Pravidla českého pravopisu

oóda ž.
oodaliska ž.
 Podobné:
aakomodace ž.
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 Amsterodam i Amsterdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 anoda ž.
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
 autodafé s. neskl.
bbabiččin; Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babiččino údolí (u Náchoda)
 blahodárný
 Bodamské jezero
 bodat
 borový i bórový (např. voda)
ccoda [kó-] ž.
ddioda [dy-] ž.
 dodat, 1. j. dodám; podst. jm. dodání
 dodávat, podst. jm. dodávání
 dodavatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 dodávka ž.
 dohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
eelektroda ž.
 epizoda ž.
hHippodamie, -ie řec. Hippodameia, -eie ž.
 historickosrovnávací (např. metoda)
 hlodavec, -vce m.
 hospoda ž.; hospoda Na Růžku
 hospodář, -e m.
 hospodařit
 hospodárný
 hospodářsko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 hospodářsko-technický [-ny-] (např. odbor)
 hospodářskopolitický [-ty-] (k hospodářská politika)
 hospodářský
 hospodářství s.
iinvazivní [-zi- i -zí-] (např. metoda léčby)
 invazivní [-zi- i -zí-] (např. metoda léčby)
kkatoda ž.
 kočkodan, -a m.
 Kodaň, -ně ž.; kodaňský
 Kodaň, -ně ž.; kodaňský, mn. -ňští
 komoda ž.
lloďař, -e m.
 loďařství s.
mMelampus, -pa i -poda m.
 metoda ž.
 móda ž.
 modalita ž.
 modalitní
 modální
nnáhoda ž.
 národněhospodářský (k národní hospodářství)
 národohospodářský
 neshoda ž.
 neúroda ž.
oobrana ž.; Obrana národa (organizace)
 ódický [-dy-] (k óda)
 Odolená Voda, Odoleny Vody ž.; odolenovodský
 opodál přísl. i předl.
ppagoda ž.
 perioda ž.
 podaný (např. žádost)
 podat, 1. j. podám; podst. jm. podání
 podatelna, -y ž.
 podávač i podavač, -e m.
 podávat, podst. jm. podávání
 podavatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 podávky, -vek ž. pomn.
 poddodávka ž.
 Postupim, -i i -ě ž.; postupimská konference; Postupimská dohoda (viz § 68)
 potoční (např. voda)
 povrchový (např. voda)
 přeškoda přísl.
 příhoda ž.
 příroda ž.
 prodavač, -e m.
rrodák, -a m.; rodačka ž.
sshoda ž.
 škoda ž.; škoda přísl.
 skreslit (v technickém kreslení spojit v jedné kresbě); jiné je zkreslit (podat zkomoleně)
 směrodatný
 soda ž.
 starodávný
 subdodávka ž.
 svoboda ž.
 synkretizmus [-ty-], -izmu i synkretismus [-tyzm-], -ismu m. synoda [-no- i -nó-] ž.
ttechnicko-hospodářský [-ny-] (např. pracoviště)
 trioda ž.
uúroda ž.
 ústavodárný; Ústavodárné národní shromáždění (1946-49)
vvařící voda (vroucí)
 vévoda, -y m.; vévodkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 vincentka ž. (minerální voda)
 vodácký
 vodák, -a m.
 vodárenství s.
 vodárna, -y ž.
 vodohospodářský
 vojvoda, -y m.
 výhoda ž.
zzákonodárce, -ce m., jedn. 5. -ce
Naposledy hledáno:

óda, dallaský, helma, uďí, zedě, kovat, tyto, pliji, uhnis, čechy

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.