Pravidla českého pravopisu

eEtela, -y ž.
 Eteokles, -kla i -klea m.
 éter, -u m.
 éterický
 eternit [-ny-], -u m.
 Podobné:
bBasseterre neskl. s.; basseterrský
 batole, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 bydlet i bydlit, 3. mn. bydlejí i bydlí; rozk. bydli, bydlete; příč. bydlel i bydlil; podst. jm. bydlení
cCaere [cé-], -ra i neskl. s.; dn. Cerveteri
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 cikáně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 číst, 1. j. čtu, 3. mn. čtou; rozk. čti, čtěte; příč. četl, četla i čtla, čten; podst. jm. čtení
 čnět i čnít, 1. j. čním, 3. mn. ční i čnějí; rozk. čni, čněte; příč. čněl
 cpát, 1. j. cpu; rozk. cpi, cpěte i cpete; příč. cpal; podst. jm. cpaní
 čpět, 3. mn. čpí; rozk. čpi, čpěte; příč. čpěl; podst. jm. čpění
 ctít, 3. mn. ctí; rozk. cti, ctěte; příč. ctil, ctěn
 čtyřče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
dDemeter, -try i neskl. ž.
 detekce ž.
 detekční
 detektiv [-ty- i -tý-], -a m.
 detektivní [-ty- i -tý-]
 detektor, -u m.
 detenze ž.
 detergent, -u m.
 determinace ž.
 determinizmus [-ny-], -izmu i determinismus [-nyzm-], -ismu m.
 determinovat
 děvče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 diabetes [dy-], -tu m.
 dietetický [dy-ty-]
 dietetika [dy-ty-] ž.
 dítě, dítěte s., mn. děti ž., 2. dětí, 3. dětem, 6. dětech, 7. dětmi
 dmout, 1. j. dmu; rozk. dmi, dměte; příč. dmul, dmut; podst. jm. dmutí
 dobytče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 dočíst, 1. j. dočtu; rozk. dočti, dočtěte; příč. dočetl, dočetla i dočtla, dočten; podst. jm. dočtení
 dohřmět i dohřmít, 3. mn. dohřmí; rozk. dohřmi, dohřměte; příč. dohřměl
 dojít, 1. j. dojdu; rozk. dojdi, dojděte; příč. došel, došla; podst. jm. dojití
 doletět, 3. mn. doletí
 domést, 1. j. dometu; rozk. domeť; příč. dometl, dometen
 domyslit i domyslet, 3. mn. domyslí i domyslejí; rozk. domysli, domyslete; příč. domyslil i domyslel, domyšlen; podst. jm. domyšlení
 doplést, 1. j. dopletu; rozk. dopleť; příč. dopletl, dopleten
 dopnout, 1. j. dopnu; rozk. dopni, dopněte; příč. dopnul i dopjal, dopnut i dopjat; podst. jm. dopnutí
 dosvědčit, rozk. dosvědč i dosvědči, dosvědčte i dosvědčete
 doupě, -ěte s., mn. 1., 4. -ata
 dóže, -ete i -e m., jedn. 4. -ete i -e, mn. 1. -ové, 2. -ů atd., i s. -ata, 2. -at atd.
 doznít, 3. mn. doznějí i dozní; rozk. dozni, dozněte; příč. dozněl; podst. jm. doznění
 dožnout i dožít, 1. j. dožnu; rozk. dožni, dožněte; příč. dožal i dožnul, dožat i dožnut; podst. jm. dožnutí
 dvojče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
gGoethe [géte], -tha [-ta] i -theho [-teho] m.
hhádě, -ěte s., mn. 1., 4. -ďata
 hetéra ž.
 heterocyklický
 heterogenní
 hloubit, rozk. hlub i hloubi, hlubte i hlouběte; podst. jm. hloubení
 hníst, 1. j. hnětu; rozk. hněť; příč. hnětl, hněten
 hnout, 1. j. hnu; rozk. hni, hněte; příč. hnul, hnut; podst. jm. hnutí
 holoubě, -ěte s., mn. 1., 4. -ata
 house, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 hrabě, -ěte m., mn. s. 1., 4. -ata, 2. -at
 hříbě, -ěte s., mn. 1., 4. -ata; hříbě
 hřmět i hřmít, 3. mn. hřmí; rozk. hřmi, hřměte; příč. hřměl
 hydrometeorologie ž.
jjehně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 jeseter, -a m.
 jetel, -e m., mn. 7. -i
 jezule, -ete s.; jezulátko s. (děťátko); Pražské Jezulátko (soška)
 jistit, rozk. jisti i jisť, jistěte i jisťte; podst. jm. jištění
 jít, 1. j. jdu, bud. půjdu; rozk. jdi, jděte - pojď, pojďte; příč. šel, šla; podst. jm. jití
 jitřit, rozk. jitři i jitř, jitřete i jitřte
 jmout, 1. j. jmu; rozk. jmi, jměte; příč. jal, jat; podst. jm. jetí
kkáče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 kachně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 káně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata (kání mládě)
 káně, -ně ž. i -ěte s.; kání
 klenotnice ž. (pro úschovu klenotů); Klenotnice (na Pražském hradě, v Loretě apod.)
 klevetit, podst. jm. klevetění
 klíště, -ěte s., mn. 1., 4. -ťata
 kníže, -ete m., mn. s. 1., 4. -ata, 2. -at
 koketerie [-te- i -té-] ž.
 kolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. kolika (kolik lidí, od kolika lidí, kolika lidem)
 kompetence ž.
 kompetenční (např. spor)
 kompetentní (oprávněný)
 koště, -ěte s., mn. 1., 4. -ťata
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 kotě, -ěte s., mn. 1., 4. -ťata
 kretén, -a m.
 kreténský
 kuře, -ete s., mn. 1., 4. -ata; kuře
 kůzle, -ete s., mn. 1., 4. -ata; kůzlečí
 kvést i kvíst, 3. j. kvete; rozk. kveť; příč. kvetl; podst. jm. kvetení
 květen, -tna m.; Květen 1945
 květena ž.
 květenství s.
 květnový; Květnová revoluce, Květen (1945)
lletec, -tce m.; letkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 letecký
 letectví s.
 letenský (k Letná); Letenská pláň, Letenské sady (v Praze)
 letět, 3. mn. letí
 léto s., mn. 2. let, 3. letům i létům, 6. letech i létech, 7. lety i léty
 lišče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 lvíče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
mmarkrabě, -ěte m., mn. s. 1., 4. -ata, 2. -at, i markrabí, -ího m., mn. 1. -í, 2. -ích atd.
Naposledy hledáno:

ěté, měkký, role, zhruba, výstižn, ňatý, neviděl, vy, ro, krušn

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.