Pravidla českého pravopisu

sštáb, -u m.
 štábní
 štafeta ž.
 štafle, -lí ž. pomn.
 šťárat (se), podst. jm. šťárání
 šťastný
 šťáva, -y ž., jedn. 7. šťávou, mn. 2. šťáv, 3. šťávám atd.
 šťavel, -e m., mn. 7. -i
 šťavelan, -u m.
 šťavnatý
 šťávní
 štěbetat
 štědřenec, -nce m.
 štědrovečerní
 štědrý; Štědrý den, Štědrý večer
 Štefan, -a m.; Štefánie [-ny-] i Štefanie [-ny-], -e ž.
 štěkat, podst. jm. štěkání
 štěknout, příč. štěkl i štěknul
 štěně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 štěnice ž.
 štěničník, -u m.
 štep, -u m. (steh)
 štěp, -u m. (strom)
 Štěpán, -a m.; Štěpána i Štěpánka, -y ž.
 štěpina ž.
 štěpit
 štěpný
 štepovat (ozdobně prošívat)
 štěpovat (šlechtit stromy)
 štěrbina ž.
 štěrk, -u m.
 štěrkopísek, -sku m.
 šterlink, -ku i sterling, -gu m.
 Šternberk, -u i -a m.; šternberský
 Šternberk, -u i -a m.; šternberský, mn. -rští
 štěstěna ž. (štěstí); Štěstěna (bohyně)
 štěstí s.
 štět, -u m.
 štětec, -tce m.
 Štětí, -í s.; štětský
 Štětín, -a m.; štětínský
 štětina ž.
 štíhlý
 štika ž.; štičí
 štípačky, -ček ž. pomn.
 štípanec, -nce m.
 štípat, 1. j. štípu i štípám; rozk. štípej; podst. jm. štípání
 štipec, -pce m.
 štiplavý
 štípnout, příč. štípl
 štír, -a m.; Štír (souhvězdí zvěrokruhu)
 štířit se, rozk. štiř se i štíři se
 štírovník, -u m.
 štít, -u m.
 štítek, -tku m.
 štítit se, rozk. štiť se; podst. jm. štítění
 štítivý
 štítná žláza
 štítový (např. výztuž)
 štkát, 1. j. štkám; podst. jm. štkaní
 štoček, -čku m.
 štok, -u m. (chmelový keř)
 štola, -y ž. (chodba)
 štóla, -y ž. (církevně)
 štolba, -y m.
 šťouchat
 šťouchnout, příč. šťouchl i šťouchnul
 štoudev, -dve ž.
 šťourat (se)
 šťovík, -u m.
 štras, -u m.
 Štrba, -y ž.; Štrbské Pleso s. (město); štrbskopleský; Štrbské pleso (jezero)
 Štrbské Pleso (město), Š-ého P-a s.; štrbskopleský
 Štrbské pleso, Š-ého p-a s.; štrbskopleský
 štůček i stůček, -čku m.
 štůčka i stůčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 štuk, -u m.
 štukatér, -a m.
 štukatura [-tu- i -tú-] ž.
 štukovat
 štulec, -lce m.
 štúrovci, -ů m. mn. (Štúrovi stoupenci)
 štváč, -e m.
 štváčský, mn. -čští
 štvanec, -nce m.
 štvanice ž.
 štvát, 1. j. štvu; rozk. štvi, štvěte i štvete; podst. jm. štvaní
 Štýrsko s.; Štýřan, -a m.; štýrský, mn. -rští
 Štýrsko, -a s.; Štýřan m.; štýrský
 Štýrský Hradec viz Graz
 Podobné:
aabatyšský, mn. -šští
 abstinentský [-ty-], mn. -tští
 Adiže [ady-] ž.; adižský, mn. -žští
 advokátský, mn. -tští
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 albigenští m. mn. (sekta)
 Aljaška ž.; aljašský, mn. -šští
 Alma-Ata, Alma-Aty ž.; almaatský, mn. -tští
 Alsasko s.; Alsasan m.; alsaský, mn. -saští
 anakreontský, mn. -tští
 Andalusie [-lúz- i -luz-]; Andalusan, -a m.; andaluský, mn. -luští
 Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
 anglosaský, mn. -saští
 angrešt, -u m.
 apačský, mn. -čští
 apoštol, -a m., mn. 4., 7. -y
 arabština ž.
 Arnošt, -a m.; Arnoštka, -y ž.
 , -e ž. i m.; ašský, mn. ašští
 Atlas, -u m. (pohoří); atlaský, mn. -ští
 Augsburg, -u m.; augsburský, mn. -rští
 azylantský, mn. -tští
bBagdád i Bagdad, -u m.; bagdádský i bagdadský, mn. -dští
 banditský [-dy-], mn. -tští
 Bangladéš, -e m.; Bangladéšan, -a m.; bangladéšský, mn. -šští
 Banská Štiavnica, B-é Š-e ž.; banskoštiavnický
 bardský, mn. -dští
 bašta ž.
 Bejrút, -u m.; bejrútský, mn. -tští
 Bělehrad, -u m.; bělehradský, mn. -dští
 Bělorusko, -a s.; Bělorus, -a m.; běloruský, mn. -ruští
 Benátky, -tek ž. pomn.; benátský, mn. -tští (v Itálii); Benátky nad Jizerou; benátecký, mn. -tečtí
 bernoláčtina i bernolákovština ž.
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 Bezděz, -u i -e m., 3. -u i -i, 6. -u i -i i -e; bezdězský, mn. -zští
 bičiště, -iště s., mn. 2. -išť
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 bludiště, -iště s., mn. 2. -išť
 blyštět se i blyštit se
 bojiště, -iště s., mn. 2. -išť
 Boloňa i Bologna [-ňa], -ně i -gne ž., 3., 6. -ni i -gni, 4. -ňu i -gnu, 7. -ňou i -gnou; boloňský i bolognský [-oň-], mn. -ňští i -gnští
 Bordeaux [-do i -dó] s. neskl.; bordeauxský [-doský i -dóský], mn. -xští
 božský, mn. -žští
 brambořiště, -iště s., mn. 2. -išť
 Brandýs, -a m.; brandýský, mn. -dýští
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 Brdy, Brd m. pomn.; brdský, mn. -dští
 Bretaň i Bretagne [-taň], -ně i -gne [-ně] ž.; Bretonec, -nce i Bretaněc, -ňce m.; bretaňský i bretagneský [-aň-] i bretonský, mn. -taňští i -tagneští i -tonští
 brusičský, mn. -čští
 Budapešť, -šti ž.; budapešťský
 Budapešť, -šti ž.; budapešťský, mn. -šťští
 Buenos Aires [ajr-] neskl. s.; buenosaireský, mn. -reští
 Bukurešť, -šti ž.; bukurešťský
 Bukurešť, -šti ž.; bukurešťský, mn. -šťští
 Burgundsko s.; burgundský, mn. -dští
 buřičský, mn. -čští
 Bydhošť, -ště ž.; bydhošťský
 bydliště, -iště s., mn. 2. -išť
 Byzanc, -e ž.; Byzantinec [-ty-], -nce m.; byzantský, mn. -tští; byzantská říše
cCáchy, Cách ž. pomn.; cášský, mn. -šští
 Cambridge [kembridž], -e ž.; cambridgeský i cambridžský, mn. -dgeští i -džští
 Cannes [kan] s. neskl.; canneský [kanský], mn. -neští
 Casablanca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky ž., 3., 6. -ce, 4. -cu [-ku] i -ku, 7. -cou [-kou] i -kou; casablanský, mn. -ští
 časoměřičský, mn. -čští
 Čechy, Čech ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (země); Čech, -a m.; český, mn. čeští
 černošský, mn. -šští
 čeština ž.
 češtinář, -e m.
 Chamonix [šamony] s. neskl.; chamonixský, mn. -xští
 Chetité [-ty-], -tů m. mn.; chetitský, mn. -tští
 Chicago [čikágo i šikágo] s.; chicagský, mn. -gští
 Chorvatsko i Charvátsko s.; Chorvat, -a i Charvát, -a m.; chorvatský i charvátský, mn. -tští
 chválabohu i chvála bohu (naštěstí)
 čištění i čistění s.
 čistění i čištění s.
 čistit, rozk. čisti i čisť; příč. čištěn i čistěn
 Cleveland [klívle-], -u m.; clevelandský, mn. -dští
 Curych, -u m.; curyšský, mn. -šští
 cvičiště, -iště s., mn. 2. -išť
dDachstein [-štajn], -u m.; dachsteinský
 Dalmácie ž.; Dalmatinec [-ty-], -nce m.; dalmatský, mn. -tští
 Damašek, -šku m.; damašský, mn. -šští
 dějiště, -iště s., mn. 2. -išť
 Delfy, Delf ž. pomn.; delfská věštírna
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 denunciantský, mn. -tští
 dervišský, mn. -šští
 šť i dešť, deště m.
 deštík, -u m.
 deštivý
 deštník, -u m.
 dešťoměr, -u m.
 dešťovka ž.
 dětinštět, 3. mn. dětinštějí i dětinští
 dětský, mn. -tští (ale děcko)
 diletantský [dy-], mn. -tští
 dirigentský [dy-], mn. -tští
 disidentský [dysi-], mn. -tští
 divošský, mn. -šští
Naposledy hledáno:

šť, verbum, bilin, mořný, noetický, změknou, rozmazlit, áub, byzantinismus, lovosice

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.