Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aadhezivní [-zi- i -zí-]
 amnézie ž.
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 analgezie [-ge- i -gé-] ž.
 andezit, -u m.
 anestezie [-te- i -té-] ž.
 anesteziolog, -a m.; anestezioložka ž.
 anesteziologie ž.
bbezinfekčnost, -i ž.
 bezinka ž.
 březí (např. kráva)
 březí s.
 březina ž.
ccentezimální
 cezium [ce- i cé-], -zia s.
ddantovský (např. poezie)
 dezideratum [-rá-], -ta s.
 deziderium [-de- i -dé-], -ria s.
 deziluze ž.
 dezinfekce ž.
 dezinfekční
 dezinfikovat
 dezintegrace ž.
 drezína ž.
 drezírovat
ffestival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
 frézie ž., mn. 2. -zií
ggeodezie [-de- i -dé-] ž.
hhovězí příd. jm. i s.
iinfinitezimální [-ny-]
jjezinka ž.
 jezírko s.
kkancelář, -e ž.; Kancelář prezidenta republiky; Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu; Česká tisková kancelář
 karteziánský
 karteziánství s.
 kinestezie [-te- i -té-] ž.
 kněz, -e m., jedn. 5. knězi, mn. 1. kněží, 2. -ží, 3. -žím, 4. -ze, 6. -žích, 7. -žími
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
mmagneziový [-ne- i -né-]
 magnezit, -u m.
 magnezium [-ne- i -né-], -zia s.
 mezidobí s.
 mezikontinentální [-ty-]
 Mezilesí, -i s.; mezileský
 mezilidský, mn. -lidští
 meziměstský, mn. -městští
 mezinárodněpolitický [-ty-] (k mezinárodní politika)
 mezinárodněprávní (k mezinárodní právo)
 mezinárodní
 meziplanetární
 meziříčí s.
 mezistupeň, -pně m.
 mezitím přísl.
 mezitímco i mezitím co spojka (zatímco)
 mezivládní
 mlezivo s.
nnalezinec, -nce m.
 naleziště, -iště s., mn. 2. -išť
 Nemesis [-ezi-], -mese i neskl. ž.
 nezištný
oobezita ž.
 odezírat i odzírat, podst. jm. odezírání i odzírání
 odzírat i odezírat, podst. jm. odzírání i odezírání
 omezit, rozk. omez; příč. omezen; podst. jm. omezení
ppeníz, -e m., mn. 1., 4. peníze, 2. peněz, 7. penězi; vedle toho 2. penízů atd., 7. penízi (na označení jednotlivých mincí)
 Pezinok, -nku m.; pezinský
 ploténka ž. (chrupavčitá destička mezi obratli)
 podezírat, podst. jm. podezírání
 podezíravý
 poezie ž.
 pomezí s.
 prezident, -a m.
 prezidentský, mn. -tští
 prezidiální [-dy-]
 prezidium [-zídy- i -zidy-], -dia s.
 přezimovat
 přezírat, podst. jm. přezírání
rřetězit, podst. jm. řetězení
 rezidence ž.
 rezidenční
 rezident, -a m.
 rezidentství s.
 reziduální
 reziduum, -dua s., mn. 2. -duí, 3. -duím, 6. -duích, 7. -dui
 rezignace ž.
 rezignovat
 rezistance ž. (elektrický odpor)
 rezistanční
 rezistence ž.
 rezistenční
 rezistentní
 rezistivita [-ty-] ž.
 rezivět, 3. mn. rezivějí i reziví
 řezivo s.
 rezivý
sslezina ž.
 slezinný
 slezinový
 sřetězit, podst. jm. sřetězení; viz i zřetězit
ttereziánský (např. reforma)
Naposledy hledáno:

ézi, zkombinovat, emisn, vag, dneš, jz, lasturnatka, yang, děrské, přeložka

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.