Pravidla českého pravopisu

uukájet, 3. mn. ukájejí i ukájí
 úkap, -u m.
 ukápnout, příč. ukápl
 úkaz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ukázat, 1. j. ukážu, 3. mn. ukážou; rozk. ukaž; podst. jm. ukázání
 ukazatel, -e m., mn. 1. -e i -é, 7. -i
 ukázka ž.
 ukáznit
 ukázňovat
 ukazováček, -čku m.
 ukazovat
 ukazovátko s.
 úklad, -u m.
 ukládač i ukladač, -e m. (stroj)
 ukládat, podst. jm. ukládání
 úkladný
 uklánět se, 3. mn. uklánějí se i uklání se
 úklid, -u m.; uklízečka
 uklidit, příč. uklizen
 uklidnit
 uklízet, 3. mn. uklízejí i uklízí; příč. uklízen
 úklon, -u m.
 úklona ž.
 uklonit (se)
 úklonmo přísl.
 úklonný
 ukojit
 úkol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ukolébat i ukolíbat, podst. jm. ukolébání i ukolíbání
 ukolébavka ž.
 úkon, -u m.
 úkonnost, -i ž.
 úkonný
 ukoptěný
 úkor, -u m.; na úkor (čeho)
 ukořistit
 úkos, -u m.
 úkosem přísl.
 ukousnout, příč. ukousl
 ukout, 1. j. ukuji i ukuju, 3. mn. ukují i ukujou; rozk. ukuj; příč. ukul, ukut
 ukrádat
 úkradkem přísl.
 ukradnout, 1. j. ukradnu; rozk. ukradni; příč. ukradl, ukraden; podst. jm. ukradení
 Ukrajina ž.; Ukrajinec, -nce m.; ukrajinský
 Ukrajina, -y ž.; Ukrajinská republika; Ukrajinec m.; ukrajinský
 ukrást, 1. j. ukradnu; rozk. ukradni; příč. ukradl, ukraden; podst. jm. ukradení
 ukrátit, rozk. ukrať; příč. ukrácen
 ukřičet (se), 3. mn. ukřičí (se)
 ukřižovat
 ukrojit
 úkrok, -u m.
 úkrop, -u m.
 ukroutit, rozk. ukruť; příč. ukroucen
 ukrutenství s.
 ukrutnický
 ukrutník, -a m.; ukrutnice ž.
 ukrutný
 úkryt, -u m.
 ukrýt, 1. j. ukryji i ukryju, 3. mn. ukryjí i ukryjou; rozk. ukryj; příč. ukryl, ukryt
 ukrývat, podst. jm. ukrývání
 ukulele ž. i neskl. s.
 ukvapit (se)
 Podobné:
aabdukce ž.
 abdukční
 addukce [-d-d-] ž.
 akvadukt, -u m.
 antuka ž.
 aukce ž.
 aukční
 azbuka ž.
bBaucida i Baucis, řec. Byukis, -idy ž.
 bezpočtukrát
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 broker [broukr i broker], -a m.
 broker [broukr i broker], -a m.
 brukev, -kve ž.
 bukanýr, -a m.
 buket, -u m.
 bukinista [-ny-], -y m.
 buklé příd. jm. neskl. i m. neskl.
 bukolický
 Bukurešť, -šti ž.; bukurešťský
 Bukurešť, -šti ž.; bukurešťský, mn. -šťští
 bukvice ž.
cchlorkaučuk, -u m.
 čibuk, -u m.
 cukerín, -u m.
 Čukotské moře
 cukrárna, -y ž.; cukrárna U Bílého jelínka
 cukrovar, -u m.
 cukrovarnický
 cukroví s.
 cukrový
 cukrú citosl.
ddedukce ž.
 dedukční
 deduktivní [-ty- i -tý-]
 destrukce ž.
 destrukční
 destruktivní [-ty- i -tý-]
 Deukalion, -ona m.
 dotlouci i dotlouct, 1. j. dotluču, 3. mn. dotlučou; rozk. dotluč; příč. dotloukl, dotlučen
 důkaz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Dukelský průsmyk
 Dukla, - ž.; dukelský
 důkladný
eeukalypt i eukalyptus, -tu m.
 eukalyptový
 Eukleides, lat. Euclides, -da m.; eukleidovský i euklidovský, Eukleidova i Euklidova věta
 Euklidova i Eukleidova věta
 euklidovský i eukleidovský (např. geometrie)
ffenomén, -u m. (úkaz, jev)
 fluktuace ž.
 fluktuovat, 3. j. fluktuuje
 front, -u m.; Druhý ukrajinský front
 fruktóza, -y ž.
gGlaukos, -ka m.
 glukóza, -y ž.
hhajduk, -a m.
 henry m. neskl. (jednotka indukčnosti, zn. H)
 Hindúkuš, -e m.; hindustánský
 Hradecký rukopis (dílo ze 14. stol.)
iindukce ž.
 indukční
 induktivní [-ty- i -tý-]
 induktor, -u m.
 infrastruktura [-tu- i -tú-] ž.
 infrazvuk, -u m.
 Innsbruck [-uk], -u m.; innsbrucký
 instrukce ž.
 instrukční
 instruktáž, -e ž.
 instruktivní [-ty- i -tý-]
 instruktor, -a m.
 introdukce ž.
 introdukční
kkaučuk, -u m.
 klobouk, -u m.
 Klobouky, -ouk i -ů m. pomn.; kloboucký
 Klobouky, Klobouk i Klobouků m. pomn., 3. -kům, 6. -cích i -kách, 7. -ky; kloboucký, mn. -čtí
 koedukace [ko-e-] ž.
 konduktér, -a m.
 konstrukce ž.
 konstrukční
 konstruktér, -a m.
 konstruktivizmus [-ty-], -izmu i konstruktivismus [-ty-zm-],
 konstruktivní [-ty- i -tý-]
 kontraproduktivní [-ty- i -tý-]
 kontraproduktivní [-ty- i -tý-]
 koprodukce ž.
 koprodukovat
 koukol, -u i -e m., mn. 1., 4. -y i -e, 7. -y i -i
 kovařík, -a m. (brouk)
 Královédvorský rukopis i Rukopis královédvorský
 kukačka ž., jedn. 3., 6. -čce; kukaččí
 kukaň, -ně ž.
 kukátko s.
 kuklík, -u m.
 Kukluxklan i Ku-klux-klan, -u m.
 kukuřice ž.
lleukemický
 leukemie [-ke- i -ké-] ž.
Naposledy hledáno:

úk, výstěr, meje, zeschl, věrací, kvíknout, interakc, křivý, tabelární, mleč

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.