Pravidla českého pravopisu

oomáčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 omak, -u m.
 omámit, rozk. omam, omamme
 omamný; omamně
 oman, -u m. (rostlina)
 Omán, -u m.; Ománský sultanát; Ománec i Omáňan m.; ománský
 omastit, rozk. omasti i omasť; příč. omaštěn
 ombudsman [-man i -men], -a m.
 ombudsman [-man i -men], -a m.
 omdlelý
 omdlévat i omdlívat
 omdlít i omdlet, 1. j. omdlím, 3. mn. omdlejí i omdlí; rozk. (ne)omdli; příč. omdlel; podst. jm. omdlení
 omega, -y ž. (ve spojení: s alfou i omegou)
 oměj, -e m.
 omeleta i amoleta ž.
 omést, 1. j. ometu; rozk. omeť; příč. ometl
 omezit, rozk. omez; příč. omezen; podst. jm. omezení
 omezovat (se)
 omílat, podst. jm. omílání
 omilostnit
 omítat, podst. jm. omítání
 omítka ž.
 omítkář, -e m.
 omítnout, příč. omítl
 omladina ž.; Omladina (sdružení)
 omladit, příč. omlazen
 omládnout, příč. omládl
 omlátit, rozk. omlať; příč. omlácen
 omlít, 1. j. omelu; rozk. omel; příč. omlel, omlet
 omluvit
 omluvný
 omnibus [-ny-], -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 omnoho i o mnoho (mnohem)
 omráčit, rozk. omrač
 omračovat
 omrzet, 3. mn. omrzí
 omšelý
 omšený
 Omsk, -u i -a m.; omský
 omyl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 omylný
 omýt, 1. j. omyji i omyju, 3. mn. omyjí i omyjou; rozk. omyj; příč. omyl, omyt; podst. jm. omytí
 omývat, podst. jm. omývání
 omyvatelný i omývatelný
 Podobné:
aAbdéry, -dér ž. pomn.; Abdéřané, abdérský
 Abertamy, -am i -amů m. pomn.; abertamský
 abrahámoviny, -in ž. pomn.
 abych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 Acharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 aglomerace ž.
 aglomerát, -u m.
 agronom, -a m.
 agronomický
 agronomie ž.
 akomodace ž.
 akta, akt s. pomn.
 alegoricko-symbolický (např. román)
 Aleuty, Aleut ž. pomn.; aleutský
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 alimenty, -ů m. pomn.
 Alpy, Alp ž. pomn.; alpský
 Alpy, Alp ž. pomn.; alpský
 Amiranty, -ant ž. pomn.; amirantský
 amoleta i omeleta ž.
 anály, -ů m. pomn.
 anatom, -a m.
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 anatomický
 anatomie ž.
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 Andy, And ž. pomn.; andský
 angström [-rém], -u m.
 anomálie ž., mn. 2. -lií
 anomální
 Antily [-ty-], Antil ž. pomn.; antilský
 Antily [-ty-], Antil ž. pomn.; antilský
 antinomie [-ty-] ž.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 Antverpy, Antverp ž. pomn.; antverpský
 Antverpy, Antverp ž. pomn.; antverpský
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 Ardeny, Arden ž. pomn.; ardenský
 Ardeny, Arden ž. pomn.; ardenský
 aroma [-ro- i -ró-] s. neskl. i -atu
 aromatický [-ty-]
 aromatizovat [-ty-]
 astronom, -a m.
 astronomický
 astronomie ž.
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; Atéňané, aténský i athénský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; aténský i athénský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; aténský i athénský
 atom, -u m.
 atomický
 atomistický [-ty-]
 atomistika [-ty-] ž.
 atomizace ž.
 atomizovat
 atomový
 atp., atpod. (a tak podobně, a tomu podobný)
 audiometrie [-dy-] ž.
 autodrom, -u m.
 automat, -u m.
 automatický [-ty-]
 automatika [-ty-] ž.
 automatizace [-ty-] ž.
 automatizační [-ty-]
 automatizovaný [-ty-]
 automechanik [-ny-], -a m.
 automobil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 automobilista, -y m.
 automobilizmus, -izmu i automobilismus [-zm-], -ismu m.
 automotoklub, -u m.
 autonomie ž.
 autonomní; autonomně
 axiom [-om i -óm], -u m.
 axiomatický [-ty-]
 axonometrický
 axonometrie ž.
 Azory, Azor ž. pomn.; azorský
bBahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 bakchanálie, -lií ž. pomn.
 Baleáry, Baleár ž. pomn.; baleárský
 banka ž.; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 banka; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 bankomat, -u m.
 bankomat, -u m.
 barometr, -u m.
 Bartoloměj, -e m.
 bartolomějská noc
 barvoměnka ž.
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Benátky nad Jizerou, B-tek nad j. ž. pomn.; benátecký
 Benátky, -tek ž. pomn.; benátský
 Benátky, -tek ž. pomn.; benátský, mn. -tští (v Itálii); Benátky nad Jizerou; benátecký, mn. -tečtí
 Bermudy, Bermud ž. pomn.; Bermudské ostrovy; bermudský
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn.; beskydský
 bezatomový
 bezvědomí s.
 bezvědomý; bezvědomě
 bikiny, -in ž. pomn.
 bílomodročervený
Naposledy hledáno:

óm, řídit, ťen, evď, opomenout, eklektický, identif, lobbova, vysouv, vyd

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.