Pravidla českého pravopisu

ooleandr, -u m.
 Oleg, -a m.
 olein [-in i -ín], -u m.
 olej, -e m.
 olejka ž.
 olejniny, -in ž. mn.
 olejný
 olejomalba, -y ž.
 olejovka ž.
 olejový
 oleoplast, -u m.
 Podobné:
aAchájové m. mn.; achájský spolek
 adolescence ž.
 adolescenční
 adolescent, -a m.
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 amoleta i omeleta ž.
 Apolena, -y ž.
bBahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 batole, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 benevolence ž.
 benevolentní
 bolero s.
 bolest, -i ž.
 bolestný
 bolet, 3. mn. bolí i bolejí
 Boolova i Booleova [búlo-] algebra
ccholera ž.
 cholerický
 cholerik, -a m.
 cholesterol, -u m.
 cirka přísl. (kolem, asi; zkr. cca i ca)
 čtvrtstoletí s.
ddceřiný (např. buňka; společnost)
 dceřiný (např. buňka; společnost)
 devětsil, -u m.; Devětsil (spolek)
 dokola přísl. (kolem)
 dokolečka přísl. (kolem)
 dole, 2. st. doleji
 doléhat, podst. jm. doléhání
 dolehnout, příč. dolehl
 dolení i dolní i dolejší
 dolétat i dolítat, podst. jm. dolétání i dolítání
 doletět, 3. mn. doletí
 dolétnout i dolítnout, příč. dolétl, dolétnul i dolítl, dolítnul
 doleva přísl.
 dolévat i dolívat, podst. jm. dolévání i dolívání
 dolézat i dolízat, podst. jm. dolézání i dolízání
 dolézt, 1. j. dolezu; rozk. dolez; příč. dolezl
 dolít, 1. j. doliji, doleji i doliju, doleju, 3. mn. dolijí, dolejí i dolijou, dolejou; rozk. dolij i dolej; příč. dolil, dolit; podst. jm. dolití
 dolní i dolení i dolejší
 Dominika [-ny-], -y ž.; Dominické společenství; Dominičan m.; dominický
 dopoledne, -e s., mn. 7. -y; dopoledne přísl. (ráno)
 dovolená, -é ž.
 dršťková polévka
eElysejská [-ze-] pole, Elysejský palác (v Paříži)
 epoleta ž.
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
ffazole ž., mn. 2. -lí
 flažolet, -u m.
ggolem, -a m.
 golet, -u m.
 Greenwich [grynyč], -e m.; greenwichský [grynyč-] poledník
hholeň, -ně ž.
 holenní (např. kost)
 horolezec, -zce m.; horolezkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 horolezectví s.
 hůl, hole ž.
iindolence ž.
 indolentní
 intolerance ž.
 intolerantní
kkabriolet, -u m.
 kolébat i kolíbat, podst. jm. kolébání i kolíbání
 kolébka i kolíbka ž.
 koledník, -a m.; kolednice ž.
 kolega, -y m.; kolegyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 kolegialita ž.
 kolegiální
 kolegium [-lé-], -gia s.; kolegium ministra, ředitele
 kolej, -e ž.; Klementinská kolej; kolej Jednota; kolej Jarov, kolej Na Větrníku
 kolejiště, -iště s., mn. 2. -išť
 kolejnice ž.
 kolekce ž.
 kolektiv [-ty- i -tý-], -u m.
 kolektivizace [-ty-] ž.
 kolektivní [-ty- i -tý-]
 kolektor, -u m.
 kolektorizace ž.
 kolemjdoucí
 kolenchym, -u m.
 kolénko s. (u trav)
 kolenní
 koleno, -a s., mn. 2. kolen, 3. -ům, 6. -ech, 7. -ny, o tělesných údech též 2. a 6. častěji kolenou
 Koleta, -y ž.
 kolkolem přísl.
 kolna i kůlna, -y ž., mn. 2. kolen i kůlen
 kondolence ž.
 kondolenční
 kontrolér, -u m. neživ. (zařízení)
 kopule i kupole ž., mn. 2. -lí
 Kráľova hoľa, K-y hoľe ž.
 kůlna i kolna, -y ž., mn. 2. kůlen i kolen
 kupole i kopule ž., mn. 2. -lí
llinoleový
 linoleum, -lea s., mn. 2. -leí, 7. -lei
mmakromolekula, -y ž.
 Mars, -rta m. (římský bůh); martovský, Martovo pole
 Matice ž. (spolek)
Naposledy hledáno:

ólé, pikle, závoznice, princův, můžeš, ig, potoční, rezivět, efialtes, splést

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.