Pravidla českého pravopisu

aap., apod. (a podobně, a podobný)
 Apač, -e m.
 apačský, mn. -čští
 apanáž, -e ž.
 aparát, -u m.
 aparatura [-tu- i -tú-] ž.
 apartheid [-teji-], -u m.
 apartmá s. neskl. i apartmán, -u m.
 apartní
 apatický [-ty-]
 apatie [-ty-] ž.
 apatit [-ty-], -u m.
 apel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 apelativní [-ty- i -tý-]
 apelativum [-ty- i -tý-], -va s.
 Apelles, -lla m.
 apelovat
 apendix [-dy-], -xu m.
 Apeninský poloostrov [-ny-]
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 apercepce ž.
 apercepční
 aperitiv [-ty- i -tý-], -u m.
 apertura [-tu- i -tú-] ž.
 apex, -u m.
 Apia, -ie ž.; apijský
 apikální
 Apis, -ise i -ida i -pia m.
 aplaudovat
 aplaus, -su [-zu] m.
 aplikace ž.
 aplikovat
 apodiktický [-dykty-]
 apogeum, -gea s.
 apokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible)
 apokalyptický [-ty-]
 apokryf, -u m.
 Apolena, -y ž.
 Apollon, -ona i Apollo, -ona m.; apollonský půvab
 Apollonios [-ló], -nia m.
 apologetický [-ty-]
 apologie ž.
 aporie ž., mn. 2. -rií
 aposteriorní
 apoštol, -a m., mn. 4., 7. -y
 apostrof, -u m.
 apostrofa, -y ž.
 apoteóza, -y ž.
 apozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 apoziopeze [-pe- i -pé-] ž.
 Appius, -ia m.; Appiova cesta (via Appia)
 apretura [-tu- i -tú-] ž.
 apríl, -a i -e m.
 apriorní
 aprobace ž.
 aprovizace ž.
 aprovizační
 aproximace ž.
 aproximační
 aproximativní [-ty- i -tý-]
 apsida ž.
 Apuleius, -leia m.
 Podobné:
aadaptabilita ž.
 adaptabilní
 adaptace ž.
 adaptér, -u m.
 adaptor, -u m.
 adaptovat (přizpůsobit, upravit)
 adresní (např. kniha)
 adresný (např. projev)
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 alegoricko-symbolický (např. román)
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 analogově-číslicový (např. převodník)
 analogový (např. počítač)
 anapest, -u m.
 anapestický [-ty-]
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 Ándhrapradéš, -e m.; ándhrapradéšský
 andulka ž. (papoušek)
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 angloamerický (např. literatura)
 Asklepios viz Aeskulap
 atrapa, -y ž.
bbabí (např. léto)
 balicí (např. papír, stroj)
 baptista [-ty-], -y m.
 baptistický [-tysty-]
 barvicí (např. prostředek)
 bělicí (např. prostředek)
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 bércový (např. vřed)
 berní (např. úřad)
 berný (co se bere, např. mince)
 beta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 Betlémská kaple, Betlémské náměstí (v Praze)
 bicí (např. hodiny)
 biologicko-ekologický (např. vědy)
 biologicko-geografický (např. stanice)
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 bledomodrý apod.
 bonapartista [-ty-], -y m.
 bonapartizmus [-ty-], -izmu i bonapartismus [-tyzm-], -ismu m.
 borový (např. les)
 borový i bórový (např. voda)
 Brahmaputra, -y ž.; brahmaputerský
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 brázdicí (např. stroj)
 březí (např. kráva)
 brousicí (např. stroj)
 brzdicí (např. kotouč)
 Budapešť, -šti ž.; budapešťský
 Budapešť, -šti ž.; budapešťský, mn. -šťští
 budicí (např. proud)
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
 bytový (např. doplňky)
cCannes [kan]neskl. s.; capriský i caprijský
 čáp, -a m.; čapí
 capat, 1. j. capu i capám; rozk. capej
 Capitolium viz Kapitol
 capriccio [kapričo], -ccia s.
 Capua [ká-], -uy ž.; capujský
 čárový (např. kód)
 čelní (např. náraz)
 čelný (např. představitel)
 čelo s.; v čele (např. skupiny)
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 česko-ruský (např. slovník)
 čevapčiči i čevabčiči s. neskl., mn. -či s. neskl. i -če m.
 chapadlo s.
 chápat, 1. j. chápu; rozk. chápej
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chladicí (např. zařízení)
 chlapec, -pce m.
 chlapecký
 chlapík, -a m.
 chňapat, 1. j. chňapám i chňapu; rozk. chňapej
 chňapnout, příč. chňapl i chňapnul
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
 chraplavý
 chrapot, -u m.
 chraptět i chraptit
 cídicí (např. prášek)
 ciferný (např. součet)
 činitel, -e m., mn. 1. -e i -é, 7. -i (věc, okolnost apod.)
 čiřicí (např. prostředek)
 církevněslovanský (např. jazyk)
 čisticí (např. prášek)
 clonný (např. seč)
 čtyřiapůl i čtyři a půl
dda capo [da kápo] (ital.)
 dantovský (např. poezie)
 Davisův [dej-] pohár; Davis cup [dej- kap]
 dceřiný (např. buňka; společnost)
 dceřiný (např. buňka; společnost)
 deci- (zn. d) ve složeninách, např. decigram, decilitr atd.
 deka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 dělicí (např. stěna)
 delta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 deltaplán, -u m.
Naposledy hledáno:

áp, ranní, odnést, zrána, kapitál, přitom, ulítl, zdě, sirník, osvetit

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.