Pravidla českého pravopisu

zŽiar nad Hronom, Ž-u nad H. m.; (hronsko)žiarský
 žid, -a m.; židovka ž.; Židé (v etnickém smyslu)
 židovský
 židovství s.
 žihadlo s.
 žíhat, podst. jm. žíhání
 žíla, -y ž., jedn. 7. žílou i žilou, mn. 2. žil, 3. žílám i žilám, 6. žílách i žilách, 7. žílami i žilami
 žiletka ž.
 Žilina, -y ž.; žilinský
 žilka ž.
 žilkový
 žilnatina ž.
 žilnatý
 žilní
 žilník, -u m.
 žilný (např. splav)
 žilovina ž.
 žilový
 žinčice ž.
 žíně ž.
 žíněnka ž.
 žíněný
 žínka ž.
 žinylka ž.
 žír, -u m.
 žirafa, -y ž.; žirafí
 žíravina ž.
 žíravý
 žírný
 žiro s.
 žít i žnout, viz žnout
 žít, 1. j. žiji i žiju, 3. mn. žijí i žijou; rozk. žij; příč. žil, žit; podst. jm. žití
 Žitava, -y ž.; žitavský
 žitný
 žito s.
 Živan, -a m.; Živa i Živana, -y ž.
 živec, -vce m.
 živel, -vlu m., mn. 1., 4., 7. -vly
 živelní (např. pohroma)
 živelný (např. radost)
 živice ž.
 živičný
 živiny, -vin ž. mn.
 živitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 živnost, -i ž.
 živnostenský; Živnostenská banka
 živnostník, -a m.
 živný
 živobytí s.
 živočich, -a m.
 živočišný
 živočišstvo s.
 živorodka ž.
 živorodý
 život, -a m.
 životaschopnost, -i ž.
 životní
 životnost, -i ž.
 životný
 životodárný
 životopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 životospráva, -y ž.
 živoucí (žijící)
 živůtek, -tku m.
 živý; živ, živa, živo
 žížala, -y ž.
 žízeň, -zně ž.
 Žižka, -ky m.
 žíznit
 žíznivý
 Podobné:
aagitato [adžitáto]
 Alžír, -u m. (město); Alžírsko s.; Alžířan, -a m.; alžírský
 Alžír, -u m.; alžírský
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 Azurové pobřeží
bbacil, -a i -u m. živ. i neživ., mn. 1. -i i -y, 4., 7. -y
 bastila [-ty-], -y ž. (vězení); Bastila (v Paříži)
 bažina ž.
 bažinatý
 bažinný
 bednicí (sloužící k bednění)
 běžet, 3. mn. běží
 běžící pás
 bezživotí s.
 biograf, -a m. živ., mn. 1. -ové, 4., 7. -y
 biograf, -u m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y
 blížit se, rozk. bliž se
 Boží Dar, B-ho D-u m.; božídarský
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 Božidar, -a m.; Božidara, -y ž.
 božíhodový
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
 bužírka ž.
 bydlo s. (živobytí)
 bytí s. (život, existence)
cčlen, -a m. živ.
 člen, -u m. neživ.
ddlužit, příč. dlužen
 dohlížet, 3. mn. dohlížejí i dohlíží
 dorážet, 3. mn. dorážejí i doráží; příč. dorážen
 dosažitelný
 dovážet, 3. mn. dovážejí i dováží
 dovážit, 3. mn. dováží; rozk. dovaž
 dožínky, -nek ž. pomn.
 dožít (se), 1. j. dožiji (se) i dožiju (se), 3. mn. dožijí (se) i dožijou (se); rozk. dožij (se); příč. dožil (se), dožit; podst. jm. dožití
 doživotní
 dožnout i dožít, 1. j. dožnu; rozk. dožni, dožněte; příč. dožal i dožnul, dožat i dožnut; podst. jm. dožnutí
 druh, -a m. živ.; družka ž.
 druh, -u m. neživ. (skupina, sorta)
 družice ž.
 družička ž., jedn. 3., 6. -čce
 družina ž.
 držet, 3. mn. drží; příč. držel, držen
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 duch, -a m. živ., jedn. 3., 6. -u i -ovi, 4. -a, mn. 1. -ové (bytost)
 důležitý
 dužina ž.
 Džibuti [-ty] neskl. s.; džibutský
 Džibutsko, -a s.; Džibutská rtepublika; Džibuťan m.; džibutský
 Džidda, -y ž.; džiddský
 džínsy i džíny m. i ž. pomn.
 džíp, -u m.
 džiu-džitsu s. neskl.
eElysejská [-ze-] pole, Elysejský palác (v Paříži)
 exponent, -a m. živ.
 exponent, -u m. neživ.
ffavorit, -a m. živ. (předpokládaný vítěz apod.)
 Fidži neskl. s.; Fidžijská republika; Fidžijec m.; fidžijský
 Fidžijské moře
 fiší i fiží s. neskl.
 fiží i fiší s. neskl.
 Fudži neskl. s.; fudžiský i fudžijský
 Fudžisan, -u m.; fudžisanský
gGibraltar [dži-], -u m.; gibraltarský
 Gibraltar [dži-], -u m.; gibraltarský; Gibraltarský průliv
 Gibraltarský průliv [dži-]
 Gina [gi- i dži-], -y ž.
 Gironde [žirond] neskl. s.; girondský
 girondista [ži-dy-], -y m.
hhadži, -ho m.
 hlíst, -a m. živ.
 hod, -u m.; Hod boží nebo Boží hod
 Horní Lužice ž.; Hornolužičan, -a m.; hornolužický, mn. -čtí
 Horní Lužice, H-í L-e ž.; Hornolužičan m.; hornolužický
 Hory Matky Boží, Hor m. B. ž. pomn.; božíhorský
 hřížit, rozk. hřiž; podst. jm. hřížení
iinvalidovna, -y ž.; Invalidovna (v Paříži, v Praze)
 izraelita, -y m. (příslušník židovské církve)
jjaksepatří i jak se patří (náležitě)
 jaktěživ přísl.
 jakživ i jak živ (zpravidla v záporných větách)
 jenž zájm., m., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž, 4. živ. jehož, jejž, neživ. jejž, 6. (o) němž, 7. jímž, (s) nímž; jež ž., 2., 3., 6. a 7. jíž, níž, 4. již, (pro) niž; jež s., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž; 4. jež, (na) něž,
 ježibaba, -y ž.
 Ježíš, -e m.; Ježíš Kristus
 ježíšek, -ška m. (vánoční dárek, nadílka); Ježíšek (malý Ježíš; Štědrý den, Štědrý večer)
 jury [ži-] ž. neskl.
kklížící (kdo nebo co klíží)
 klížicí (např. lis)
 klížit, rozk. kliž
 kluzný (např. ložisko)
 kněz, -e m., jedn. 5. knězi, mn. 1. kněží, 2. -ží, 3. -žím, 4. -ze, 6. -žích, 7. -žími
 kolos, -u m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y
 kontrolér, -u m. neživ. (zařízení)
 konvent, -u m.; Národní konvent, Konvent (v Paříži v 18. stol.)
 kopytník, -a m. živ.
 kopytník, -u m. neživ. (rostlina)
 korál, -a m. živ., mn. 1. -i i -ové, 4., 7. -y
 korál, -u m. neživ., mn. 1., 4. -y i -e, 7. -y i -i
 kožešina i kožišina ž.
Naposledy hledáno:

ží, fektovaný, zaházejí, itování, chotěbuz, párání, hydroplán, pokaždé, registratura, úmyslovice

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.