Pravidla českého pravopisu

rRea, Rey, 3.p. Ree i Rei ž.
 reagovat
 reakce ž.
 reakcionář, -e m.
 reakcionářský
 reakcionářství s.
 reakční
 reaktivace [-ty-] ž.
 reaktivita [-ty-] ž.
 reaktivní [-ty- i -tý-]
 reaktor, -u m.
 reálie, -lií ž. mn.
 realista, -y m.
 realistický [-ty-]
 realita ž.
 realizace ž.
 realizmus, -izmu i realismus [-zm-], -ismu m.
 realizovat
 reálný
 Réaumurův [reomír-] stupeň
 rebarbora ž.
 řebčík, -u m.
 Rebeka, -y ž.
 rebel, -a m., mn. 4., 7. -y
 rebelant, -a m.
 rebelantský, mn. -tští
 rebelantství s.
 rebelie ž., mn. 2. -lií
 řebříček, -čku m. (rostlina)
 rébus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 řeč, -i ž., mn. 3. -em, 6. -ech, 7. -čmi
 recenze ž.
 recenzent, -a m.
 recenzentský, mn. -tští
 recenzní
 recenzovat
 recepce ž.
 recepční m. i ž. i příd. jm.
 recepis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 recept, -u m.
 receptář, -e m.
 receptivní [-ty- i -tý-]
 receptor, -u m.
 receptura [-tu- i -tú-] ž.
 recese ž.
 recesivita ž.
 recesivní [-si- i -sí-]
 recesní
 recidiva [-dy- i -dý-], -y ž.
 recidivista [-dy-], -y m.
 recidivita [-dy-] ž.
 recidivní [-dy- i -dý-]
 Recife [-sifi] neskl. s.; recifský
 reciprocita ž.
 reciproční
 reciproký
 recirkulace ž.
 řečiště, -iště s., mn. 2. -išť
 recitace ž.
 recitál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 recitando [-či-]
 recitativ [-či-tý- i -ci-ty-], -u m.
 recitátor, -a m.
 Řecko s.; Řek, -a m.; řecký, mn. -čtí
 Řecko, -a s.; Řecká republika; Řek m.; řecký
 řeckokatolický; řeckokatolická církev
 řeckořímský (např. zápas)
 řečnický
 řečnictví s.
 řečník, -a m.; řečnice ž.
 řečtina ž.
 recyklace ž.
 redakce ž.
 redakční
 redaktor, -a m.
 ředidlo s.
 redigovat [-dy-]
 redisové [-dy-] pero
 redistribuce [-dy-] ž.
 ředit, příč. ředěn
 ředitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 ředitelství s.
 ředkev, -kve ž.
 ředkvička ž., jedn. 3., 6. -čce
 redukce ž.
 redukční
 redukovat
 reduktivní [-ty- i -tý-]
 redundance ž.
 redundantní
 reduplikace ž.
 reedice [re-edy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 refektář, -e m.
 referát, -u m.
 reference ž.
 referenční
 referendum, -da s.
 referent, -a m.
 referentský, mn. -tští
 reflektivita [-ty-] ž.
 Podobné:
aAcharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 Actium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 adrenalin [-li- i -lí-], -u m.
 adresa ž.
 adresát, -a m.
 adresní (např. kniha)
 adresný (např. projev)
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 agregace ž.
 agregát, -u m.
 agrese [-se] ž.
 agresivita ž.
 agresivní [-si- i -sí-]
 agresor [-sor], -a m.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akreditiv [-dyty- i -dytý-], -u m.
 akreditovat [-dy-]
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 akvarel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Albrecht, -a m.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 Alfréd, -a m.; Alfréda, -y ž.
 allegretto
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 Amazonka ž. (řeka); amazonský
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 anakreontický [-ty-]
 anakreontik [-ty-], -a m.
 anakreontský, mn. -tští
 analogově-číslicový (např. převodník)
 Anatólie, -e ž. (v Turecku); anatolský
 Andrea, -ey ž., 3. Andrei i Andree
 Andrea, -ey, 3.p. Andrei i Andree ž.
 Andrej, -e m.
 Angola, -y ž.; Angolská lidová republika; Angolan m.; angolský
 angrešt, -u m.
 angström [-rém], -u m.
 apretura [-tu- i -tú-] ž.
 Arabské moře
 arboretum [-re- i -ré-], -ta s.
 areál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 aréna ž.
 Ares, -se i -rea m.; Areův pahorek
 aretace ž.
 Argentina [-tý- i -ty-], -y ž.; Argentinská republika; Argentinec m.; argentinský
 armáda ž.; Armáda České republiky
 armáda; Armáda České republiky
 Arménie [-ny-], -e ž.; Arménská republika; Armén m.; arménský
 Átreus, -rea m.; Átreovci
 Aurelián i Aurelian, -a m.; Aurélie i Aurelie, -e ž.
 Aurelián i Aurelianus [-án-], -na m.
 aureola, -y ž.
 autoportrét, -u m.
 Ázerbájdžán, -u m.; Ázerbájdžánská republika; Ázerbájdžánec m.; ázerbájdžánský
 Azovské moře
 Azovské moře
 Azurové pobřeží
bBaltimore [bóltymór], -ru m.; baltimorský
 Baltské moře
 Baltské moře
 Bangladéš, -e m.; Bangladéšská lidová republika; Bangladéšan m.; bangladéšský
 barborka ž. (třešňová větvička)
 barel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Barentsovo moře
 baret, -u m.
 barevna, -y ž.
 barvicí (např. prostředek)
 basreliéf, -u m.
 Basseterre neskl. s.; basseterrský
 Baucida i Baucis, řec. Byukis, -idy ž.
 Bayreuth [bajrojt], -u m.; bayreuthský
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 bělicí (např. prostředek)
 bělidlo s.; Staré bělidlo
 Bělorusko, -a s.; Běloruská republika; Bělorus m.; běloruský
 Benin [-ny-], -u m.; Beninská republika; Beninec i Beniňan m.; beninský
 bércový (např. vřed)
 bérec, -rce m.
 Berenika [-ny-], -y ž.
 Berenika, -ky i Berenike [-ké], -ky i neskl. ž.
 Beringovo moře
 Beringovo moře
 berný (co se bere, např. mince)
 beta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 bez, beze předl.
 Bezdrev, -u i -a m.; bezdrevský
 bezprostřední
 beztrestný
 Bihár, -u m.; Bihárec m.; bihárský
 Bílé moře
 bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
 biret, -u m.
 bitva, -y ž., mn. 2. bitev; bitva na Bílé hoře (bělohorská bitva), bitva u Domažlic (viz § 68)
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 blízko předl.
Naposledy hledáno:

řě, muset, ctv, oponentura, permeabilita, pyrotechnika, obcovat, nze, garibaldiovec, čtyřveslice

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.