Pravidla českého pravopisu

zŽdánický les
 Žďár nad Sázavou, Ž-u nad s. m.; (sázavsko)žďárenský
 žďáření s.
 ždímač, -e m. (zařízení)
 ždímačka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 ždímat
 Podobné:
ddláždění s.
 dlaždič, -e m.
 dlaždice ž.
 dlaždičský, mn. -čští
 dláždit, příč. dlážděn
 dojíždět, 3. mn. dojíždějí i dojíždí
 dojížďka ž., mn. 2. -děk
 Drážďany, -an m. pomn.; drážďanský
 dráždící (kdo nebo co dráždí)
 dráždicí (např. prostředek)
 dráždidlo s.
 dráždit, příč. drážděn
 dráždivý
 drožďárenský
 drožďárna, -y ž.
 droždí s.
hhlemýžď, -dě m.; hlemýždí
 hlemýžďovitý
 hmoždinka ž.
 hmoždíř i moždíř, -e m.
 hmoždit (se), podst. jm. hmoždění
 Horažďovice, -ic ž. pomn.; horažďovický
 hýždě ž.
 hyzdit, rozk. hyzdi i hyzď; příč. hyžděn i hyzděn; podst. jm. hyždění i hyzdění
 žďový
jjezdit, podst. jm. ježdění i jezdění
kkaždodenní; každodenně
 každodennost, -i ž.
 každý zájm.
mmoždíř i hmoždíř, -e m.
nNaděžda, -y ž.
 nadjíždět, 3. mn. nadjíždějí i nadjíždí
 nadjížďka ž., mn. 2. -děk
 nadosmrti přísl. (navždy)
 najížďka ž., mn. 2. -děk
 nashromáždit, rozk. nashromáždi i nashromažď; příč. nashromážděn
 navěky i na věky (navždy)
 navždy, navždycky přísl.
 nevždy, nevždycky přísl. (nikoli vždy)
oobden i ob den (každý druhý den)
 objezdit, příč. obježděn i objezděn
 objíždět, 3. mn. objíždějí i objíždí
 objížďka ž., mn. 2. -děk
 obrok i ob rok (každý druhý rok)
 odevždy i odvždy přísl.
 odjíždět, 3. mn. odjíždějí i odjíždí
 odvždy i odevždy přísl.
 ojezdit, příč. oježděn i ojezděn
 opozdit, příč. opožděn
 opožďovat se, podst. jm. opožďování
ppaždí s.
 podjíždět, 3. mn. podjíždějí i podjíždí; podst. jm. podjíždění
 podpaží i podpaždí s.
 podráždit, příč. podrážděn
 pohmoždit, příč. pohmožděn
 pojíždět, 3. mn. pojíždějí i pojíždí
 pokaždé i po každé (vždy)
 popojíždět, 3. mn. popojíždějí i popojíždí
 povždy, povždycky přísl.
 předjíždět, 3. mn. předjíždějí i předjíždí
 předjížďka ž., mn. 2. -děk
 přejíždět, 3. mn. přejíždějí i přejíždí
 přijíždět, 3. mn. přijíždějí i přijíždí
 projíždět, 3. mn. projíždějí i projíždí
 projížďka ž., mn. 2. -děk
 provždy, provždycky přísl.
rrozdráždit, příč. rozdrážděn
 rozdražďovat
 rozjezdit, příč. rozježděn i rozjezděn
 rozjíždět, 3. mn. rozjíždějí i rozjíždí
 rozjížďka ž., mn. 2. -děk
sshromáždění s.
 shromaždiště i shromáždiště, -iště s., mn. 2. -išť
 shromáždit (se), rozk. shromáždi (se) i shromažď (se)
 shromažďovat (se)
 sjezdit, příč. sježděn i sjezděn
 sjíždět (se), 3. mn. sjíždějí (se) i sjíždí (se)
uujezdit, příč. uježděn i ujezděn
 ujíždět, 3. mn. ujíždějí i ujíždí
 ústavodárný; Ústavodárné národní shromáždění (1946-49)
vvjíždět, 3. mn. vjíždějí i vjíždí
 vražda ž., mn. 2. vražd
 vydláždit, rozk. vydláždi; příč. vydlážděn
 vydlažďovat
 vydráždit, příč. vydrážděn
 vydražďovat
 vyjezdit, příč. vyježděn i vyjezděn
 vyjíždět, 3. mn. vyjíždějí i vyjíždí
 vyjížďka ž., mn. 2. -děk
 vyjížďkový
 vyvraždit
 vyždímat, podst. jm. vyždímání
 vyždimovat
 vždy, vždycky přísl.
 vždyť spojka i část.
 vždyzelený
zzajíždět, 3. mn. zajíždějí i zajíždí
 zajížďka ž., mn. 2. -děk
 zhmožděnina ž.
 zhmoždit, příč. zhmožděn
Naposledy hledáno:

žď, plnovýznamový, západočeský, hřim, těk, sťenný, jb, pl, dm, gz

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.