Pravidla českého pravopisu

aasanace ž.
 asanovat
 aseptický [-ty-]
 asertivita [-ty-] ž.
 asertivita [-ty-] ž.
 asertivní [-ty- i -tý-]
 asertivní [-ty- i -tý-]
 asfalt, -u m.
 asfaltér, -a m.
 Asie [áz-] ž.; Asijec, -jce m.; asijský
 Asie [áz-], -e ž.; Asijec m.; asijský
 asigmatický [asi-ty-]
 asimilace ž.
 asimilovat
 asistence ž.
 asistenční
 asistent, -a m.
 asistovat
 Askanios, lat. Ascanius [-ká-], -nia m.
 asketa, -y m.
 asketický [-ty-]
 askeze ž.
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 Asklepieion [-lé-], -pieia s.
 Asklepios viz Aeskulap
 asociace ž.
 asociál, -a m., mn. 4., 7. -y
 asociální
 asociativní [-ty- i -tý-]
 asociovat, 3. j. asociuje
 asonance ž.
 asparágus, -gusu i -gu m.
 aspekt, -u m.
 aspik, -u m.
 aspirace ž.
 aspirant, -a m.
 aspirantura [-tu- i -tú-] ž.
 aspirin [-ri- i -rí-], -u m.
 aspirovat
 aspoň, alespoň část.
 Astarta, -ty i Astarte [-é], ty i neskl. ž.
 astat, -u m.
 asteroid, -u m.
 astigmatický [-ty-ty-]
 astigmatizmus [-ty-ty-], -izmu i astigmatismus [-ty-tyzm-], -ismu m.
 astma, -atu s.
 astmatický [-ty-]
 astmatik [-ty-], -a m.; astmatička ž.
 Astrachaň, -ně ž.; astrachaňský
 astrachán, -u m.
 Astrid, -y i neskl. i Astrida, -y ž.
 astrofyzika ž.
 astrolog, -a m.
 astrologický
 astrologie ž.
 astronaut, -a m.
 astronautika [-ty-] ž.
 astronom, -a m.
 astronomický
 astronomie ž.
 Asturie [-tú-], -e ž.; Asturské knížectví; Astuřan m.; asturský [-tu-]
 Asuán, -u m.; asunciónský
 asymetrický
 asymetrie ž.
 asymptota ž.
 asymptotický [-ty-]
 asynchronní
 asyndetický [-ty-]
 asyndeton, -ta s.
 Asýrie, lat. Assyria, -ie ž.; Asyřané, asyrský
 Podobné:
aAeneas [-é], -nea m.
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 ahasver, -a m. (věčný poutník); vl. jm. Ahasver
 ahasverský i ahasverovský
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 alespoň, aspoň část.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 alias (lat.)
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 Alsasko s.; Alsasan m.; alsaský, mn. -saští
 Alsasko, -a s.; Alsasan m.; alsaský
 amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 ananas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Anastázie ž.
 Anastázie, -e ž.
 Anaxagoras, -ra m.
 anglosaský, mn. -saští
 antičástice [-ty-] ž.
 antipasát [-ty-], -u m.
 antipasta [-ty-] ž.
 apokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible)
 Arkansas, -u m.; arkansaský
  spojka i část.
 Athéna, -ny ž.; Pallas Athéna, Pallady Athény i Pallas Athény
 Atlas, -anta i -se i Atlant, -anta m. (Titán); atlantský
 Atlas, -su m. (pohoří); atlaský
 Atlas, -u m. (pohoří); atlaský, mn. -ští
 atlas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Atlas, -u m.; atlaský
 aťsi spojka i část.
 Augeias, -geia i Augiáš, -še m.; Augiášův chlév
bbabylon [-on i -ón], -u m. (zmatek); Babylon (starověké asijské město)
 balast, -u m.
 bandaska ž.
 bas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 basa, -y ž.
 baseball [bejzbol], -u m.
 Basedowova [-ze-] nemoc
 bás, -sně ž.
 basic [bejzik], -cu [-ku] i -ku m.; programovací jazyk Basic
 Basilej [-zi-], -e ž.; basilejský
 basista, -y m.
 basketbal, -u m.
 Baskicko, -a s.; Bask m.; baskický
 básnický
 básník, -a m.; básnířka ž.
 basový (k bas nebo basa)
 Basra, -y ž.; baserský
 basreliéf, -u m.
 Basseterre neskl. s.; basseterrský
 bastard, -a m.
 bastila [-ty-], -y ž. (vězení); Bastila (v Paříži)
 beduín, -a m. (kočovný pastevec)
 bělásek, -ska m.
 Belfast [-fást], -u m.; belfastský
 bělovlasý
 běžící pás
 bezmasý
 bezřasý
 bezvlasý
 bezzásadový
 biomasa, -y ž.
 bití s. (výprask)
 blasfemický
 blasfemie [-fe- i -fé-] ž., mn. 2. -mií
 bodejť, bodejž část.
 bombast, -u m.
 bombastický [-ty-]
 Brasilia [-zí-], -ie ž. (město); brasilijský
 buďsi spojka i část.
 Burgas, -u m.; burgaský
 Burkina Faso, B. F-a s.; burkinafaský
cCaracas [k-kas], -u m.; caracaský
 čas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Casablanca [k-ka], -cy i -ky ž.; casablanský
 Casablanca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky ž., 3., 6. -ce, 4. -cu [-ku] i -ku, 7. -cou [-kou] i -kou; casablanský, mn. -ští
 Čáslav, -i i -ě ž., 3., 6. -i, 7. -í; čáslavský
 Čáslav, -i i -ě ž.; čáslavský
 časný
 časoměřič, -e m.
 časoměřičský, mn. -čští
 časoměrný
 časomíra ž.
 časopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 časopisecký
 časoprostor, -u m.
 Cassius viz Kassius
 část, -i ž.
 částečný
 částice ž.
 částka ž.
 častokrát
 častý
 černovlasý
 Český kras
 chasník, -a m.
 chata ž.; Jiráskova chata, chata Kpt. Nálepky; chata Kamzík
 Chetité, zast. Hethité m. mn.; chetitský
 chiliastický [-ty-]
Naposledy hledáno:

ás, avří, zabřednout, pobídka, tór, zasít, kmet, rámě, čitatel, risk

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.