Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aAddis Abeba [adys], A. A-y ž.; addisabebský [-dys-a-]
 Addis Abeba [adys], Addis Abeby ž.; addisabebský [-dys-a-]
 adié i adieu [adyjé]
 Adiže [ady-] ž.; adižský, mn. -žští
 Adiže [ady-], -e ž.; adižský
 Athéna, -ny ž.; Pallas Athéna, Pallady Athény i Pallas Athény
bbadyán, -u m.
 brigadýr, -a m.
cCádiz [kadys], -u m.; cádizský
ddohromady přísl.
hHelada i Hellas, -ady ž.; heladský i helladský
 hrad, -u m.; hrad Rožmberk, hrad Kunětická hora; Dívčí hrady; Hrad, tj. Pražský hrad
iIliada i Ilias, -ady ž.
 Iliada, -y i Ilias, -ady ž.
 Iravadi [-vády] neskl. s.; iravadský
kKyklady, -lad ž. pomn.; kykladský
llady [lejdy] ž. neskl.
 letenský (k Letná); Letenská pláň, Letenské sady (v Praze)
mmladý, mlád, 2. st. mladší
nnadýchat (se)
 nadýchnout (se) i nadychnout (se), příč. nadýchl (se) i nadychl (se)
 nadýmat, podst. jm. nadýmání
 Najády, -jád ž. mn.
 Niagara [ny-] ž.; niagarský; Niagarské vodopády
 Niagarské vodopády [ny-]
ppalladium [-lady- i -lády-], -dia s. (chem. prvek)
 plejáda ž.; Plejády (hvězdy)
 Plejády, -jád ž. mn.
 Poděbrady, -ad m. pomn.; poděbradský
 Poděbrady, -ad m. pomn.; poděbradský, mn. -dští
 prvořadý
rradiový [rády-] (k radium)
 radium [rády-], -dia s.
ssad, -u m.; sady Vrchlického; Letenské sady
 sběhlý (dolů nebo dohromady); jiné je zběhlý (zkušený; který dezertoval)
 sběhnout se, příč. sběhl se (dohromady); jiné je zběhnout se (přihodit se)
 sbíhat se, podst. jm. sbíhání (dohromady); jiné je zbíhat se (o události)
 skopat, 1. j. skopu i skopám, 3. mn. skopou i skopají; rozk. skopej (shora nebo dohromady); jiné je zkopat (kopáním upravit; pokopat někoho)
 skout, 1. j. skuji i skuju, 3. mn. skují i skujou; rozk. skuj; příč. skul, skut (dohromady); jiné je zkout (ukout)
 skroutit, rozk. skruť; příč. skroucen (splést dohromady); jiné je zkroutit (překroutit, vykroutit)
 skrucovat (splétat dohromady); jiné je zkrucovat (překrucovat)
 slézat (se) i slízat (se), podst. jm. slézání i slízání (dolů nebo dohromady); jiné je zlézat (např. horu)
 slézt (se), 1. j. slezu (se); rozk. slez (se); příč. slezl (se); podst. jm. slezení (dolů nebo dohromady); jiné je zlézt (např. horu)
 slít, 1. j. sliji, sleji i sliju, sleju, 3. mn. slijí, slejí i slijou, slejou; rozk. slij i slej; příč. slil, slit; podst. jm. slití (dohromady); jiné je zlít (polít)
 smačkat (dohromady, trochu); viz i zmačkat
 smuchlat (dohromady); jiné je zmuchlat (pomuchlat)
 srůst, 3. j. sroste; rozk. srosť; příč. srostl (dohromady); jiné je zrůst (o obilí)
 srůstat (dohromady)
 stahat (dolů nebo dohromady); jiné je ztahat (unavit)
 stáhnout, příč. stáhl, stažen (dolů nebo dohromady)
 stéci (se) i stéct (se), 3. mn. stečou (se); rozk. steč (se); příč. stekl (se) (dolů nebo dohromady); jiné je ztéci (kniž., např. hradby)
 stékat (se), podst. jm. stékání (dolů nebo dohromady); jiné je ztékat (kniž., např. hradby)
 stlouci i stlouct, 1. j. stluču, 3. mn. stlučou; rozk. stluč; příč. stloukl, stlučen (dohromady); jiné je ztlouci i ztlouct (někomu nabít)
 svést, 1. j. svedu; rozk. sveď; příč. svedl, sveden; podst. jm. svedení (dolů, dohromady, ke zlému apod.); jiné je zvést (zkazit)
ttrojřadý i třířadý
uúřad, -u m.; Místní úřad Praha-Letňany, Úřad města Zlína; Úřad vlády ČR; Nejvyšší kontrolní úřad, Národní bezpečnostní úřad
vvanadium [-nady- i -nády-], -dia s.
 vinohrad, -u m.; Vinohrady m. pomn. (název městské čtvrti)
 vláda ž.; Úřad vlády České republiky
 vládychtivý
 vladycký
 vladyka, -y m.
 vodopád, -u m.; Labský vodopád (v Krkonoších), Niagarské vodopády, vodopády Viktoriiny
zzadýchat (se), podst. jm. zadýchání
 zadýchnout (se), příč. zadýchl (se)
 zběhlý (zkušený; který dezertoval); jiné je sběhlý (dolů nebo dohromady)
 zběhnout se, příč. zběhlo se (přihodit se); jiné je sběhnout se (dohromady)
 zbíhat se (o události); jiné je sbíhat se (dohromady)
 zkopat, 1. j. zkopu i zkopám, 3. mn. zkopou i zkopají; rozk. zkopej (kopáním upravit; pokopat někoho); jiné je skopat (shora nebo dohromady)
 zkout, 1. j. zkuji i zkuju, 3. mn. zkují i zkujou; rozk. zkuj; příč. zkul, zkut (ukout); jiné je skout (dohromady)
 zkroutit, rozk. zkruť; příč. zkroucen (překroutit, vykroutit, zkomolit); jiné je skroutit (splést dohromady)
 zkrucovat (překrucovat); jiné je skrucovat (splétat dohromady)
 zlézat, podst. jm. zlézání (např. horu); jiné je slézat (se) i slízat (se) (dolů nebo dohromady)
 zlézt, 1. j. zlezu; rozk. zlez; příč. zlezl; podst. jm. zlezení (např. horu); jiné je slézt (se) (dolů nebo dohromady)
 zlít, 1. j. zliji, zleji i zliju, zleju, 3. mn. zlijí, zlejí i zlijou, zlejou; rozk. zlij i zlej; příč. zlil, zlit; podst. jm. zlití (polít); jiné je slít (dohromady)
 zmuchlat (pomuchlat); jiné je smuchlat (dohromady)
 zrůst, 3. j. zroste; příč. zrostl (o obilí); jiné je srůst (dohromady)
 ztahat (unavit); jiné je stahat (dolů nebo dohromady)
 ztéci, 1. j. zteču, 3. mn. ztečou; rozk. zteč; příč. ztekl, ztečen (kniž., např. hradby); jiné je stéci (se) i stéct (se) (dolů nebo dohromady)
 ztékat, podst. jm. ztékání (kniž., např. hradby); jiné je stékat (se) (dolů nebo dohromady)
 ztlouci i ztlouct, 1. j. ztluču, 3. mn. ztlučou; rozk. ztluč; příč. ztloukl, ztlučen (někomu nabít); jiné je stlouci i stlouct (dohromady)
 zvést, 1. j. zvedu; rozk. zveď; příč. zvedl, zveden; podst. jm. zvedení (zkazit); jiné je svést (dolů, dohromady, ke zlému apod.)
Naposledy hledáno:

privilegium, ády, čeládka, petrifikace, zatímně, osmýčit, vykraj, zolit, vylíhlý, zabavit

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.