Pravidla českého pravopisu

ttvář, -e ž.
 tvar, -u m.
 tváření s. (kovů apod.)
 tvářit se, rozk. tvař se
 tvárlivý
 tvárnice ž.
 tvářnost, -i ž.
 tvárný
 tvaroh, -u m.
 tvarosloví s.
 tvarový
 tvarůžek, -žku m.
 tvíd, -u m.
 tvor, -a m.
 tvorba, -y ž.
 tvořit
 tvořítko s.
 tvořivý
 tvrdící (kdo nebo co tvrdí)
 tvrdicí (např. látka)
 tvrdit, příč. tvrzen; podst. jm. tvrzení
 tvrdnout, příč. tvrdl i tvrdnul
 tvrdošíjný
 tvrdý, 2. st. tvrdší
 tvrz, -e ž.
 tvůj zájm., m., 2. tvého, 3. tvému, 4. živ. tvého, neživ. tvůj, 6. tvém, 7. tvým; tvá i tvoje ž., 2. tvé i tvojí, 3. tvé i tvojí, 4. tvou i tvoji, 6. tvé i tvojí, 7. tvou i tvojí; tvé i tvoje s., 2. tvého, 3. tvému, 4. tvé i tvoje, 6. tvém, 7. tvým
 tvůrce, -ce m., jedn. 5. -ce; tvůrkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 tvůrčí
 Podobné:
aakademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 Albertville [albervil i albertvil], -llu m. i neskl. s.; albertvillský
 Andorra, -y ž.; Andorrské knížectví; Andořan m.; andorrský
 Antverpy, Antverp ž. pomn.; antverpský
 Antverpy, Antverp ž. pomn.; antverpský
 Asturie [-tú-], -e ž.; Asturské knížectví; Astuřan m.; asturský [-tu-]
bBahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 barborka ž. (třešňová větvička)
 Belgie ž.; Belgické království; Belgičan, -a m.; belgický, mn. -čtí
 Belgie, -e ž.; Belgické království; Belgičan m.; belgický
 bělohorský; bělohorská bitva (viz § 68)
 beztvárný i beztvarý
 Bhútán, -u m.; Bhútánské království; Bhútáňan i Bhútánec m.; bhútánský
 bioinženýrství s.
 bit, -u m. (jednotka množství informace, zn. b)
 bitva, -y ž., mn. 2. bitev; bitva na Bílé hoře (bělohorská bitva), bitva u Domažlic (viz § 68)
 bohatství s.
 božstvo s.
 bratrství s.
 břitva, -y ž., mn. 2. -tev
 brusičství s.
 buřičství s.
cčalounictví s.
 celistvý
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 češství s.
 četnictvo s.
 císařství s.; císařství mexické (dř.); druhé císařství (ve Francii) (viz § 88)
 členství s.
 členstvo s.
 čtveračit
 čtveračivý
 čtverácký
 čtveráctví s.
 čtverák, -a m.; čtveračka ž.
 čtverec, -rce m.
 čtvereční i čtverečný
 čtverhranný i čtyřhranný
 čtveřice ž.
 čtverný
 čtverý
 čtverylka ž.
 čtvrť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi (část města)
 čtvrt, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi (čtvrtina)
 čtvrteční
 čtvrtek, -tka m.
 čtvrthodina ž.
 čtvrthodinový
 čtvrtina ž.
 čtvrtit, příč. čtvrcen
 čtvrtka ž.
 čtvrtletí s.
 čtvrtlitr, -u m.
 čtvrtstoletí s.
 čtvrttónový
 čtvrtý
 čtyřčtvrteční
 čtyřčtvrťový
 čtyřhranný i čtverhranný
dDaidalos, -la m.; daidalské sochařství
 Dánsko s.; Dánské království; Dán, -a m.; dánský
 Dánsko, -a s.; Dánské království; Dán m.; dánský
 dárcovství s.
 děcko, -cka s., mn. 2. -cek, 3. -ckům i -ckám, 6. -ckách, 7. -cky (ale dětský, dětství)
 dědictví s.
 dějství s.
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 dělnictvo s.
 denunciantství s.
 dětinství s.
 dětství s.
 Detva [ďe-], -y ž.; detvanský
 deviza, -y ž. (v peněžnictví)
 dobrodružství s.
 dobytkářství s.
 Dominika [-ny-], -y ž.; Dominické společenství; Dominičan m.; dominický
 donchuánství s.
 donkichotství s.
 dotvářet, 3. mn. dotvářejí i dotváří
 dratev, -tve ž.
 drůbežářství s.
 drůbežnictví s.
 druhý; druhá světová válka; druhé císařství (hist.) (viz § 88)
 družba, -y ž. (přátelství)
 družstevnictví s.
 družstvo s., mn. 2. -stev
eEvropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
hherectví s.
 holičství s.
 hornictví s.
 horolezectví s.
 horotvorný
 horstvo s.
 hospodářství s.
 Hostvivít, -a m.
 hrabství s.
 hrdinství s.
 hrdopyšství s.
 husitství s.
Naposledy hledáno:

ťv, stoklasa, um, visutý, sfárat, karos, večernice, tírna, ultrazvuk, zyvát

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.