Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aad infinitum [-ný-] (lat.)
 afinita [-ny-] ž.
cčinitel, -e m., mn. 1. -e i -é, 7. -i (věc, okolnost apod.)
 činitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i (osoba)
ddefinitiva [-nyty- i -nytý-], -y ž.
 definitivní [-nyty- i -nytý-]
hhlinitopísčitý
 hlinitý
iinfinitezimální [-ny-]
 infinitiv [-nyty- i -nytý-], -u m.
 infinitivní [-nyty- i -nytý-]
kkainit [-nyt], -u m.
 kaolinit [-ny-], -u m.
 kypřit, 3. mn. kypří (činit kyprým)
mmínit, rozk. miň; podst. jm. mínění
nnastínit, rozk. nastiň
oodčinit
 odstínit, rozk. odstiň
 ojínit
 ozdravit, 3. mn. ozdraví; podst. jm. ozdravení (učinit zdravým)
 ozřejmit, 3. mn. ozřejmí; příč. ozřejmil; podst. jm. ozřejmení (učinit zřejmým)
ppodmínit, rozk. podmiň
 prvočinitel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
sskosit, rozk. skos; příč. skosen (kosou posekat); jiné je zkosit (učinit kosým)
 slinit
 slínitý (k slín)
 součinitel, -e m., mn. 1. -é i -e, 7. -i (koeficient)
 špičatit, 3. mn. špičatí (činit špičatým)
 špinit
 splavnit (učinit splavným)
 stěžovat si (naříkat); jiné je ztěžovat (činit obtížným)
 stínicí (např. součinitel)
 stínit, rozk. stiň
 stínítko s.
 stvrdit, příč. stvrzen (potvrdit); jiné je ztvrdit (učinit tvrdým)
 stvrzovat (potvrzovat); jiné je ztvrzovat (činit tvrdým)
 sužovat, podst. jm. sužování (utlačovat, trápit); jiné je zužovat (činit úzkým)
ttemnit, 3. mn. temní (činit temným)
 trinitrotoluen [-ny-en i -ny-én], -u m.
 tupit, 3. mn. tupí (činit něco tupým; hanit)
uučinit
 umínit si, rozk. umiň si
 ušpinit
vvinit
 vklínit, rozk. vkliň
 vyčinit
 vymínit si, rozk. vymiň si
zzadost (učinit)
 zaklínit, rozk. zakliň
 zastínit, rozk. zastiň
 zavinit
 zkosit, rozk. zkos; příč. zkosen (učinit kosým); jiné je skosit (kosou posekat)
 zmínit se, rozk. zmiň se; příč. zmíněn
 zpřímit, rozk. zpřim, zpřimme (učinit přímým)
 ztěžovat (činit obtížným); jiné je stěžovat si (naříkat)
 ztížit, rozk. ztiž i ztíži (učinit obtížným)
 ztmavit, 3. mn. ztmaví (učinit tmavým)
 ztvrdit, příč. ztvrzen (učinit tvrdým); jiné je stvrdit (potvrdit)
 ztvrzovat (činit tvrdým); jiné je stvrzovat (potvrzovat)
 zužovat, podst. jm. zužování (činit úzkým); jiné je sužovat (utlačovat, trápit)
Naposledy hledáno:

ínit, součiní, damoklův, paleografie, vysvlíka, prohníst, hollywoodsk, mikroorganický, kofonie, třešň

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.