Pravidla českého pravopisu

uuchazeč, -e m.
 ucházet (se), 3. mn. ucházejí (se) i uchází (se)
 uchichtávat se, podst. jm. uchichtávání
 uchlácholit
 ucho s., mn. ž. 1., 4., 5. uši, 2. uší, 3. uším, 6. uších, 7. ušima (o tělesném ústrojí, jinak ucha, uch atd.)
 úchop, -u m.
 uchopit
 uchovat
 uchránit, rozk. uchraň
 uchvacovat
 uchvátit, rozk. uchvať; příč. uchvácen
 uchvatitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 úchvatný
 uchýlit se, rozk. uchyl se
 úchylka ž.
 úchylný
 uchylovat se
 uchystat
 uchytit, příč. uchycen
 úchytka ž.
 uchytnout, příč. uchytl
 úchytný
 ucítit, rozk. uciť; příč. ucítěn
 ucpat, 1. j. ucpu; rozk. ucpi, ucpěte i ucpete; podst. jm. ucpání
 ucpávat, podst. jm. ucpávání
 ucpávka ž.
 úcta ž.
 uctít, 3. mn. uctí; rozk. ucti, uctěte; příč. uctil, uctěn
 uctívat, podst. jm. uctívání
 uctivý
 úctyhodný
 Podobné:
aabsoluce ž.
bbar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 Baucida i Baucis, řec. Byukis, -idy ž.
 bezporuchový
 blatouch, -u m.
 bouchnout, příč. bouchl i bouchnul
 buchar, -u m.
 Buchenwald, -u m.; buchenwaldský
cchrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
ddisfunkce [dy-] ž. (nežádoucí funkce)
 distribuce [dy-] ž.
 divoucí; div divoucí
 dotlouci i dotlouct, 1. j. dotluču, 3. mn. dotlučou; rozk. dotluč; příč. dotloukl, dotlučen
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 duch, -a m. živ., jedn. 3., 6. -u i -ovi, 4. -a, mn. 1. -ové (bytost)
 duchapřítomnost, -i ž.
 duchapřítomný; duchapřítomně
 Duchcov, -a m.; duchcovský
 důchod, -u m.
 důchodce, -ce m., jedn. 5. -ce; důchodkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
eEukleides, lat. Euclides, -da m.; eukleidovský i euklidovský, Eukleidova i Euklidova věta
 eunuch, -a m.
 evoluce ž.
 exekuce [egze-] ž.
fFrancie ž.; Francouzská republika; Francouz, -e m.; francouzský, mn. -zští; Velká francouzská revoluce, Francouzská revoluce (1789)
 fuchsie [-ksi-] ž., mn. 2. -sií
hhalucinace ž.
 hluchavka ž.
 hluchoněmý
 hluchý, mn. hluší, 2. st. hlušší
 horoucí
 horoucnost, -i ž.
 hucul, -a m., mn. 4., 7. -y (kůň)
iInnsbruck [-uk], -u m.; innsbrucký
 instituce [-ty-] ž.
 institucionální [-ty-]
jjednoduchý, mn. jednoduší, 2. st. jednodušší
kkapuce ž.
 kapucíni, -ů m. mn. (mnišský řád)
 kauce ž.
 Kentucky [-tak-] neskl. s.; kentucký
 Klobouky, -ouk i -ů m. pomn.; kloboucký
 Klobouky, Klobouk i Klobouků m. pomn., 3. -kům, 6. -cích i -kách, 7. -ky; kloboucký, mn. -čtí
 kolemjdoucí
 kolouch, -a m.
 konstituce [-ty-] ž.
 konstitucionální [-ty-]
 kontrarevoluce ž.
 kontribuce ž.
 kroutit, rozk. kruť; příč. kroucen
 kruchta ž., mn. 2. krucht i kruchet
 kruciáta ž.
 krucifix, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kuchař, -e m.
 kuchtík, -a m.
 kuchyně i kuchyň, -ně ž., mn. 2. -yň i -yní
 kuchyňka ž.
 kuchyňský
 kůr, kůru m. (kruchta)
 květnový; Květnová revoluce, Květen (1945)
 Kysuca, -e ž.; kysucký
llopuch, -u m.
 Lucanus [-ká-] i Lukánus, -na m.
 Lucemburk, -u m.; lucemburský
 Lucemburk, -u m.; lucemburský, mn. -rští
 Lucembursko s.; Lucemburské velkovévodství; Lucemburčan, -a m.; lucemburský
 Lucembursko, -a s.; Lucemburské velkovévodství; Lucemburčan m.; lucemburský
 Lucern, -u m.; lucernský
 Lucie, -e ž.
 lucifer i luciper, -a m. (čert); Lucifer (kníže pekel)
 Lucifer, -ra m.
 Lucullus [-ku-] i Lukullus, -lla m.; lukulské hody
 Lukrecius i Lucretius [-kréci-], -ia m.
mMilwaukee [-vóki] neskl. s.; milwaucký
 mimojdoucí
 minuciózní
 Moluky, Moluk ž. pomn.; molucký
 moucha ž., mn. 2. much, 3. mouchám atd.; muší
 muchomůrka ž.
 muší (k moucha)
nnádraží s.; Masarykovo nádraží, nádraží Olomouc-město
 nahluchlý
 naslouchátko s.
 nasucho i na sucho (např. mrznout)
 nasuchu i na suchu (být)
 natlouci i natlouct, 1. j. natluču, 3. mn. natlučou; rozk. natluč; příč. natloukl, natlučen
 Neuchätelské jezero [neša-]
 neúchylný
 nutit, příč. nucen
oochutit, příč. ochucen i ochutěn
 odtlouci i odtlouct, 1. j. odtluču, 3. mn. odtlučou; rozk. odtluč; příč. odtloukl, odtlučen
 ohluchnout, příč. ohluchl
 Olomouc, -e ž.; olomoucký
 Olomouc, -e ž.; olomoucký, mn. -čtí
 opuchlý
 opuchnout, příč. opuchl i opuchnul
 otlouci i otlouct, 1. j. otluču, 3. mn. otlučou; rozk. otluč; příč. otloukl, otlučen
ppadouch, -a m.
 padoucnice ž.
 perzekuce ž.
Naposledy hledáno:

ůc, našim, úlove, makula, uschn, pohmo, jnic, zvídavý, znervóznět, listopad

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.