Pravidla českého pravopisu

dDněpr, -u m.; dněperský
 Dněpr, -u m.; dněperský
 dnešek, -ška m.
 Dněstr, -u m.; dněsterský
 dnít se, 3. j. dní se; příč. dnilo se
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 absurdní
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 améboidní
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 analogově-číslicový (např. převodník)
 ančovička ž., jedn. 3., 6. -čce
 anděl, -a m., jedn. 5. -i, mn. 1. -é, 4., 7. -y; Anděl Páně (modlitba)
 Ankyra, -ry ž.; dn. Ankara
 Ariadna, -ny i Ariadne [-é], -ny i neskl. ž.
 aridní
 armádní
 artéská studna
bbabička ž., jedn. 3., 6. -čce
 babočka ž., jedn. 3., 6. -čce
 baktericidní
 banka ž.; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 banka; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 barikádník, -a m.
 bednář, -e m.
 bednění s.
 bednící (kdo nebo co bední)
 bednicí (sloužící k bednění)
 bezprostřední
 bezuzdnost, -i ž.
 bezuzdný
 bezvládný
 bezvýhradný
 bezvýsledný
 bída ž., jedn. 7. bídou, mn. 2. běd
 bídník, -a m.; bídnice ž.
 bídný
 bit, -u m. (jednotka množství informace, zn. b)
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 blednout, příč. bledl
 bodnout, příč. bodl i bodnul, bodnut
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 bratrský; jednota bratrská
 břemeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo břemeno (hora)
 briga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 brigádní
 brigádnický
 brigádník, -a m.; brigádnice ž.
 bříza, -y ž., jedn. 7. břízou, mn. 2. bříz, 3. břízám atd.
 bryčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 brzdný
 budíček, -čku i -čka m., jedn. 4. -ček i -čka
 budík, -u i -a m., jedn. 4. budík i -ka
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 buržoa, -oy m., jedn. 3., 6. -oovi, 4. -ou [-o-u], 7. -oou, mn. 1. -oové, 2. -oů, 3. -oům, 4. -oy, 6. -oích, 7. -oy
 Byzantion [-ty-], lat. Byzantium [-ci-], -tia s.; dn. Istanbul
cCaere [cé-], -ra i neskl. s.; dn. Cerveteri
 čára ž., jedn. 7. čárou i čarou, mn. 2. čar, 3. čárám i čarám, 6. čárách i čarách, 7. čárami i čarami
 časopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 causerie [kózrí] ž., jedn. 3., 4., 6. -rii, 7. -rií atd. i neskl. ž.
 čeledník, -u m.
 centrifuga [-fu- i -fú-], -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 centrum, -ra s.; obchodní dům Centrum
 česačka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 český; ..., Česká národní banka, ...
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 Chersones, -su i Chersonésos, -nésu m., dn. Cherson; chersonéský
 chladnout, příč. chladl
 chodník, -u m.
 chřadnout, příč. chřadl
 chvála, -y ž., jedn. 7. chválou, mn. 2. chval, 3. chválám atd.
 chvályhodný
 chvíle ž., jedn. 7. chvílí, mn. 2. chvil, 3. chvílím atd.
 číslo s. (zkr. č. i čís.); číslo jednací (zkr. č. j. i čj.); číslo popisné (zkr. č. p. i čp.)
 číslovačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 čistička ž., jedn. 3., 6. -čce
 člověk, -a m., jedn. 3., 6. -ku, 5. -če, mn. lidé
 ctihodný
ddárce, -ce m., jedn. 5. -ce; dárkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 dcera ž., jedn. 3., 6. -ři; dceřin
 dělenec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
 dělitel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 děrovačka ž., jedn. 3., 6. -čce (stroj)
 diploidní [dy-]
 díra ž., jedn. 7. dírou, mn. 2. děr, 3. dírám atd.
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dláha i dlaha ž., jedn. 7. dláhou i dlahou, mn. 2. dlah, 3. dláhám i dlahám, 6. dláhách i dlahách, 7. dláhami i dlahami
 dobíječka ž., jedn. 3., 6. -čce
 dodnes, dodneška přísl.
 doga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 dohlédnout i dohlídnout, příč. dohlédl, dohlédnul i dohlídl, dohlídnul
 dohodnout, příč. dohodl
 dopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
 dopoledne, -e s., mn. 7. -y; dopoledne přísl. (ráno)
 doprovodní
 doprovodný
 dosavadní
 dostředný
 dovozce, -ce m., jedn. 5. -ce
 dóže, -ete i -e m., jedn. 4. -ete i -e, mn. 1. -ové, 2. -ů atd., i s. -ata, 2. -at atd.
 dozorce, -ce m., jedn. 5. -ce; dozorkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 dráha ž., jedn. 7. dráhou i drahou, mn. 2. drah, 3. dráhám i drahám, 6. dráhách i drahách, 7. dráhami i drahami
 droga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
Naposledy hledáno:

ďn, tiška, zchladit, motora, tleskat, nace, kvu, zkombinovat, koby, ptýlí

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.