Pravidla českého pravopisu

oověnčit
 ověřit
 oves, ovsa m., mn. 1., 4., 7. -y
 ověšet, 3. mn. ověšejí i ověší; příč. ověšen
 ověsit, rozk. ověs; příč. ověšen
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 Achájové m. mn.; achájský spolek
 Aiolové i Eolové m.mn.; aiolský i eolský
 analogově-číslicový (např. převodník)
 Aztékové, -ků m. mn.
 Azurové pobřeží
bbabylon [-on i -ón], -u m. (zmatek); Babylon (starověké asijské město)
 bičíkovec, -vce m.
 biograf, -a m. živ., mn. 1. -ové, 4., 7. -y
 Boiotie, -ie ž.; Boiotové, boiotský
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 buržoa, -oy m., jedn. 3., 6. -oovi, 4. -ou [-o-u], 7. -oou, mn. 1. -oové, 2. -oů, 3. -oům, 4. -oy, 6. -oích, 7. -oy
 býkovec, -vce m.
cČeskoslovensko, -a s.; Česká a Slovenská Federativní Republika (dř.)
 československý; Československá republika, Československo (dř.)
 Chaldea, -ey i -eje i Chaldeia, -eie ž.; Chaldejci i Chaldejové, chaldejský
 cínovec, -vce m. (nerost)
 členovec, -vce m.
 člověk, -a m., jedn. 3., 6. -ku, 5. -če, mn. lidé
 Coventry [k-] neskl. s.; coventerský
dDácie i Dákie, lat. Dacia [-á-], -ie ž.; Dákové, dácký
 dávnověk, -u m.
 dávnověký
 Demokratický jemen, D-ého J-u m.; Jemenská lidově demokratická republika; Jemenec m.; jemenský
 Dolní Věstonice, D-ch V-ic ž. pomn.; dolnověstonický
 Dórové m. mn.; dórský
 dovědět se i dozvědět se, 1. j. dovím se i dozvím se, 3. mn. dovědí se i dozvědí se; rozk. dověď se i dozvěď se; příč. dověděl se i dozvěděl se
 Dover [douvr], -u m.; doverský
 dovést, 1. j. dovedu; rozk. doveď; příč. dovedl, doveden
 dovézt, 1. j. dovezu; rozk. dovez; příč. dovezl, dovezen
 dóže, -ete i -e m., jedn. 4. -ete i -e, mn. 1. -ové, 2. -ů atd., i s. -ata, 2. -at atd.
 dozvědět se viz dovědět se
 Drávidové, -dů m. mn.
 držgrešle, -e m., mn. 1. -lové, 2. -lů atd., 7. -li, i ž., mn. 1. -le, 2. -lí atd., 7. -emi
 duch, -a m. živ., jedn. 3., 6. -u i -ovi, 4. -a, mn. 1. -ové (bytost)
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
 Durynkové, -ků m. mn.
 Dvůr Králové nad Labem, Dvora K-é n. L.m.; královédvorský
 Dvůr Králové nad Labem, Dvora Králové n. L. m.; královédvorský
eEolové viz Aiolové
 Etiopie [-ty-], -e ž. (Habeš); Etiopská lidově demokratická republika; Etiopan m.; etiopský
 Etiopie, řec. Aithiopia, -ie ž.; Etiopové, etiopský
 Etrurie, -ie ž.; Etruskové i Tuskové (lat. Tusci(, etruský
 Etruskové, -ků m. mn.
 extrovertní
 extroverzní
ffámulus, -la m., mn. 1. -lové, 4., 7. -ly
 fenomén, -a m. (vynikající člověk)
 Frankové, -ků m. mn.
 Frýgie, -ie ž.; Frygové, fryžský; frygická čapka
gGalie, lat. Gallia, -ie ž.; Galové, galský
 garibaldiovec [-dy-] i garibaldovec, -vce m.
 génius [-ny-], -nia m., mn. 1. -niové, 4. -nie, 7. -nii
 géz i geus [géz], -a m., mn. 1. -ové, 4., 7. -y
 Gótové, -tů m. mn.
 grizzly, -yho m., mn. 1. -yové
hHannover, -u m.; hannoverský
 hegelovec, -e m.
 Helvécie, lat. Helvetia [-véci-], -ie ž.; Helvéciové i Helvétiové, helvétský
 hikorové dřevo
 hitlerovec, -vce m.
 hladovět, 3. mn. hladovějí i hladoví
 hodnověrný
 hovět, 3. mn. hoví i hovějí; rozk. hov i hověj
 hovězí příd. jm. i s.
 Hradec Králové, H-dce K-é m.; královéhradecký
 Hradec Králové, Hradce Králové m.; královéhradecký, mn. -čtí
 Hunové, -nů m. mn.
 hybernové, -nů m. mn. (mnišský řád)
iIberové m.mn.; iberský
 Iberové, -rů m. mn.; iberský; Iberský poloostrov
 Ilýrie, lat. Illyria [-lí-], -ie ž.; Ilyrové, ilyrský
 impresário, -ria m., mn. 1. -riové, 4. -rie, 6. -riích, 7. -rii
 Inovec, -vce m.; inovecký
 inteligentní (např. člověk)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 introvertní
 introverze ž.
 introverzní
 Ionové viz Jónové
 Istrie, řec. Histria, -ie ž.; Istrové, istrijský
jjalovec, -vce m.
 jalovět, 3. mn. jalovějí i jaloví
 jazykověda ž.
 jazykověkulturní (k jazyková kultura)
 Jenovéfa i Jenovefa, -y ž.
 Jónové i Ionové [ijó-] m. mn.; jónský i ionský sloh
kkánon, -u m. (stanovený soubor textů, pravidel apod.)
 kašpar, -a m. (směšný člověk)
 Keltové, -tů m. mn.
 kivi, -iho m., mn. 1. -iové, 6. -iích i -iech (pták)
 Klenčí pod Čerchovem, K-í pod Č. s.; klenečský
 Klínovec, -vce m.; klínovecký
 klovat, 3. j. klove i klová; rozk. (ne)klovej
 Kokosové ostrovy
 kolón, kolóna m., mn. 1. -ové (osadník)
 Komančové, -čů m. mn.
 kontroverze ž.
 kontroverzní
Naposledy hledáno:

óvé, kec, huménko, uklidit, , příchod, humán, sama, topologie, mosul

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.