Pravidla českého pravopisu

sŠebastián [-ty-] i Šebestián [-ty-], -a m.
 šeď, -i ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi
 šedesát
 šedesátina ž.
 šedesátinásobný
 šedesátinný
 šedesátiny, -in ž. pomn.
 šedesátkrát
 šedesátník, -a m.; šedesátnice ž.
 šedivět, 3. mn. šedivějí i šediví
 šednout, příč. šedl
 šedobílý, šedozelený atp.
 šedozem, -ě ž.
 še
 šéf, -a m.
 šéfredaktor, -a m.
 šéfrežizér i šéfrežisér, -a m.
 šejdíř, -e m.
 šejk, -a m.
 šejkr, -u m.
 šek, -u m.
 šelak, -u m.
 šelest, -u m.
 šelf, -u m.
 šelma, -y ž.
 Šen-jang, -u m.; šenjangský
 šenkýř, -e m.
 šeptat
 šeptem; šeptmo přísl.
 šereda, -y m. i ž.
 šeredný
 šerif, -a m.
 šeřík, -u m.
 šerm, -u m.
 šermíř, -e m.
 šeroslepost, -i ž.
 šerosvit, -u m.
 šerpa, -y ž.
 Šerpové, -pů m. mn.
 šery i sherry [še-] s. neskl.
 šest
 šesterečný
 šestidenní
 šestidílný
 šestihran, -u m.
 šestihranný
 šestistěn, -u m.
 šestistěnný
 šestistranný
 šestistrunný
 šestistý
 šestiúhelník, -u i -a m.
 šestka ž.
 šestnáct
 šestnáctina ž.
 šestnáctka ž.
 šešule ž., mn. 2. -lí
 šešulka ž.
 šetřit, rozk. šetři i šetř, šetřete i šetřte
 šev, švu m.
 ševcovský
 ševelit
 Podobné:
aabatyše ž.
 Aleš, Aleše i Alše m.
 Aleš, Aleše i Alše m.; Aleška, -y ž.
 andulka ž. (papoušek)
 atašé m. neskl.
 Augeias, -geia i Augiáš, -še m.; Augiášův chlév
 august, -a m. (šašek, klaun); vl. jm. August
bbazilišek, -ška m.; baziliščí
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 brousit, rozk. brus; příč. broušen; podst. jm. brouše
 burský oříšek
 Byzanc, -e ž.; Byzantinec [-ty-], -nce m.; byzantský, mn. -tští; byzantská říše
cchýše ž.
 cídicí (např. prášek)
 číše ž.
 čišet, 3. mn. čiší
 čisticí (např. prášek)
 crescendo [krešendo] (ital.)
ddamašek, -šku m. (látka)
 Damašek, -šku m.; damašský
 Damašek, -šku m.; damašský, mn. -šští
 decrescendo [-kreše-] (ital.)
 děd, -a m.; děd Vševěd (pohádková postava)
 depeše ž.
 děsit, rozk. děs; příč. děšen
 dnešek, -ška m.
 dojít, 1. j. dojdu; rozk. dojdi, dojděte; příč. došel, došla; podst. jm. dojití
 donášeč i donašeč, -e m.
 donášet, 3. mn. donášejí i donáší
 dozajista (určitě, ovšem)
 dřívějšek, -ška m.
 duše ž.
 duše
 duševní
 dusit, rozk. dus; příč. dušen
eeminence ž.; Jeho (Vaše) Eminence, Eminence (titul)
 excelence ž.; Jeho (Vaše) Excelence, Excelence (titul)
ffinišer [-ny-], -u m. (stroj)
 František, -ška m.; Františka, -y ž.
ggaloše, -í ž. mn.
hhalušky, -šek ž. mn.
 haše ž. i hašé s. neskl.
 hasit, rozk. has; příč. hašen
 hlásit, rozk. hlas; příč. hlášen; podst. jm. hláše
 hloub, -i ž.; z hloubi duše
 Hora Svatého Šebestiána, H-y s. Š ž.; šebestiánohorský
 hrdopýšek, -ška m.; hrdopýška ž.
 hrušeň, -šně ž.
iibišek, -šku m.
 incký (např. říše)
jjednoduše, 2. st. jednodušeji
 ježíšek, -ška m. (vánoční dárek, nadílka); Ježíšek (malý Ježíš; Štědrý den, Štědrý večer)
 jít, 1. j. jdu, bud. půjdu; rozk. jdi, jděte - pojď, pojďte; příč. šel, šla; podst. jm. jití
kkamaše, -í ž. pomn. (druh kalhot)
 kašel, -šle m.
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 klišé s. neskl.
 konšel, -a m., mn 4., 7. -y
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 krédo s. (přesvědčení); Krédo (část mše)
 křísit, rozk. křis; příč. kříšen
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn., 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi; krkonošský, mn. -šští; Krkonošský národní park
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn.; krkonošský
 kulihrášek, -ška m.; Kulihrášek (postava z pohádky)
 kulíšek, -ška m. (pták)
 kuše ž.
 kvasit, rozk. kvas; příč. kvašen; podst. jm. kvaše
 kysat, 3. j. kyše i kysá, 3. mn. kyšou i kysají; rozk. kyš i kysej
llentišek [-ty-], -šku m.
 leše s.
 lešeňový
 Lešno s.; lešenský
 Lešno, -a s.; lešenský
 Libuše, -e ž.
 lišej, -e m. (vyrážka)
 lišejník, -u m.
mmagnificence [-ny-] ž.; Jeho (Vaše) Magnificence, Magnificence (titul)
 manšestr, -u m. (látka)
 menšenec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
 mešní (k mše)
 milost, -i ž.; Jeho (Vaše) královská Milost (titul)
 Miluše, -e ž.
 šeň, -šně ž.; míšeňský
 šenec, -nce m.
 šeňský i míšenský porcelán
 mísit, rozk. mis; příč. míšen, o těstě mísen
 mistr, -a m.; mistr Jan Hus, m. Jan Hus; Mistr vyšebrodského oltáře, tzv. Mistr vyšebrodský i Vyšebrodský mistr; Mistr Jirásek; v oslovení: vážený Mistře
 mše ž.
 mušelín, -u m.
nnábřeží s.; Smetanovo nábřeží, nábřeží Kapitána Jaroše, nábřeží 17. (Sedmnáctého) listopadu
 nabrousit, rozk. nabrus; příč. nabroušen
 nadchnout, 1. j. nadchnu; příč. nadchl i nadchnul, nadšen (duševně) i nadchnut (načichlý); podst. jm. nadšení i nadchnutí
 nadejít, 1. j. nadejdu; rozk. nadejdi, nadejděte; příč. nadešel, nadešla; podst. jm. nadejití
 nadevšecko i nade všecko (nad míru)
 nadnášet, 3. mn. nadnášejí i nadnáší
 nadšenec, -nce m.
 nadše s.
 nadše
 najít, 1. j. najdu; rozk. najdi, najděte; příč. našel, našla; podst. jm. najití
 nanejvýše, nanejvýš přísl.
Naposledy hledáno:

šoa, še, dóma, líbit, zabírat, huž, sbrousit, napjatý, liďí, zapomnění

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.