Pravidla českého pravopisu

aamabile [-má-]
 Amadeus, -ea m.
 amalgám, -u m.
 amalgamace ž.
 amalgamovat
 Amálie, -e ž.
 Amaltheia, -eie ž.
 Amand, -a m.; Amanda, -y ž.
 amatér, -a m.
 amatérizmus, -izmu i amatérismus [-zm-], -ismu m.
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 Amazonka ž. (řeka); amazonský
 Amazonka, -y ž.; amazonský
 Amazonky, -nek ž. mn.
 ambaláž, -e ž.
 ambice ž., mn. 2. -ic i -icí
 ambiciózní
 ambit, -u m.
 ambivalence ž.
 ambivalentní
 ambra ž.
 Ambrož, -e m.
 ambrózie ž.
 ambulance ž.
 ambulanční
 ambulantní
 ambulatorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 ambulatorní
 améba, -y ž.
 améboidní
 amen [a- i á-] s. neskl.
 americium [-ri- i -rí-], -cia s.
 Americká Samoa, A-ké S-oy ž.; Samojec m.; samojský
 Amerika ž.; Američan, -a m.; americký, mn. -čtí
 Amerika, -y ž.; Američan m.; americký
 amerikanizace [-ny-] ž.
 amerikanizmus [-ny-], -izmu i amerikanismus [-nyzm-], -ismu m.
 ametyst, -u m.
 amfibol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 amfiteátr, -u m.
 amfiteatrální
 Amfitrita, -ty i Amfitrite [-é], -ty i neskl. ž.
 amfora ž.
 amid, -u m.
 Amiens [amján i amjen], -u m.; amienský
 amin [-mi- i -mí-], -u m.
 aminokyselina ž.
 Amiranty, -ant ž. pomn.; amirantský
 Ammán, -u m.; ammánský
 amnestie [-ty-] ž.
 amnézie ž.
 amok, -u m.
 amoleta i omeleta ž.
 amoniak [-ny-], -u m.
 amonium [-mony- i -móny-], -nia s.
 amonný
 amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 Amor, -ra m.
 amoralizmus, -izmu i amoralismus [-zm-], -ismu m.
 amorální
 amorfní
 amortizace [-ty-] ž.
 amortizační [-ty-]
 Ámos i Amos, -e i -a m.
 Ámos i Amos, -e i -a m.
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 ampérhodina ž.
 ampérmetr, -u m.
 ampérsekunda ž.
 amplifikace ž.
 amplion [-on i -ón], -u m.
 amplionek [-on- i -ón-], -nku m.
 amplituda [-tu- i -tú-] ž.
 ampule ž., mn. 2. -lí
 amputace ž.
 Amritsar, -u m.; amritsarský
 Amsterodam i Amsterdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amudarja, -je i -ji ž.; amudarský
 amulet, -u m.
 Amur, -u m.; amurský
 amyláza, -y ž.
 Podobné:
aAbertamy, -am i -amů m. pomn.; abertamský
 Abrahám i Abraham, -a m.
 Abrahám i Abraham, -a m.
 abrahámoviny, -in ž. pomn.
 Adam, -a m.
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 aerodynamický [a-e-]
 aerodynamika [a-e-] ž.
 Agamemnon, -ona m.
 aklamace ž.
 aksamit, -u m.
 akvamarín, -u m.
 Alabama, -y ž.; alabamský
 algol, -u m.; programovací jazyk Algol
 anagram, -u m.
 anamnéza, -y ž.
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 angloamerický (např. literatura)
 ansámbl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 autogram, -u m.
 autogramiáda ž.
 avitaminóza, -y ž.
bBahamské souostroví
 Bahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 balšám i balšán, -u m.
 balzám, -u m.
 balzamína ž.
 balzamovat
 Bamako, -a s.; bamacký
 bambitka ž.
 bambus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 bantamový
 basic [bejzik], -cu [-ku] i -ku m.; programovací jazyk Basic
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Benjamín i Benjamin, -a m.
 Benjamín i Benjamin, -a m.
 benjamínek, -nka m.
 Bertramka ž.
 bešamel, -u m.
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 Betlémská kaple, Betlémské náměstí (v Praze)
 bigamie ž.
 Birmingham [bérmingem], -u m.; birminghamský
 bizam, -u m.
 blamáž ž.
 blamovat
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 Bodamské jezero
 brambor, -u m. i brambora, -y ž.
 bramborářský
 brambořiště, -iště s., mn. 2. -išť
 brambůrek, -rku m. i brambůrka, -y ž.
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 bříza, -y ž., jedn. 7. břízou, mn. 2. bříz, 3. břízám atd.
 bůhsámví i bůh sám ví (kdožví)
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
 bych, bys (ale učil by ses, pamatoval by sis atp.) by, mn. bychom, byste, by
cčalamáda ž.
 Cambridge [kembridž], -e ž.; cambridgeský i cambridžský
 Cambridge [kembridž], -e ž.; cambridgeský i cambridžský, mn. -dgeští i -džští
 Camenae viz Kamény
 Campania viz Kampánie
 capat, 1. j. capu i capám; rozk. capej
 čára ž., jedn. 7. čárou i čarou, mn. 2. čar, 3. čárám i čarám, 6. čárách i čarách, 7. čárami i čarami
 čechoamerický
 Čechy, Čech ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (země); Čech, -a m.; český, mn. čeští
 centigram [-ty-], -u m.
 česat, 1. j. češu i česám, 3. mn. češou i česají; rozk. češ i česej
 chám, -a m.
 chameleon [-on i -ón], -a m.
 chameleonský [-on- i -ón-]
 Chamonix [šamony] neskl. s.; chamonixský
 Chamonix [šamony] s. neskl.; chamonixský, mn. -xští
 chamraď, -di ž.
 chata ž.; Jiráskova chata, chata Kpt. Nálepky; chata Kamzík
 chloramin [-mi- i -mí-], -u m.
 chňapat, 1. j. chňapám i chňapu; rozk. chňapej
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 chřoupat i chřupat, 1. j. chřoupu, chřupu i chřoupám, chřupám; rozk. chřoupej i chřupej
 chroupat, 1. j. chroupu i chroupám; rozk. chroupej
 chvála, -y ž., jedn. 7. chválou, mn. 2. chval, 3. chválám atd.
 cobol [ko-], -u m.; programovací jazyk Cobol
 čtyřramenný
 cupat, 1. j. cupu i cupám; rozk. cupej
 cyklamát, -u m.
 cyklámen, -menu m. i neskl. s.
ddalajlama, -y m.
 dalamánek, -nku m.
 dáma, -y ž., mn. 2. dam i dám, 3. dámám atd.
 damašek, -šku m. (látka)
 Damašek, -šku m.; damašský
 Damašek, -šku m.; damašský, mn. -šští
 Damián i Damian, -a m.; Damiána i Damiana, -y ž.
 Damokles, -kla i -klea m.; Damoklův meč
 Damoklův meč
 damping i dumping [dam-], -gu m.
 dampr, -u m.
 Dáresalám, -u m.; dáresalámský
Naposledy hledáno:

ám, oběžky, klever, nespor, ťvat, ťka, porovn, pozpátku, ťi,

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.