Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 ančovička ž., jedn. 3., 6. -čce
 anděl, -a m., jedn. 5. -i, mn. 1. -é, 4., 7. -y; Anděl Páně (modlitba)
bbabička ž., jedn. 3., 6. -čce
 babočka ž., jedn. 3., 6. -čce
 bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 bednář, -e m.
 bednění s.
 bednící (kdo nebo co bední)
 bednicí (sloužící k bednění)
 bezprostřední
 bezvýsledný
 bída ž., jedn. 7. bídou, mn. 2. běd
 bit, -u m. (jednotka množství informace, zn. b)
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 blednout, příč. bledl
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 bratrský; jednota bratrská
 břemeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo břemeno (hora)
 briga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 bříza, -y ž., jedn. 7. břízou, mn. 2. bříz, 3. břízám atd.
 bryčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 budíček, -čku i -čka m., jedn. 4. -ček i -čka
 budík, -u i -a m., jedn. 4. budík i -ka
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 buržoa, -oy m., jedn. 3., 6. -oovi, 4. -ou [-o-u], 7. -oou, mn. 1. -oové, 2. -oů, 3. -oům, 4. -oy, 6. -oích, 7. -oy
cčára ž., jedn. 7. čárou i čarou, mn. 2. čar, 3. čárám i čarám, 6. čárách i čarách, 7. čárami i čarami
 causerie [kózrí] ž., jedn. 3., 4., 6. -rii, 7. -rií atd. i neskl. ž.
 čeledník, -u m.
 centrifuga [-fu- i -fú-], -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 česačka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 chvála, -y ž., jedn. 7. chválou, mn. 2. chval, 3. chválám atd.
 chvíle ž., jedn. 7. chvílí, mn. 2. chvil, 3. chvílím atd.
 číslo s. (zkr. č. i čís.); číslo jednací (zkr. č. j. i čj.); číslo popisné (zkr. č. p. i čp.)
 číslovačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 čistička ž., jedn. 3., 6. -čce
 člověk, -a m., jedn. 3., 6. -ku, 5. -če, mn. lidé
ddárce, -ce m., jedn. 5. -ce; dárkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 dcera ž., jedn. 3., 6. -ři; dceřin
 dělenec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
 dělitel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 děrovačka ž., jedn. 3., 6. -čce (stroj)
 díra ž., jedn. 7. dírou, mn. 2. děr, 3. dírám atd.
 dláha i dlaha ž., jedn. 7. dláhou i dlahou, mn. 2. dlah, 3. dláhám i dlahám, 6. dláhách i dlahách, 7. dláhami i dlahami
 dobíječka ž., jedn. 3., 6. -čce
 doga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 dohlédnout i dohlídnout, příč. dohlédl, dohlédnul i dohlídl, dohlídnul
 dopoledne, -e s., mn. 7. -y; dopoledne přísl. (ráno)
 dostředný
 dovozce, -ce m., jedn. 5. -ce
 dóže, -ete i -e m., jedn. 4. -ete i -e, mn. 1. -ové, 2. -ů atd., i s. -ata, 2. -at atd.
 dozorce, -ce m., jedn. 5. -ce; dozorkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 dráha ž., jedn. 7. dráhou i drahou, mn. 2. drah, 3. dráhám i drahám, 6. dráhách i drahách, 7. dráhami i drahami
 droga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 družička ž., jedn. 3., 6. -čce
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 duch, -a m. živ., jedn. 3., 6. -u i -ovi, 4. -a, mn. 1. -ové (bytost)
 důchodce, -ce m., jedn. 5. -ce; důchodkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 důsledný
 dvacet jedna i jedenadvacet i jednadvacet
 dýha ž., jedn. 7. dýhou, mn. 2. dýh, 3. dýhám atd.
 dýka ž., jedn. 7. dýkou, mn. 2. dýk, 3. dýkám atd.
eekloga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
ffaksimile s. neskl., jedn. 7. též -m, mn. i faksimilia, -lií
 falanga, -y i falanx, -angy ž., jedn. 3., 6. -ze
 fidlovačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 finále s. neskl., jedn. 7. též -m
 fuga [fu- i fú-], -y ž., jedn. 3., 6. fuze
ggejša, -i ž., jedn. 3., 6. -e i -i, 4. -u, 7. -ou, mn. 1., 4. -i, 2. gejš, 3. -ám atd.
 Greenwich [grynyč], -e m.; greenwichský [grynyč-] poledník
 gutaperča, -i ž., jedn. 3., 6. -e i -i, 4. -u, 7. -ou
hhenry m. neskl. (jednotka indukčnosti, zn. H)
 hlína ž., jedn. 7. hlínou, mn. 2. hlín, 3. hlínám atd.
 hnilička ž., jedn. 3., 6. -čce
 Ho Či Minovo Město s., jedn. 2. Ho Či Minova Města atd.; hočiminovoměstský, mn. -stští
 hračka ž., jedn. 3., 6. -čce
 hrdlička ž., jedn. 3., 6. -čce; hrdliččí
 hříčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 hříva, -y ž., jedn. 7. hřívou, mn. 2. hřív, 3. hřívám atd.
 hrouda ž., jedn. 7. hroudou, mn. 2. hrud, 3. hroudám atd.
 hubička ž., jedn. 3., 6. -čce
 hudebněvědný (k hudební věda)
iidea ž., jedn. 2. idey i ideje, 3., 6. ideji, 4. ideu, 7. ideou i idejí, mn. 1., 4. idey i ideje, 2. idejí, 3. ideám i idejím, 6. ideách i idejích, 7. ideami i idejemi
jjáma, -y ž., jedn. 7. jámou, mn. 2. jam, 3. jámám atd.
 jedenadvacet i jednadvacet i dvacet jedna
 jednočinný
 jednodenní
 jednoduchý, mn. jednoduší, 2. st. jednodušší
 jednoduše, 2. st. jednodušeji
 jednofázový
 jednohlasný
 jednohlasý
 jednoklonný
 jednomístný
 jednomyslný
 jednookruhový
 jednooký
Naposledy hledáno:

ěďn, svatodušní, zapět, svátek, dzd, prah, sváteční, svatebčan, etn, lidé

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.