Pravidla českého pravopisu

oojedinělý
 ojet, 1. j. ojedu; příč. ojel, ojet; podst. jm. ojetí
 ojezdit, příč. oježděn i ojezděn
 Podobné:
aadresný (např. projev)
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 Americká Samoa, A-ké S-oy ž.; Samojec m.; samojský
bbeta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 bóje ž.
 bojeschopnost, -i ž.
ccharta ž.; Charta Organizace spojených národů
ddelta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 diaprojektor [dy-], -u m.
 dojemný; dojemně
 dojet, 1. j. dojedu; rozk. dojeď; příč. dojel, dojet; podst. jm. dojetí
 dojezd, -u m.
 dojíst, 1. j. dojím, 3. mn. dojedí; rozk. dojez; příč. dojedl dojeden; podst. jm. dojedení
 dojit, 1. j. dojím, 3. mn. dojí; podst. jm. dojení
 dojmout, 1. j. dojmu; příč. dojal, dojat; podst. jm. dojetí
 Dostojevskij, -kého m.
 dvoje; dvojí
eEos [-ó-], Eoje i neskl. ž.
ggama ve spojeních, např. gama-záření i záření gama; #-záření i záření #; gama-korekce
hhnůj, hnoje m.
 hustě, 2. st. hustěji, houšť (např. ve spojení jen houšť)
iinternet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
jjet, 1. j. jedu, bud. pojedu; rozk. jeď; příč. jel, jet; podst. jm. jetí
kkóje ž.
 kolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. kolika (kolik lidí, od kolika lidí, kolika lidem)
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
llíčený (strojený)
 lůj, loje m.
mmanévry, -ů m. pomn. (vojenské cvičení)
 Mexiko, -a s.; Spojené státy mexické; Mexičan m.; mexický
 Miedzyzdroje [mjendzi-], -ů m. pomn.; miedzyzdrojský
 můj zájm., m., 2. mého, 3. mému, 4. živ. mého, neživ. můj, 6. mém, 7. mým; má i moje ž., 2. mé i mojí, 3. mé i mojí, 4. mou i moji, 6. mé i mojí, 7. mou i mojí; mé i moje s., 2. mého, 3. mému, 4. mé i moje, 6. mém, 7. mým; mn. m. živ. 1. moji i mí,
ooboje; obojí
 obojetný
 omega, -y ž. (ve spojení: s alfou i omegou)
 onomatopoie [-poje], -ie ž.
 organizace [-ny-] ž.; Organizace spojených národů, Spojené národy; Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
ppan, -a m., jedn. 3., 6. panu, 7. panem (jen v č. jedn., ve spojení se jmény osob, např. pan učitel, pan Novák)
 pancéř i pancíř, -e m. (část zbroje)
 parojem, -u m.
 Ploješť, -šti ž.; ploješťský
 plynojem, -u m.
 pojeď, pojeďte (rozk. k pojedu)
 pojednou přísl.
 pojem, pojmu m.
 pojetí s.
 pojíst, 1. j. pojím, 3. mn. pojedí; rozk. pojez; příč. pojedl, pojedeno
 pojmout, 1. j. pojmu; příč. pojal, pojat; podst. jm. pojetí
 popojet, 1. j. popojedu; rozk. popojeď; příč. popojel, popojeto; podst. jm. popojetí
 přes předl.; ve spojení přese [-ze] všechno, přes to přese všecko
 projekce ž.
 projekční
 projekt, -u m.
 projektant, -a m.
 projektil [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 projektivní [-ty- i -tý-]
 projektor, -u m.
 projektový
 projev, -u m.
 projíst, 1. j. projím, 3. mn. projedí; rozk. projez; příč. projedl, projeden
 ptakoještěr, -a m.
rrukojeť i rukověť, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tím, 6. -tích, 7. -ťmi
sSavojsko s.; Savojan, -a m. i Savojec, -jce m.; savojský
 Savojsko, -a s.; Savojan i Savojec m.; savojský
 sebe- ve složeninách; ve spojení s 2. stupněm příd. jm. a přísl., např. sebevětší, sebelepší, sebevíce, sebelépe
 sekvoje ž.
 skrojek, -jku m.
 Spojené arabské emiráty, S-ých a-ých e-ů m. pomn.
 Spojené státy americké, S-ých s-ů a -ých m. pomn.
 spojenec, -nce m.; spojenkyně, mn. 2. -yň i -yní, i spojenka ž.
 spojenecký
 spojenectví s.
 spojený; Spojené národy (Organizace spojených národů); Spojené státy americké
 sto, sta; ve spojení s počítaným předmětem: ze sta lidí, ke stu lidí, ale i ze sto lidí, ke sto lidem i ke stu lidem atd.; dvě stě, tři sta
 stoje i vstoje i vestoje přísl.
 svar, -u m. (spojení kovových součástí)
 svůj zájm., m., 2. svého, 3. svému, 4. živ. svého, neživ. svůj, 6. svém, 7. svým; svá i svoje ž., 2. své i svojí, 3. své i svojí, 4. svou i svoji, 6. své i svojí, 7. svou i svojí; své i svoje s., 2. svého, 3. svému, 4. své i svoje, 6. svém, 7. svým
ttolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. tolika (tolik lidí, od tolika lidí, tolika lidem atd.)
 troje, trojí
 tvůj zájm., m., 2. tvého, 3. tvému, 4. živ. tvého, neživ. tvůj, 6. tvém, 7. tvým; tvá i tvoje ž., 2. tvé i tvojí, 3. tvé i tvojí, 4. tvou i tvoji, 6. tvé i tvojí, 7. tvou i tvojí; tvé i tvoje s., 2. tvého, 3. tvému, 4. tvé i tvoje, 6. tvém, 7. tvým
uu předložka s 6. p. jen před v a v několika ustálených spojeních, jako být u vytržení, u vidění, u vyjevení
 ústrojenec, -nce m.
vVelká Británie [-ny-] ž.; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Brit, -a m.; britský, mn. -tští
 Velká Británie [-ny-], V-é B-e ž.; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Brit m.; britský
 vestoje i vstoje i stoje přísl.
 vodojem, -u m.
 vojensko-politický [-ty-] (např. jednání)
 vojenskoprůmyslový (k vojenský průmysl)
 vojenskostrategický (k vojenská strategie)
 vojenský; Vojenský historický ústav
 vojevůdce, -ce m., jedn. 5. -ce
 vstoje i vestoje i stoje přísl.
zZápadní Samoa, Z-í S-y ž.; Nezávislý stát Západní Samoa; Samojec m.; (západo)-samojský
 Znojmo, -a s.; znojemský
 Zoja, -ji, 3.p. Zoje ž.
Naposledy hledáno:

óje, ódař, vynikající, áce, veverka, nabrousit, chránič, hubička, odněkuď, zpaměť

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.