.
 Rio de Janeiro [žanej-], R. de J-a i Ria de Janeiro s.; riodejaneirský
 Rio de Janeiro [žanejro], Rio de Janeira i Ria de Janeiro s.; riodejaneirský
 rozžalostnit
 rozžehnout, příč. rozžehl i rozžal, rozžehnut i rozžat; podst. jm. rozžehnutí i rozžetí
 rýžák, -u m.
 ržát, příč. ržál; podst. jm. ržání
ssamoděržaví s.
 šanžán, -u m.
 seržant, -a m.
 slez, -u m. (žaludek u přežvýkavců)
 spolužák, -a m.; spolužačka i spolužákyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 stáložárný
 stožár, -u m.
tTogo, -a s.; Tožská republika; Tožan i Togan m.; tožský i togský
 Tonga, -y ž.; Tonžské království; Tonžan i Tongan m.; tonžský i tongský
uubožácký
 ubožák, -a m.; ubožačka ž.
 úžas, -u m.
 užaslý
 užasnout, příč. užasl
 úžasný
vvěžák, -u m.
 vyžádat, podst. jm. vyžádání
 vyžadovat
 vyžnout i vyžít, 1. j. vyžnu; rozk. vyžni, vyžněte; příč. vyžal i vyžnul, vyžat i vyžnut; podst. jm. vyžnutí
zzaržát, příč. zaržál; podst. jm. zaržání
 žížala, -y ž.
 žnout i žít, 1. j. žnu; rozk. žni, žněte; příč. žal i žnul, žat i žnut; podst. jm. žnutí
Naposledy hledáno:

žá, vešel, moje, řasta, pouštět, rychlý, svět, blaz, zářivý, zbojnictví

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.