Pravidla českého pravopisu

fFénicie i Foinikie [-ný-], ie ž.; Féničané i Foiničané, fénický i foinický
 Podobné:
aabiturient, -a m.
 adié i adieu [adyjé]
 Adriena, -y ž.
 advokacie ž.
 aerolinie [a-e-ny-] ž., mn. 2. -nií
 afázie ž.
 agnozie [-no- i -nó-] ž.
 agonie [-ny-] ž.
 agrobiologie ž.
 agrochemie ž.
 agronomie ž.
 Aithiopia viz Etiopie
 akácie ž.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 Akarnánie, -ie ž.; akarnánský
 akcie ž., mn. 2. -cií
 akrobacie ž.
 Akvileia i Aquileia [-kvi-], -eie ž.; akvilejský i aquilejský
 Albánie [-ny-] ž.; Albánec, -nce m.; albánský
 Albánie [-ny-], -e ž.; Albánec m.; albánský
 alchymie ž.
 alegorie ž.
 alergie ž., mn. 2. -gií
 Alexandrie ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -e ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 alkálie ž.
 Alois [-oj-] i Alojz, -e [-ze] i -a [-za] m.; Aloisie [-ojzi-] i Alojzie, -e ž.
 Alois, -se [-ze] i -sa [-za] i Alojz, -e i -a m.; Aloisie [-zi-] i Alojzie ž.
 alotropie ž.
 Amálie, -e ž.
 Amaltheia, -eie ž.
 ambrózie ž.
 Amiens [amján i amjen], -u m.; amienský
 amnestie [-ty-] ž.
 amnézie ž.
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 analgezie [-ge- i -gé-] ž.
 analogie ž., mn. 2. -gií
 anarchie ž.
 Anastázie ž.
 Anastázie, -e ž.
 Anatol, -a m.; Anatola, -y i Anatolie, -e ž.
 Anatólie, -e ž. (v Turecku); anatolský
 Anatolie, -ie ž.; anatolský
 anatomie ž.
 Andalusie [-lúz- i -luz-], -e ž.; Andalusan m.; andaluský
 Andalusie [-lúz- i -luz-]; Andalusan, -a m.; andaluský, mn. -luští
 anémie ž.
 anestezie [-te- i -té-] ž.
 anesteziologie ž.
 Anglie ž.; Angličan, -a m.; anglický, mn. -čtí
 Anglie, -e ž.; Angličan m.; anglický
 anizotropie [-ny-] ž.
 anomálie ž., mn. 2. -lií
 antinomie [-ty-] ž.
 Antiochie, -ie ž.; antiochijský i antiošský
 antipatie [-ty-ty-] ž.
 antologie ž., mn. 2. -gií
 Antonín, -a m.; Antonie [-ny-], -e ž.
 antropologie ž.
 apatie [-ty-] ž.
 Apia, -ie ž.; apijský
 apologie ž.
 aporie ž., mn. 2. -rií
 Aragonie [-ny-], -e ž.; aragonský
 archeologie ž.
 archiválie, -lií ž. mn.
 arcidiecéze [-dy-] ž.
 árie ž., mn. 2. árií
 aristokracie ž.
 Arkádie, -ie ž.; arkádský i arkadský
 Arménie [-ny-] ž.; Armén, -a m.; arménský
 Arménie [-ny-], -e ž.; Arménská republika; Armén m.; arménský
 arterie [-te- i -té-] ž., mn. 2. -rií
 artilerie [-tyle- i -tylé-] ž.
 arytmie ž.
 Asie [áz-] ž.; Asijec, -jce m.; asijský
 Asie [áz-], -e ž.; Asijec m.; asijský
 Asklepieion [-lé-], -pieia s.
 astrologie ž.
 astronomie ž.
 Asturie [-tú-], -e ž.; Asturské knížectví; Astuřan m.; asturský [-tu-]
 asymetrie ž.
 Asýrie, lat. Assyria, -ie ž.; Asyřané, asyrský
 ateliér, -u m.
 atonie [-ny-] ž.
 atrofie ž.
 audience [-dy-] ž.
 audienční [-dy-]
 audiometrie [-dy-] ž.
 Aurelián i Aurelian, -a m.; Aurélie i Aurelie, -e ž.
 Austrálie ž.; Australan, -a i Australec, -lce m.; australský
 Austrálie, -e ž.; Australan i Australec m.; australský
 autarkie ž.
 autobiografie ž.
 autokracie ž.
 autonomie ž.
 axiologie ž.
 axonometrie ž.
Naposledy hledáno:

íé, dopnout, lodž, vyhoto, amiš, podio, navíjet, germánský, vstanu, sůvě

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.