Pravidla českého pravopisu

oopočlověk, -a m.
 opodál přísl. i předl.
 opodstatnit
 opojit
 opojný
 Opole, -e s.; opolský
 opomenout i opominout, příč. opomněl, opomenul i opominul; podst. jm. opomenutí, opominutí i opomnění
 opomíjet, 3. mn. opomíjejí i opomíjí
 oponent, -a m.
 oponentura [-tu- i -tú-] ž.
 oponovat
 oportunista [-ny-], -y m.
 oportunistický [-nysty-]
 oportunizmus [-ny-], -izmu i oportunismus [-nyzm-], -ismu m.
 oportunní; oportunně
 opotřebit
 opouštět, 3. mn. opouštějí i opouští
 opovážlivý
 opovrhnout, příč. opovrhl, opovržen; podst. jm. opovržení
 opovržlivý
 opozdilý
 opozdit, příč. opožděn
 opožďovat se, podst. jm. opožďování
 opozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 opoziční
 Podobné:
aAisopos viz Ezop
 Akropol(e) i Akropolis, -le ž.; akropolský
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 antropocentrický
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 antropogeneze ž.
 antropogenní
 antropolog, -a m.; antropoložka ž.
 antropologický
 antropologie ž.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 antropozoikum, -ka s.
 Atropos, -py i neskl. ž.
 autoportrét, -u m.
cChopok, -pku m.
ddisproporce [dy-]
 disproporcionální [dy-]
 disproporční [dy-]
 dopodrobna přísl.
 dopola přísl.
 dopoledne, -e s., mn. 7. -y; dopoledne přísl. (ráno)
 dopolopita přísl.
 dopolosyta přísl.
 dopomáhat, podst. jm. dopomáhání
 dopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomoženo
 doposavad přísl.
 doposledka i do posledka (do samého konce)
 doposud přísl.
eEtiopie, řec. Aithiopia, -ie ž.; Etiopové, etiopský
 Ezop, řec. Aisopos [-zó-], -pa m.; Ezopovy i ezopské bajky
ggeopolitický [-ty-]
hHeliopolis, -le ž., dn. Baalbek
 hospodářskopolitický [-ty-] (k hospodářská politika)
 hydroponie [-pony- i -póny-] ž.
iindián [-dy-], -a m. (příslušník antropologické skupiny)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
jjednopólový
kKonstantinopol i Konstantinopolis, -lu m. i -le ž.; konstantinopolský
 kopat, 1. j. kopu i kopám, 3. mn. kopou i kopají; rozk. kopej
 kopolymer, -u m.
 kosmopolita, -y m.
 kosmopolitický [-ty-]
 kosmopolitizmus [-ty-], -izmu i kosmopolitismus [-tyzm-], -ismu m.
 kosmopolitní
lLeopold, -a m.; Leopolda, -y ž.
 Leopoldýna i Leopoldina [-dý-], -y ž.
 letopočet, -čtu m.
 Limpopo, -a s.; limpopský
mmetropole ž., mn. 2. -lí
 metropolitní
 Mezopotámie ž.; mezopotamský
 Mezopotámie, -e ž.; mezopotámský
 mikropočítač, -e m.
 monopol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 monopolizace ž.
nnedopočitatelný i nedopočítatelný
 neopomenutelný i neopominutelný
 novopozitivizmus [-ty-], -izmu i novopozitivismus [-ty-zm-], -ismu m.
oodkopat, 1. j. odkopu i odkopám, 3. mn. odkopou i odkopají; rozk. odkopej
 okopat, 1. j. okopu i okopám, 3. mn. okopou i okopají; rozk. okopej
 onomatopoický
 onomatopoie [-poje], -ie ž.
 onomatopoion [-pojon], -ia s.
pPeloponés -su i Peloponnésos [-zo-], -ésu m.; peloponéský
 Peloponés i Peloponnésos [-zos], -ésu m.; peloponéský
 Peloponés i Peloponnésos [-zos], -ésu m.; peloponéský, mn. -ští
 Pelops i Pelop, -pa m.; Námluvy Pelopovy
 po pořádku i popořádku (postupně za sebou)
 podkopat, 1. j. podkopu i podkopám, 3. mn. podkopou i podkopají; rozk. podkopej
 popojet, 1. j. popojedu; rozk. popojeď; příč. popojel, popojeto; podst. jm. popojetí
 popojíždět, 3. mn. popojíždějí i popojíždí
 Popokatepetl, -u m.; popokatepetlský
 popouštět, 3. mn. popouštějí i popouští
 popouzet, 3. mn. popouzejí i popouzí
 popozítří přísl.
 propočíst, 1. j. propočtu; rozk. propočti, propočtěte; příč. propočetl, propočetla i propočtla, propočten
 propočítat, podst. jm. propočítání
 propodruhé i pro podruhé
 proponovat
 Propontida i Propontis, -idy ž.
 propoprvé i pro poprvé
 proporce ž.
 proporcionální
 proporční
 propotit, příč. propocen
 propouštět, 3. mn. propouštějí i propouští
 propozice ž., mn. 2. -ic i -icí
rŘ propos [á -pó i -po] (franc.)
 Ropotamo, -a s.; ropotamský
 ropovod, -u m.
sSimferopol, -u m.; simferopolský
 skopat, 1. j. skopu i skopám, 3. mn. skopou i skopají; rozk. skopej (shora nebo dohromady); jiné je zkopat (kopáním upravit; pokopat někoho)
 skopový
 Sopoty, Sopot m. pomn.; sopotský
 sopouch, -u m.
 Sozopol, -u m.; sozopolský
ttip [typ], -u m. (doporučení, odhad výsledku)
 topografický
 topografie ž.
Naposledy hledáno:

, ekt, ópo, stroj, zevnitr, oně, viset, smýt, aristokrat, záspí

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.