Pravidla českého pravopisu

uunáhlit se
 unášet, 3. mn. unášejí i unáší
 únava, -y ž.
 unavit (se)
 únavný
 unce ž.
 underground [andrgraun-], -u m.
 underground [andrgraun-], -u m.
 unést, 1. j. unesu; rozk. unes; příč. unesl, unesen
 Únětice, -ic ž. pomn.; únětický
 ungelt, -u m.; Ungelt (v Praze)
 Uničov, -a m.; uničovský
 unie [uny- i úny-] ž., mn. 2. unií; Evropská unie
 unie; Evropská unie
 unifikace [-ny-] ž.
 uniforma [-ny-], -y ž.
 uniformita [-ny-] ž.
 uniformní [-ny-]; uniformně
 uniformovaný [-ny-]
 únik, -u m.
 unikát [-ny-], -u m.
 unikat, podst. jm. unikání
 unikátní [-ny-]
 uniknout, příč. unikl
 unikum [-ny-], -ka s.
 unilaterální [-ny-]
 unipolární [-ny-]
 unisono [-nyzó-] s. i přísl.
 unitární [-ny-]
 univerzal [-ny-], -u m. (přístroj)
 univerzálie [-ny-], -lií ž. mn.
 univerzalista [-ny-], -y m.
 univerzální [-ny-]
 univerziáda [-ny-] ž.
 univerzita [-ny-] ž.; Univerzita Karlova i Karlova univerzita apod.
 univerzitní [-ny-]
 univerzum [-ny-], -za s.
 únor, -a m.
 únorový
 únos, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 únosce, -ce m., jedn. 5. -ce; únoskyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 únosnost, -i ž.
 únosný
 unožit
 únožka ž.
 únožmo přísl.
 únožný
 unylý
 Podobné:
aabundance ž.
 abundantní
 adjunkt, -a m.
 akupunktura [-tu- i -tú-] ž.
 akvalung, -u m.
 ampérsekunda ž.
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
 Asuán, -u m.; asunciónský
 august, -a m. (šašek, klaun); vl. jm. August
bBandung, -u m.; bandungský
 Bangkok, -u m. (Krungthep); bangkocký
 Bangui [-gi] neskl. s.; bunguiský
 Beroun, -a m.; berounský
 Beroun, -a m.; berounský
 beta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 Bridgetown [-čtaun], -u m.; bridgetownský
 brovnink [-ny-], -ku i browning [brauny-], -gu m.
 brunátný
 Bruncvík, -a m.
 Brunej, -e ž.; Brunejec m.; brunejský
 brunet, -a m.; bruneta i brunetka ž.
 Bruno, -a m.; Bruna, -y ž.
 Brunšvicko, -a s.; brunšvický
 bunda ž.
 buněčný
 bungalov, -u m.
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
 buničina ž.
 buničitý
 buňka ž.
 bunkr [-kr], -u m.
 Bunsenův [-ze-] kahan
 burgundské s. (víno)
 Burgundsko s.; burgundský, mn. -dští
 Burgundsko, -a s.; Burgunďan m.; burgundský
 Burundi [-dy-] neskl. s.; Burundská republika; Burunďan m.; burundský
cčalounický
 čalounictví s.
 čalouník, -a m.
 Čchung-čching, -u m.; (čunking); čchungčchingský
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 Chang-čou neskl. s.; changčounský
 chunta i junta [chu-] ž.
 člunek, -nku m.
 Cluny [kli-] neskl. s.; clunyský
 Ču-mu-lang-ma, -y ž. (Mount Everest)
 Ču-mu-lang-ma, -y ž. (Mount Everest)
 Čunking viz Čchung-čching
ddceřiný (např. buňka; společnost)
 dceřiný (např. buňka; společnost)
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 delta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 denunciace ž.
 denunciant, -a m.
 denunciantský, mn. -tští
 denunciantství s.
 denuncovat
 desetikoruna i desítikoruna ž.
 difundovat [dy-]
 disfunkce [dy-] ž. (nežádoucí funkce)
 disfunkční [dy-]
 disjunkce [dy-] ž.
 disjunktivní [dy-ty- i dy-tý-]
 Dortmund, -u m.; dortmundský
 duna ž. (písečný přesyp)
 Dunaj, -e m.; dunajecký
 Dunaj, -e m.; dunajský
 Dunajská Streda, D-é S-y ž.; dunajskostredský
 dvacetikoruna i dvacítikoruna ž.
 dvoustrunný
 dysfunkce (např. štítné žlázy)
 dysfunkce ž. (např. štítné žlázy)
 dysfunkční
 džungle ž., mn. 2. -lí
 džunka ž.
eEdmond i Edmund, -a m.
 Eunika [-ny-], -y ž.
 eunuch, -a m.
 eunušský, mn. -šští
 exkomunikace [-ny-] ž.
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 Faun i Faunus, -na m.; faunský i faunovský
 faun, -a m. (satyr); Faun i Faunus, -na (starořímský bůh)
 fauna ž.
 filozofický; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 fortuna [-tu- i -tú-] ž. (štěstí); Fortuna [-tú-] (bohyně osudu)
 Fortuna [-tú-], -ny ž.
 fotobuňka ž.
 Freetown [frítaun], -u m.; freetownský
 Frunze neskl. s.; frunzský
 Fu-šun, Fu-šunu m.; fušunský
 fundace ž.
 fundament, -u m.
 fundamentální
 fungicid, -u m.
 fungovat
 funkce ž.
 funkcionální
 funkcionář, -e m.
Naposledy hledáno:

úň, podezď, zeuxis, návěs, netik, pivotman, sysel, konvikt, nezměnit, sedm

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.