Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aakademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
 Anežka, -y ž.
 Ašský výběžek
 Azurové pobřeží
bbabylonská [-on- i -ón-] věž
 bacil, -a i -u m. živ. i neživ., mn. 1. -i i -y, 4., 7. -y
 běžec, -žce m.; běžkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 běženec, -nce m.; běženka ž.
 běžet, 3. mn. běží
 běžící pás
 běž
 béžový
 biograf, -u m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y
cčernokněžnický
 černokněžník, -a m.
 člen, -u m. neživ.
 čtyř- ve složeninách (častější než čtyr-)
dDěčínský sněžník, D-ého S-u i S-a m.
 deviza, -y ž. (v peněžnictví)
 disfunkce [dy-] ž. (nežádoucí funkce)
 drůbež, -e ž.
 drůbežárna, -y ž.
 drůbežářství s.
 drůbežnictví s.
 druh, -u m. neživ. (skupina, sorta)
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 důležitý
eEiffelova [efel- i ajfel-] věž
 exponent, -u m. neživ.
ffaksimile s. neskl., jedn. 7. též -m, mn. i faksimilia, -lií
 fermež, -e ž.
 finále s. neskl., jedn. 7. též -m
jjaksepatří i jak se patří (náležitě)
 jaktěživ přísl.
 jenž zájm., m., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž, 4. živ. jehož, jejž, neživ. jejž, 6. (o) němž, 7. jímž, (s) nímž; jež ž., 2., 3., 6. a 7. jíž, níž, 4. již, (pro) niž; jež s., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž; 4. jež, (na) něž,
 jezdit, podst. jm. ježdění i jezdění
 ježek, -žka m.; ježčí
 ježibaba, -y ž.
 Ježíš, -e m.; Ježíš Kristus
 ježíšek, -ška m. (vánoční dárek, nadílka); Ježíšek (malý Ježíš; Štědrý den, Štědrý večer)
 ježto spojka (protože)
 jistěže část.
kkdežto spojka
 kempink, -ku m.; kempink U Věže
 Kežmarok, -rku m.; kežmarský
 klášter, -a m.; Sázavský klášter; Anežský klášter (v Praze); dominikánský klášter, klášter (u) alžbětinek apod.
 kněz, -e m., jedn. 5. knězi, mn. 1. kněží, 2. -ží, 3. -žím, 4. -ze, 6. -žích, 7. -žími
 kněžka ž.
 kněžna ž.
 kněžský, mn. -žští
 kněžstvo s.
 koleno, -a s., mn. 2. kolen, 3. -ům, 6. -ech, 7. -ny, o tělesných údech též 2. a 6. častěji kolenou
 Kolobřeh, -u m.; kolobřežský
 kolos, -u m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y
 kontrolér, -u m. neživ. (zařízení)
 kopytník, -u m. neživ. (rostlina)
 korál, -u m. neživ., mn. 1., 4. -y i -e, 7. -y i -i
 kozlík, -u m. neživ.
 krádež, -e ž.
 Králický Sněžník, K-ého S-u i S-a m.
 Králíky, -ík i -ů m. pomn., 3. -kům, 6. -kách, 7. -ky; králický, mn. -čtí; Králický Sněžník
 křivopřísežný
 krvežíznivý
llenoch, -u m. neživ.
 letoun, -u m. neživ. (letadlo)
 lev, lva m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y i leva m. neskl. (bulharská peněžní jednotka)
 lež, lži ž., mn. 1., 4. lži, 3. lžím, 6. lžích, 7. lžemi
 leže i vleže přísl.
 ležérní
 ležet, 3. mn. leží
 lichoběžník, -u i -a m.
 lira ž. (italská peněžní jednotka)
 loket, -kte i -ktu m., jedn. 3., 6. -kti i -ktu, 6. též -ktě, mn. 1., 4. -kty, 2. -ktů (část ruky)
 loupež, -e ž.
 loupežnický
 loupežník, -a m.
 loupežný
mmanéž, -e ž.
 mikrob, -a i -u m. živ. i neživ., mn. 1. -i i -y, 4., 7. -y
 mimoběžky, -žek ž. mn.
 mládež, -e ž.
 Mostecká věž; Staroměstská mostecká věž
 můj zájm., m., 2. mého, 3. mému, 4. živ. mého, neživ. můj, 6. mém, 7. mým; má i moje ž., 2. mé i mojí, 3. mé i mojí, 4. mou i moji, 6. mé i mojí, 7. mou i mojí; mé i moje s., 2. mého, 3. mému, 4. mé i moje, 6. mém, 7. mým; mn. m. živ. 1. moji i mí,
nnábřeží s.; Smetanovo nábřeží, nábřeží Kapitána Jaroše, nábřeží 17. (Sedmnáctého) listopadu
 načež přísl. (potom)
 Naděžda, -y ž.
 naležato i na ležato (ležatě)
 náležející i náležící
 naležet se, 3. mn. naleží se
 náležet, 3. mn. náležejí i náleží
 náležitý
 nařezat, 1. j. nařežu i nařezám, 3. mn. nařežou i nařezají; rozk. nařež i nařezej
 náš zájm. m., 7. naším; naše ž., 2., 3., 6., 7. naší, 4. naši; naše s., 7. naším; mn. m. živ. naši, m. neživ., ž. i s. naše; 2., 6. našich, 3. našim, 7. našimi
 nejeden (víc než jeden)
 neřád, -u m. neživ.
 nesvůj zájm., mn. m. živ. nesví, m. neživ. nesvé, ž. nesvé, s. nesvá
 než, nežli spojka
 Nežárka, -y ž.; nežárecký
 nežehlivý
Naposledy hledáno:

ěž, vyvýšenina, sklapnout, átný, polemik, ptát, republikán, apelle, ztemnělý, laminár

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.