Pravidla českého pravopisu

rŘím, -a m.; římský
 Řím, -a m.; římský
rRimava -y ž.; rimavský
 Rimavská Sobota, R-é S-y ž.; rimavskosobotský
 Rimini [-ny] neskl. s.; riminský
 římsa, -y ž.
 římskokatolický; římskokatolická církev
 Podobné:
bbratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 břímě (kniž.) s., viz břemeno
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 církev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (náboženské organizace)
ddeprimovat
 diskriminace [dy-] ž.
 dřímat, 1. j. dřímu i dřímám; rozk. dřímej; podst. jm. dřímání
 dveře i dvéře ž. pomn., 2. dveří, 3. dveřím, 6. dveřích, 7. dveřmi
eexperiment, -u m.
 experimentální
ffaun, -a m. (satyr); Faun i Faunus, -na (starořímský bůh)
 fórum, -ra s.; Forum Romanum [fó- -má-] (v Římě)
ggrácie ž., mn. 2. -cií (půvab, půvabná bytost); Grácie (starořímská bohyně)
 grimasa, -y ž.
hhřímat, podst. jm. hřímání
iimprimé s. neskl.
 inkriminace ž.
 inkriminovaný
kkolorimetrie ž.
 komprimát, -u m.
 Kouřim, -i i -ě ž., 3., 6. -i, 7. -í; kouřimský
 Kouřim, -i i -ě ž.; kouřimský
 kriminalista, -y m.
 kriminalistika [-ty-] ž.
 kriminalita ž.
 kriminální
mMars, -rta m. (římský bůh); martovský, Martovo pole
 Mars, Marsu m. (planeta); Mars, Marta m. (římský bůh)
 matrimoniální [-ny-]
 Merkur, -a i -u m. (planeta); Merkur, -a m. (římský bůh)
 Merkur, -ra, lat. Mercurius [-kú-], -ria m. (římský bůh) Merkur, -ru i -ra m. (planeta)
nnapřímit, rozk. napřim, napřimme
 napřimovat
 nepřímo přísl.
 nepřímý
 Neptun, -a i -u m. (planeta); Neptun [-tú-], -a m. (římský bůh)
 Neptun, lat. Neptunus [-ún-], -na m. (římský bůh)
 neupřímný; neupřímně
 Norimberk, -a i -u m.; norimberský
 Norimberk, -a i -u m.; norimberský
pPelhřimov, -a m.; pelhřimovský
 podřimovat
 polarimetr, -u m.
 pozřít, 1. j. pozřím, 3. mn. pozří; rozk. pozři; příč. pozřel (pohlédnout)
 primabalerína ž.
 přimáčknout, příč. přimáčkl
 primadona ž.
 primář, -e m.
 primariát, -u m.
 primárius, -ria m.
 primární
 primářský
 primas, -a m., mn. 4., 7. -y
 primáš, -e m.
 primášský, mn. -šští
 primaství s.
 primát, -a m. (živočich)
 primát, -u m. (prvenství)
 primátor, -a m.
 primátorský
 Přimda, -y ž.; přimdský
 příměr, -u m.
 přiměřený
 příměří s.
 příměs, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -smi
 příměsek, -sku m.
 přiměšovat
 příměstský, mn. -stští
 přimět, 1. j. přiměji i přiměju, 3. mn. přimějí i přimějou; rozk. přiměj; příč. přiměl; podst. jm. přimění (koho k čemu)
 přimhouřit, rozk. přimhuř i přimhouři
 přimíchat, podst. jm. přimíchání
 přimísit, rozk. přimis; příč. přimíšen, o těstě přimísen
 primitiv [-ty- i -tý-], -a m.
 primitivizmus [-ty-], -izmu i primitivismus [-ty-zm-], -ismu m.
 primitivní [-ty- i -tý-]
 přímka ž.
 přimknout, příč. přimkl, přimknut
 přímluva, -y ž.
 přímluvce, -ce m., jedn. 5. -ce; přímluvkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 přímluvčí m. i ž.
 přímo přísl.
 přímočarý
 přímoosý
 přímoří s.
 přímořský
 přímrazek, -zku m.
 přimrazit, rozk. přimraz; příč. přimrazen
 přimrazovat
 přimrznout, příč. přimrzl i přimrznul
 primule ž., mn. 2. -lí
 přímý; přímě
 přimykat se, podst. jm. přimykání
 přimýšlet, 3. mn. přimýšlejí i přimýšlí; příč. přimýšlen
 přimyslit i přimyslet, 3. mn. přimyslí i přimyslejí; rozk. přimysli; příč. přimyslil i přimyslel, přimyšlen
 pyrimidin [-dy- i -dý-], -u m.
rřeckořímský (např. zápas)
 rekriminace ž.
 remake [rímejk], -u m.
 remake [rímejk], -u m.
Naposledy hledáno:

řím, chlebí, ňaký, ámiš, typový, řemesl, bláhov, receptur, efýž, nákaza

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.