Pravidla českého pravopisu

sšuhaj i šohaj, -e m.
 šum, -u m.
 Šumava, -y ž.; šumavský
 Šumava, -y ž.; šumavský
 šumějící i šumící (např. les)
 šumět, 3. mn. šumějí i šumí
 šumicí (např. prášek)
 šumivý
 šumný; šumně
 Šumperk, -a i -u m.; šumperský
 Šumperk, -a i -u m.; šumperský, mn. -rští
 šunka ž.
 šupina ž.
 šuškat
 šustit i šustět
 Podobné:
aAugeias, -geia i Augiáš, -še m.; Augiášův chlév
 Augiášův chlév
cČerná v Pošumaví, Č-é v P. ž.; černský
 česat, 1. j. češu i česám, 3. mn. češou i česají; rozk. češ i česej
 češule ž.
ddopsat, 1. j. dopíšu i dopíši, 3. mn. dopíšou i dopíší; rozk. dopiš; příč. dopsal, dopsán; podst. jm. dopsání
fFu-šun, Fu-šunu m.; fušunský
hHonolulu neskl. s.; honšúský
kKjúšú neskl. s.; kjúšúský
 klusat, 1. j. klušu i klusám, 3. mn. klušou i klusají; rozk. klusej
 kousat, 1. j. koušu i kousám, 3. mn. koušou i kousají; rozk. kousej
 Krakonoš, -e m.; Krakonošův
nnadepsat, 1. j. nadepíšu i nadepíši, 3. mn. nadepíšou i nadepíší; rozk. nadepiš; příč. nadepsal, nadepsán; podst. jm. nadepsání
 napsat, 1. j. napíšu i napíši, 3. mn. napíšou i napíší; rozk. napiš; příč. napsal, napsán; podst. jm. napsání
oočesat, 1. j. očešu i očesám, 3. mn. očešou i očesají; rozk. očeš i očesej; podst. jm. očesání
 odepsat, 1. j. odepíšu i odepíši, 3. mn. odepíšou i odepíší; rozk. odepiš; příč. odepsal, odepsán; podst. jm. odepsání
 odevšad i odevšud přísl.
 okousat, 1. j. okoušu i okousám, 3. mn. okoušou i okousají; rozk. okousej
 opásat, 1. j. opásám i opášu, 3. mn. opásají i opášou; rozk. opásej; podst. jm. opásání
 opsat, 1. j. opíšu i opíši, 3. mn. opíšou i opíší; rozk. opiš; příč. opsal, opsán; podst. jm. opsání
 ošumělý
ppáchat, 1. j. páchám i pášu, 3. mn. páchají i pášou; rozk. páchej
 parašutista [-ty-], -y m.
 parašutistický [-tysty-]
 parašutizmus [-ty-], -izmu i parašutismus [-tyzm-], -ismu m.
 podepsat, 1. j. podepíšu i podepíši, 3. mn. podepíšou i podepíší; rozk. podepiš; příč. podepsal, podepsán; podst. jm. podepsání
 podpásat, 1. j. podpásám i podpášu, 3. mn. podpásají i podpášou; rozk. podpásej; podst. jm. podpásání
 popsat, 1. j. popíšu i popíši, 3. mn. popíšou i popíší; rozk. popiš; příč. popsal, popsán; podst. jm. popsání
 předepsat, 1. j. předepíšu, předepíši i předpíšu, předpíši; rozk. předepiš, předpiš; příč. předepsal, předepsán
 přepásat, 1. j. přepásám i přepášu, 3. mn. přepásají i přepášou; rozk. přepásej; podst. jm. přepásání
 přepsat, 1. j. přepíšu i přepíši, 3. mn. přepíšou i přepíší; rozk. přepiš; příč. přepsal, přepsán; podst. jm. přepsání
 připásat (se), 1. j. připásám (se) i připášu (se), 3. mn. připásají (se) i připášou (se); rozk. připásej (se); podst. jm. připásání
 připsat, 1. j. připíšu i připíši, 3. mn. připíšou i připíší; rozk. připiš; příč. připsal, připsán; podst. jm. připsání
 psát, 1. j. píšu i píši, 3. mn. píšou i píší; rozk. piš; příč. psal, psán; podst. jm. psaní
rrozčesat, 1. j. rozčešu i rozčesám, 3. mn. rozčešou i rozčesají; rozk. rozčeš i rozčesej; podst. jm. rozčesání
 rozepsat, 1. j. rozepíšu i rozepíši, 3. mn. rozepíšou i rozepíší; rozk. rozepiš; příč. rozepsal, rozepsán
 rozkousat, 1. j. rozkoušu i rozkousám, 3. mn. rozkoušou i rozkousají; rozk. rozkousej
 rozkřesat, 1. j. rozkřešu i rozkřesám, 3. mn. rozkřešou i rozkřesají; rozk. rozkřeš i rozkřesej
ssčesat, 1. j. sčešu i sčesám, 3. mn. sčešou i sčesají; rozk. sčeš i sčesej
 sepsat, 1. j. sepíšu i sepíši, 3. mn. sepíšou i sepíší; rozk. sepiš; příč. sepsal, sepsán; podst. jm. sepsání
 šešule ž., mn. 2. -lí
 šešulka ž.
 šohaj i šuhaj, -e m.
 spáchat, 1. j. spáchám i spášu, 3. mn. spáchají i spášou; rozk. spáchej; podst. jm. spáchání
 stesat, 1. j. stešu i stesám, 3. mn. stešou i stesají; rozk. steš i stesej (tesáním upravit); jiné je ztesat (tesáním zhotovit)
ttesat, 1. j. tešu i tesám, 3. mn. tešou i tesají; rozk. teš i tesej
uučesat, 1. j. učešu i učesám, 3. mn. učešou i učesají; rozk. učeš i učesej; podst. jm. učesání
 upsat, 1. j. upíšu i upíši; 3. mn. upíšou i upíší; rozk. upiš; příč. upsal, upsán; podst. jm. upsání
 Uršula, -y ž.
vvepsat, 1. j. vepíšu, vpíšu i vepíši, vpíši, 3. mn. vepíšou, vepíší i vpíšou, vpíší; rozk. vepiš i vpiš; příč. vepsal, vepsán
 všehovšudy i všeho všudy (celkem)
 všude přísl.
 všudybyl, -a m., mn. 4., 7. -y
 všudypřítomný; všudypřítomně
 vyčesat, 1. j. vyčešu i vyčesám, 3. mn. vyčešou i vyčesají; rozk. vyčeš i vyčesej; podst. jm. vyčesání
 vykousat, 1. j. vykoušu i vykousám, 3. mn. vykoušou i vykousají; rozk. vykousej
 vykřesat, 1. j. vykřešu i vykřesám, 3. mn. vykřešou i vykřesají; rozk. vykřeš i vykřesej
 vypsat, 1. j. vypíšu i vypíši, 3. mn. vypíšou i vypíší; rozk. vypiš; příč. vypsal, vypsán; podst. jm. vypsání
 vytesat, 1. j. vytešu i vytesám, 3. mn. vytešou i vytesají; rozk. vyteš i vytesej
zzapsat, 1. j. zapíšu i zapíši, 3. mn. zapíšou i zapíší; rozk. zapiš; příč. zapsal, zapsán; podst. jm. zapsání
 zašumět, 3. mn. zašumějí i zašumí; příč. zašuměl
 zkysat, 1. j. zkyšu i zkysám, 3. mn. zkyšou i zkysají; rozk. zkyš i zkysej
 ztesat, 1. j. ztešu i ztesám, 3. mn. ztešou i ztesají; rozk. zteš i ztesej (tesáním zhotovit); jiné je stesat (tesáním upravit)
Naposledy hledáno:

šú, etnos, třp, republikán, , pyrenejský, jižan, polyvalentní, mínós, oulet

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.