Pravidla českého pravopisu

ddiv, divže i div že přísl.
 divže i div že spojka
nnejenže, nejenomže i nejen že, nejenom že
zžebírko s.
 žebrácký
 žebrák, -a m.; žebračka ž.
 žebřík, -u m.
 žebřiňák, -u m.
 žebro s.
 žebroví s.
 žebrový
 žeh, -u m.
 žehlící (kdo nebo co žehlí)
 žehlicí (např. prkno)
 žehlička ž., jedn. 3., 6. -čce
 žehlírenský
 žehlírna, -y ž.
 žehlit
 žehnat
 žehrat
 žejdlík, -u m.
 želatina [-ty- i -tý-] ž.
 želatinace [-ty-] ž.
 že s. neskl.
 želet, 3. mn. želí i želejí; rozk. žel; příč. želel
 železárna, -y ž.
 železitý
 Železná Ruda ž.; železnorudský, mn. -dští
 Železná Ruda, Ž-é R-y ž.; železnorudský
 Železné hory
 železničář, -e m.
 železnice ž.
 železniční
 Železnorudský průsmyk
 železný
 Železný Brod, Ž-ého B-u m.; železnobrodský
 železo s.
 železobeton, -u m.
 železoniklový [-ny-]
 Želimír i Želmír, -a m.; Želimíra i Želmíra, -y ž.
 želírovaní s.
 Želiv, -a m.; želivský
 Želivka, -y ž.
 želízko s.
 želva, -y ž., mn. 2. želv; želví
 želvovina ž.
 žemle ž., mn. 2. -lí
 žemlovka ž.
 žeň, žně ž.
 žena ž.
 Ženeva ž.; ženevský; Ženevské jezero
 Ženeva, -y ž.; ženevský
 Ženevské jezero
 ženich, -a m.
 ženijní [-ny-]
 ženista [-ny-], -y m.
 ženitba, -y ž., mn. 2. -teb
 ženšen, -u m.
 že, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi
 žernov, -u m.
 žert, -u m.
 žertva, -y ž.
 žervé s. neskl.
 žerzej, -e m.
 žestě, žesťů m. pomn.
 žesťový
 žeton, -u m.
 žezlo s.
 Podobné:
aadamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 Adiže [ady-] ž.; adižský, mn. -žští
 Adiže [ady-], -e ž.; adižský
 Agrigento [-džen-], -a s.; agrigentský
 Andorra, -y ž.; Andorrské knížectví; Andořan m.; andorrský
 aranžér, -a m.
 Ašský výběžek
 Asturie [-tú-], -e ž.; Asturské knížectví; Astuřan m.; asturský [-tu-]
bbatůžek, -žku m.
 berla, -y ž. (žezlo)
 žec, -žce m.; běžkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 ženec, -nce m.; běženka ž.
 žet, 3. mn. běží
 bioinženýrství s.
 Blažej, -e m.; Blažena, -y ž.
 blíž i blíže přísl.
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 blízko, blízce, 2. st. blíž i blíže
 bohužel
 Božena, -y ž.
 branže ž.
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 žek, -žka m.
cčervený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 chargé d`affaires [šaržé dafér] m. neskl. (franc.)
 činže ž.
 církev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (náboženské organizace)
 čížek, -žka m.
 čižmy, -žem ž. mn.
 cože zájm. i citosl.
 čtyř- ve složeninách (častější než čtyr-)
ddeci- (zn. d) ve složeninách, např. decigram, decilitr atd.
 deka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 že i díž, -e ž.
 dlažební
 dlužit, příč. dlužen
 dohlížet, 3. mn. dohlížejí i dohlíží
 dohnat, 1. j. doženu; rozk. dožeň; příč. dohnal, dohnán
 domoci se i domoct se, 1. j. domohu se i domůžu se, 2. domůžeš se, ..., 3. mn. domohou se i domůžou se; rozk. domoz se; příč. domohl se
 dopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomoženo
 dorážet, 3. mn. dorážejí i doráží; příč. dorážen
 dorazit, rozk. doraz; příč. doražen
 dosáhnout, příč. dosáhl, dosažen; podst. jm. dosaže
 dostihnout, příč. dostihl, dostižen; podst. jm. dostiže
 dostřihnout, příč. dostřihl, dostřižen
 dotáhnout, příč. dotáhl, dotažen
 dovážet, 3. mn. dovážejí i dováží
 že, -ete i -e m., jedn. 4. -ete i -e, mn. 1. -ové, 2. -ů atd., i s. -ata, 2. -at atd.
 že; Dóžecí palác (v Benátkách)
 draho, draze, 2. st. dráže i dráž
 dražé s. neskl.
 dražební
 držet, 3. mn. drží; příč. držel, držen
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 dvoj- i dvou- ve složeninách
 džem, -u m.
 džentlmen i gentleman [džentlmen], -a m.
 džez i jazz [džez], -u m.
 džezbend i jazzband [džezbe-], -u m.
 džezový i jazzový [džezo-]
 džezva, -y ž.
eEvžen, -a m.; Evženie [-ny-]. -e ž.
ffúrie ž., mn. 2. -rií (zlá žena); Furie [fú-] (bohyně pomsty)
gže ž.
 gentleman [džentlmen] i džentlmen, -a m.
 Gerald [ge- i že-], -a m.; Geraldina [ge- dý- i že-dý-], -y ž.
 Gerard [ge- i že-], -a m.; Gerardina [ge-dý- i že- dý-], -y ž.
 giga- (zn. G) ve složeninách, např. gigahertz atd.
hhekto- (zn. h) ve složeninách, např. hektolitr atd.
 hlavonožec, -žce m.
 hnát, 1. j. ženu; rozk. žeň; příč. hnal, hnán; podst. jm. hnaní
 houžev, -žve ž.
 houževnatý
 hříženec, -nce m.
 hřížit, rozk. hřiž; podst. jm. hříže
 hrozit, rozk. hroz; podst. jm. hrození i hrože
iimage [imidž], -ge [-dže] m. i ž.
 inženýr, -a m.; inženýrka ž. (zkr. Ing., ing., viz § 58)
jjackpot [džekpot], -u m.
 jackpot [džekpot], -u m.
 jakže přísl. (v otázce)
 Jamestown [džejmstaun], -u m.; jamestownský
 jazz [džez] i džez, -u m.
 jazzband [džezbe-] i džezbend, -u m.
 jazzový [džezo-] i džezový
 jenomže spojka
 jenže spojka i část.
 Jersey [džerzi] neskl. s.
 jestliže spojka
 ježek, -žka m.; ježčí
 ježto spojka (protože)
 jistěže část.
 jižan, -a m. (obyvatel jižních zemí; přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA)
kKambodža, -dže ž.; Kambodžan, -a m.; kambodžský, mn. -džští
 kaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 kazit, rozk. (ne)kaz; příč. kažen
 kempink, -ku m.; kempink U Věže
 kilo- (zn. k) ve složeninách, např. kilogram, kilometr atd.
 kníže, -ete m., mn. s. 1., 4. -ata, 2. -at
 kníže
Naposledy hledáno:

vypravovat, že, šlechetný, přijed, vyžle, citus, vpodvečer, šle, iskup, bigb

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.