Pravidla českého pravopisu

aaccelerando [ače-]
 Accius [akci-], -cia m.
 acetaldehyd, -u m.
 acetát, -u m.
 acetin [-ty- i -tý-], -u m.
 aceton, -u m.
 acetylcelulóza, -y ž.
 acetylen [-le- i -lé-], -u m.
 Achájové m. mn.; achájský spolek
 Acharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 achát, -u m.
 Acheron, -onu i -ontu m.
 achichi citosl.
 Achilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 Achillova pata, Achillova šlacha
 acidita [-dy-] ž.
 acidofilní
 Acquincum viz Akvinkum
 Actium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 acyklický
 acylpyrin [-ri- i -rí-], -u m.
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 aberace ž.
 absolutizace [-ty-] ž.
 ad acta [akta] (lat.)
 adaptace ž.
 adjektivizace [-ty-] ž.
 adjustace ž.
 administrace [-ny-] ž.
 advokacie ž.
 aerace [a-e-] ž.
 Afršpach, -u m.; adršpašský
 agitace ž.
 aglomerace ž.
 aglutinace [-ty-] ž.
 agregace ž.
 akácie ž.
 akcelerace ž.
 akceptace ž.
 aklamace ž.
 aklimatizace [-ty-] ž.
 akomodace ž.
 akrobacie ž.
 Aktion viz Actium
 aktivace [-ty-] ž.
 aktualizace ž.
 akumulace ž.
 Akvinkum, -ka i Acquincum [akvinkum], -ca i -ka s.
 alegorizace ž.
 algol, -u m.; programovací jazyk Algol
 aliterace ž.
 alkalizace ž.
 almanach, -u m.
 alternace ž.
 amalgamace ž.
 amerikanizace [-ny-] ž.
 amortizace [-ty-] ž.
 amplifikace ž.
 amputace ž.
 anachronický [-ny-]
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 anihilace [-ny-] ž.
 animace [-ny-] ž.
 anotace ž.
 anticipace [-ty-] ž.
 antracen [-ce- i -cé-], -u m.
 antracenový [-ce- i -cé-]
 antracit, -u m.
 aplikace ž.
 aprobace ž.
 aprovizace ž.
 aproximace ž.
 Arachne [-é], -ny i neskl. ž.
 archaizace ž.
 aretace ž.
 aristokracie ž.
 artikulace [-ty-] ž.
 asanace ž.
 asimilace ž.
 asociace ž.
 aspirace ž.
 Astrachaň, -ně ž.; astrachaňský
 astrachán, -u m.
 atestace ž.
 atomizace ž.
 autokracie ž.
 automatizace [-ty-] ž.
bbabiččin; Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babylon, -u m. (v Čechách); babylonský
 bachor, -u m.
 báchorka ž.
 bachyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 bacil, -a i -u m. živ. i neživ., mn. 1. -i i -y, 4., 7. -y
 bacilonosič, -e m.
 Bakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 baldachýn, -u m.
 Balzac [-ak], -ca [-ka] i -ka m.
 Bamako, -a s.; bamacký
 basic [bejzik], -cu [-ku] i -ku m.; programovací jazyk Basic
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 bezpracný
 Bibracte [-k-], -ta i neskl. s.
 bit, -u m. (jednotka množství informace, zn. b)
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 Boccaccio [bokačo], -ccia [-ča] m.
 bojác
 Bonifác [-ny-], -e m.
 bonifikace [-ny-] ž.
 brachycefalický i brachykefalický
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 burácet, 3. mn. burácejí i burácí
 buržoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
 byrokracie ž.
cCáchy, Cách ž. pomn.; cášský
 Cáchy, Cách ž. pomn.; cášský, mn. -šští
 čacký
 Cacus viz Kakus
Naposledy hledáno:

ác, zezadu, lyzat, usych, dobré, mús, hrnout, utoň, lisý, šky

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.