Pravidla českého pravopisu

uUh, -u m.; užský
uuhádnout, příč. uhádl
 uhadovat
 uhájit, rozk. uhaj
 uhánět, 3. mn. uhánějí i uhání
 uhášet, 3. mn. uhášejí i uháší
 uhasínat, podst. jm. uhasínání
 uhasit, rozk. uhas; příč. uhašen
 uhasnout, příč. uhasl
 uhašovat
 uhel, uhle i uhlu m., mn. 1., 4. -e i -y, 7. -i i -y (k topení, na kreslení)
 úhel, úhlu m., mn. 1., 4., 7. -y (v měřictví)
 uhelnatět, 3. mn. uhelnatějí i uhelnatí
 uhelnatý
 uhelníček, -čka m. (sýkora)
 úhelník, -u m. (k úhel)
 úhelný (k úhel)
 uhelný (k uhel, uhlí); uhelná pánev; Uhelný trh (náměstí)
 uher, uhru m. (vyrážka)
 Uherské Hradiště s.; uherskohradišťský, mn. -šťští
 Uherské Hradiště, U-ho H-ě s.; uherskohradišťský
 Uherský Brod, U-ho B-u m.; uherskobrodský
 uhladit, příč. uhlazen
 uhlák, -u m.
 Úhlava, -y ž.; úhlavský
 úhlavní
 úhledný
 uhlí s.
 uhličitan, -u m.
 uhličitý
 uhlídat, podst. jm. uhlídání
 uhlík, -u m.
 uhlíkový
 uhlíř, -e m.
 uhlohydrát, -u m.
 úhloměr, -u m.
 uhlonosný (např. sloj)
 úhlopříčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 úhlopříčný
 uhlovodík, -u m.
 úhlový (k úhel)
 uhlový (k uhel)
 uhnat, 1. j. uženu; rozk. užeň; příč. uhnal, uhnán
 uhnilý
 uhníst, 1. j. uhnětu; rozk. uhněť; příč. uhnětl, uhněten
 uhnít, 3. j. uhnije, 3. mn. uhnijí i uhnijou; rozk. uhnij; příč. uhnil; podst. jm. uhnití
 uhnívat, podst. jm. uhnívání
 uhnízdit se, příč. uhnízděn
 uhnizďovat se
 uhnout, 1. j. uhnu; rozk. uhni; příč. uhnul; podst. jm. uhnutí
 uhodit, příč. uhozen
 uhodnout, příč. uhodl
 úhona ž.
 úhoř, -e m.; úhoří
 úhor, -u m.
 uhořet, 3. mn. uhoří
 uhostit, rozk. uhosti i uhosť; příč. uhoštěn; podst. jm. uhoštění
 úhoz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 uhrabat, 1. j. uhrabu; rozk. uhrab i uhrabej
 úhrada ž.
 uhradit, příč. uhrazen
 uhrančivý
 uhřát se, 1. j. uhřeji se i uhřeju se, 3. mn. uhřejí se i uhřejou se; rozk. (ne)uhřej se; příč. uhřál se, uhřát; podst. jm. uhřátí
 uhrazovat
 Uhři, Uhrů m. mn.
 Uhřiněves, -vsi i -vse ž.; uhřiněveský
 Uhříněves, -vsi i -vse ž.; uhříněveský, mn. -ští
 úhrn, -u m.
 úhrnem přísl.
 úhrnnost, -i ž.
 úhrnný; úhrnně
 Uhry, Uher ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (hist.)
 uhryzat, 1. j. uhryžu i uhryzám, 3. mn. uhryžou i uhryzají; rozk. uhryž i uhryzej; příč. uhryzal, uhryzán
 uhryznout, příč. uhryzl
 uhýbat (se), 1. j. uhýbám (se); podst. jm. uhýbání
 uhýbavý
 úhybný
 úhyn, -u m.
 uhynout
 Podobné:
bberan, -a m.; beraní; Beran (souhvězdí zvěrokruhu)
 bermudský trojúhelník
 bezúhonnost, -i ž.
 bezúhonný; bezúhonně
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 bůhsámví i bůh sám ví (kdožví)
 bůhsuď i bůh suď (kdožví)
 bůhvíkde, bůhvíkdy atd. i bůhví kde, bůhví kdy atd.
 bůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký atd. i bůhví kdo, bůhví co, bůhví jaký atd.
 býk, -a m.; býčí; Býk (souhvězdí zvěrokruhu)
cčerný; černé divadlo (druh divadla); Černé divadlo (divadlo v Praze); Černé moře; Černá hora (vrch)
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 chaluha ž.
 císařství s.; císařství mexické (dř.); druhé císařství (ve Francii) (viz § 88)
 čtyřúhelník, -u i -a m.
dDauhá, neskl. s.; dauháský
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dlouho přísl.
 dlouhohrající (např. deska)
 dlouhovlnný
 dlouhý, mn. dlouzí; 2. st. delší
 dluh, -u m.
 dluhopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 dobrodruh, -a m.; dobrodružka ž.
 druh, -a m. živ.; družka ž.
 druh, -u m. neživ. (skupina, sorta)
 druhdy přísl.
 druhohory, -hor ž. pomn.
 druhorozený
 druhostranný
 druhý; druhá světová válka; druhé císařství (hist.) (viz § 88)
 duhovka ž.
 dvojhlavý i dvouhlavý
 dvouhra ž.
eEuhemeros, -ra m.
ffaun, -a m. (satyr); Faun i Faunus, -na (starořímský bůh)
 fénix [-ny-], -e i -a m., mn. 4. -e i -y, 7. -i i -y; Fénix (souhvězdí jižní oblohy)
 front, -u m.; Druhý ukrajinský front
hhádes, -du m. (podsvětí); Hádes, -da m. (bůh podsvětí)
 hnědouhelný
 huhňat
jjednookruhový
 jidáš, -e m. (zrádce; druh pečiva); Jidáš (biblická postava)
 Jupiter i Iuppiter [j-], -ra i Jova m. (bůh)
 Jupiter, -a i -u m. (planeta); Jupiter, -a m. (bůh)
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kamaše, -í ž. pomn. (druh kalhot)
 kamenouhelný
 kanon [-on i -ón], -u m. (druh děla)
 Karlsruhe [-rú-] neskl. s.; karlsruhský
 korouhev, -hve ž.
 kosoúhelník, -u i -a m.
 kosoúhlý
 koželuh, -a m.
 Kozoroh, -a. m. (souhvězdí zvěrokruhu); obratník Kozoroha
 kozorožec, -žce m.; Kozorožec (souhvězdí zvěrokruhu)
 kruh, -u m.
 kruhadlo s.
 kruhoústý
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
lletokruh, -u m.
 Lev, Lva m. (souhvězdí zvěrokruhu)
 louh, -u m.
 luh, -u m. (koželužský přípravek)
 luh, -u m. (louka)
 Luhačovice, -ic ž. pomn.; luhačovický
 Luhačovice, -ic ž. pomn.; luhačovický, mn. -čtí
 luhárna, -y ž.
mmalý, 2. st. menší; Malý vůz (souhvězdí); Malá Strana (městská čtvrť); Malá Asie [áz-]
 Mars, -rta m. (římský bůh); martovský, Martovo pole
 Mars, Marsu m. (planeta); Mars, Marta m. (římský bůh)
 medvěd, -a m.; Malý medvěd (souhvězdí); medvědí
 Merkur, -a i -u m. (planeta); Merkur, -a m. (římský bůh)
 Merkur, -ra, lat. Mercurius [-kú-], -ria m. (římský bůh) Merkur, -ru i -ra m. (planeta)
 mlhovina ž.; Mlhovina v Andromedě (galaxie v souhvězdí Andromedy)
 mnohoúhelník, -u i -a m.
 mnohoúhlý
 mocnářství s.; mocnářství rakousko-uherské
nna předložka; v místních názvech: ulice Na Florenci, ulice Na Kopečku, ulice Na Dlouhém lánu; zahrada Na Valech
 nadlouho i na dlouho (na dlouhou dobu)
 napodruhé
 nazdařbůh přísl.
 nedlouho přísl.
 neduh, -u m.
 Neptun, -a i -u m. (planeta); Neptun [-tú-], -a m. (římský bůh)
 Neptun, lat. Neptunus [-ún-], -na m. (římský bůh)
 nížina ž.; slezská nížina (geol.); Malá nížina uherská (zeměp.)
oobden i ob den (každý druhý den)
 obdivuhodný
 obrok i ob rok (každý druhý rok)
 obsluha ž.
 oduhličit
 okrouhlý
 okruh, -u m.
 Orion [-on i -ón], -a i -u m. (souhvězdí)
 Orion, -onu m. (souhvězdí)
 osmiúhelník, -u i -a m.
 ostroúhlý
ppán, -a m., jedn. 5. pane, mn. 1. -i i -ové; Kristus Pán; Pán (Bůh)
Naposledy hledáno:

ůh, víceslovný, salto, vnad, turín, ďuž, něe, svízel, postaru, podložn

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.