Pravidla českého pravopisu

aakomodace ž.
 akord, -u m.
 akordeon, -u m.
 Podobné:
aanakolut, -u m.
 anakonda ž.
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Archimedův zákon
bBamako, -a s.; bamacký
 bernoláčtina i bernolákovština ž.
 bezzákonnost, -i ž.
 bezzákonný
cČelákovice, -ic ž. pomn.; čelákovický
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 coby (jakoby)
dDácie i Dákie, lat. Dacia [-á-], -ie ž.; Dákové, dácký
 Dolní Rakousy, D-ch R-s m. pomn.; dolnorakouský
 Drakon, -ona i -onta m.; drakonské i drakonické zákony
 drakonický [-ny-] i drakónský
ffarmakolog, -a m.; farmakoložka ž.
 farmakologický
 farmakologie ž.
 farmakoterapie ž.
 fiála, -y ž. (ozdobné zakončení gotických pilířů)
 flakon [-on i -ón], -u m.
 flakonek [-on- i -ón-], -u m.
ggalakoncert, -u m.
hHorní Rakousy, H-ch R-s m. pomn.; hornorakouský
jjakobín, -a m.
 jakoby, např. byl jakoby u vidění (jako u vidění); ale dělal, jako by to neviděl (v 1. os.: jako bych to neviděl)
 jakost, -i ž.
 jakostní
 Jižní Dakota, j. D-y ž.; (jiho)-dakotský
kkakofonický [-ny-]
 kakofonie [-ny-] ž.
 kakofonní
 kakost, -u m.
 katakomby, -komb ž. pomn.
 kokakola, -y ž.; nápoj zn. Coca-Cola
 koneckonců (konečně, nakonec)
 Krakonoš, -e m.; Krakonošův
 Krakov, -a m.; krakovský
 Krakov, -a m.; krakovský
 krakovák, -u i -a m. (tanec)
 krakování s.
 krátkozrakost, -i ž.
 kvintakord, -u m.
llakomec, -mce m.
 lakomý; lakomě
 lakonický [-ny-]
 Lakonie [-kó-], -ie ž.; lakonský; lakonická mluva
 lakotit, podst. jm. lakocení i lakotění
 lakotný
mmako s. i neskl. příd. jm.
 makovice ž.
 makový
 mocnářství s.; mocnářství rakousko-uherské
 mollový (např. akord)
 Monako s.; Monacké knížectví; Monačan, -a m.; monacký, mn. -čtí
 Monako, -a s.; Monacké knížectví; Monačan m.; monacký
 mrákotný
nnákolenice ž.
 nakolik přísl.
 nakonec přísl. i část.
 nakoso i na koso (šikmo)
 nakoupit, rozk. nakup
 nasakovat
 nezákonnost, -i ž.
 nezákonný; nezákonně
 novozákonní
 nový; Nový rok (svátek 1. ledna); Nový svět (Amerika); Nový zákon (část bible); Nový Zéland; Nová Guinea [gví-]
oodlakovač, -e m.
 Ohmův [óm-] zákon
ppáka ž., jedn. 7. pákou, mn. 2. pák atd.
 pakobylka ž.
 pakůň, pakoně m.
 pinakotéka ž.
 prosakovat
 protirakovinný
 protizákonnost, -i ž.
 protizákonný; protizákonně
 ptakoještěr, -a m.
 ptakopysk, -a m.
rrákos, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ráko s.
 rákoska ž.
 rákosník, -a m.
 Rakousko s.; Rakušan, -a m.; rakouský, mn. -ští
 Rakousko, -a s.; Rakouská republika; Rakušan m.; rakouský
 Rakousko-Uhersko s.; rakousko-uherská monarchie
 Rakousko-Uhersko, R-a-U-a i R-o-U-a s.; rakousko-uherský
 rakovina ž.
 rakovinný
 rakovinový
 Rakovník, -a i -u m.; rakovnický
 rozpakovat se (váhat)
ssako s.
 sbírka ž.; Sbírka zákonů ČR
 Severní Dakota, s. D-y ž.; (severo)dakotský
 severo- ve složeninách jako severovýchodní, severozápadní, severojižní; severočeský, severomoravský; Severočech,
 síň, -ně ž.; Dvořákova síň i síň Dvořákova apod.
 školský (např. zákon)
 starozákonní
 starý, 2. st. starší; Staré Město (pražská čtvrť), Staré Město pražské; Starý zákon (část bible)
Naposledy hledáno:

áko, nasyť, náš, řeka, máloco, byč, hloubi, hřmotný, tse, kýla

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.