Pravidla českého pravopisu

cČeněk, -ňka m.; Čeňka, -y ž.
 čenich, -u m.
 Čenstochová, -é ž.; čenstochovský
 Podobné:
aanhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
bBahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
cčeský; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 cvičenec, -nce m.; cvičenka ž.
dDominika [-ny-], -y ž.; Dominické společenství; Dominičan m.; dominický
 dopéci i dopéct, 1. j. dopeču, 3. mn. dopečou; rozk. dopeč; příč. dopekl, dopečen
 doříci i doříct, 1. j. dořeknu; rozk. dořekni; příč. dořekl, dořeknut i dořečen i dořčen
 dosíci i dosíct, 1. j. doseču, 3. mn. dosečou; rozk. doseč; příč. dosekl, dosečen (dosekat)
 dotknout se, příč. dotkl se i dotknul se, dotčen, dotknut; podst. jm. dotčení i dotknutí
 dotlouci i dotlouct, 1. j. dotluču, 3. mn. dotlučou; rozk. dotluč; příč. dotloukl, dotlučen
 dovléci i dovléct, 1. j. dovleču, 3. mn. dovlečou; rozk. dovleč; příč. dovlekl, dovlečen
eEvropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
ffiála, -y ž. (ozdobné zakončení gotických pilířů)
kkačena ž.; kačení
 kalvín, -a m. (stoupenec Kalvínova učení); vl. jm. Kalvín
 klučení s.
 krédo s. (přesvědčení); Krédo (část mše)
 kúra ž. (léčení)
lčený (strojený)
 líčit, rozk. lič; podst. jm. líčení
 čený (lýkový)
mmanévry, -ů m. pomn. (vojenské cvičení)
 mlčenlivý
 mluvní (např. cvičení)
 mravní (např. naučení)
nnapéci i napéct, 1. j. napeču, 3. mn. napečou; rozk. napeč; příč. napekl, napečen
 nařčení i nařknutí s.
 nařknout, 1. j. nařknu; rozk. nařkni; příč. nařkl, nařčen i nařknut
 nařknutí i nařčení s.
 nasíci i nasíct, 1. j. naseču, 3. mn. nasečou; rozk. naseč; příč. nasekl, nasečen
 natlouci i natlouct, 1. j. natluču, 3. mn. natlučou; rozk. natluč; příč. natloukl, natlučen
 navléci i navléct, 1. j. navleču, 3. mn. navlečou; rozk. navleč; příč. navlekl, navlečen
 nebezpečenství s.
 neútočení s.
 nitrosloučenina [ny-] ž.
ooblečení s.
 obléci i obléct, 1. j. obleču, 3. mn. oblečou; rozk. obleč; příč. oblekl, oblečen
 odemknout, příč. odemkl, odemčen i odemknut
 odtlouci i odtlouct, 1. j. odtluču, 3. mn. odtlučou; rozk. odtluč; příč. odtloukl, odtlučen
 odvléci i odvléct, 1. j. odvleču, 3. mn. odvlečou; rozk. odvleč; příč. odvlekl, odvlečen
 opéci i opéct, 1. j. opeču, 3. mn. opečou; rozk. opeč; příč. opekl, opečen
 osvědčení s.
 osvědčit, rozk. osvědč i osvědči, osvědčte i osvědčete; podst. jm. osvědčení
 otčenáš, -e m.; modlitba Otčenáš
 otlouci i otlouct, 1. j. otluču, 3. mn. otlučou; rozk. otluč; příč. otloukl, otlučen
ppečeně ž.
 péci i péct, 1. j. peču, 3. mn. pečou; rozk. peč; příč. pekl, pečen
 peníz, -e m., mn. 1., 4. peníze, 2. peněz, 7. penězi; vedle toho 2. penízů atd., 7. penízi (na označení jednotlivých mincí)
 po pravdě i popravdě (např. řečeno)
 podobojí m. mn. (stoupenci nábož. učení)
 podotknout, příč. podotkl i podotknul, podotčen i podotknut; podst. jm. podotčení i podotknutí
 podvléci i podvléct, 1. j. podvleču, 3. mn. podvlečou; rozk. podvleč; příč. podvlekl, podvlečen
 poručenský
 poručenství s.
 posíci i posíct, 1. j. poseču, 3. mn. posečou; rozk. poseč; příč. posekl, posečen
 potlouci i potlouct, 1. j. potluču, 3. mn. potlučou; rozk. potluč; příč. potloukl, potlučen
 povléci i povléct, 1. j. povleču, 3. mn. povlečou; rozk. povleč; příč. povlekl, povlečen
 přelíčení s.
 přesvědčit, rozk. přesvědč i přesvědči, přesvědčte i přesvědčete; příč. přesvědčen
 převléci i převléct, 1. j. převleču, 3. mn. převlečou; rozk. převleč; příč. převlekl, převlečen
 připéci i připéct, 1. j. připeču, 3. mn. připečou; rozk. připeč; příč. připekl, připečen
 přiřknout, 1. j. přiřknu; rozk. přiřkni, přiřkněme; příč. přiřkl, přiřčen i přiřknut; podst. jm. přiřčení i přiřknutí
 přitlouci i přitlouct, 1. j. přitluču, 3. mn. přitlučou; rozk. přitluč; příč. přitloukl, přitlučen
 přivléci i přivléct, 1. j. přivleču; rozk. přivleč; příč. přivlekl, přivlečen
 propéci i propéct, 1. j. propeču, 3. mn. propečou; rozk. propeč; příč. propekl, propečen
 prořeknout (se) i proříci (se) i proříct (se), 1. j. prořeknu (se); rozk. prořekni (se); příč. prořekl (se), prořečen i prořeknut; podst. jm. prořeknutí
 provléci i provléct, 1. j. provleču, 3. mn. provlečou; rozk. provleč; příč. provlekl, provlečen
qquattrocento [kvatročento] s.
rrčení s.
 říci i říct, 1. j. řeknu; rozk. řekni; příč. řekl, řečen
 rozhořčit (se), příč. rozhořčen
 rozpéci i rozpéct, 1. j. rozpeču, 3. mn. rozpečou; rozk. rozpeč; příč. rozpekl, rozpečen
 roztlouci i roztlouct, 1. j. roztluču, 3. mn. roztlučou; rozk. roztluč; příč. roztloukl, roztlučen
ssamoučení [-o-u-] s.
 sesíci i sesíct, 1. j. seseču, 3. mn. sesečou; rozk. seseč; příč. sesekl, sesečen
 síci i síct, 1. j. seču, 3. mn. sečou; rozk. seč; příč. sekl, sečen
 sklíčený
 sloučenina ž.
 spéci i spéct, 1. j. speču, 3. mn. spečou; rozk. speč; příč. spekl, spečen (pečením spojit); jiné je zpéci i zpéct (pečením spotřebovat)
 společensko-ekonomický (např. formace)
 společenský
 Společenství nezávislých států, S-í n-ých s-ů s.
 společenství s.
 společenstvo s.
 společnost, -i ž.; Společnost Národního muzea; společnost s ručením omezeným (zkr. s. s r. o. i s. r. o.)
 stlouci i stlouct, 1. j. stluču, 3. mn. stlučou; rozk. stluč; příč. stloukl, stlučen (dohromady); jiné je ztlouci i ztlouct (někomu nabít)
 svléci i svléct i svlíct, 1. j. svleču, 3. mn. svlečou; rozk. svleč; příč. svlekl, svlečen
ttip [typ], -u m. (doporučení, odhad výsledku)
 tisknout, příč. tiskl, tištěn (o knize) i tisknut (tlačen)
 tlouci i tlouct, 1. j. tluču, 3. mn. tlučou; rozk. tluč; příč. tloukl, tlučen
uučeň, učně m.; učnice i učeňka ž.
 učenec, -nce m.; učenkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 učení s.; České vysoké učení technické
 učenlivý
 učenost, -i ž.
 učený
 ulehčit, podst. jm. ulehčení
 umučení s.
 upéci i upéct, 1. j. upeču, 3. mn. upečou; rozk. upeč; příč. upekl, upečen
 určení s.
Naposledy hledáno:

čen, ozřejmet, dsada, velící, zrcadlovka, sko, repatriace, libyjský, saně, předbí

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.