Pravidla českého pravopisu

rrešerše ž.
 řešeto s.
 řešit, podst. jm. řešení
 Podobné:
aangrešt, -u m.
bbarborka ž. (třešňová větvička)
 brát, 1. j. beru, 2. j. bereš, ..., 3. mn. berou; rozk. ber; příč. bral, brán; podst. jm. braní
 Buenos Aires [ajr-] neskl. s.; buenosaireský, mn. -reští
 Bukurešť, -šti ž.; bukurešťský
 Bukurešť, -šti ž.; bukurešťský, mn. -šťští
ccrescendo [krešendo] (ital.)
ddecrescendo [-kreše-] (ital.)
 dobrat, 1. j. doberu, 2. dobereš, ..., 3. mn. doberou; rozk. dober; příč. dobral, dobrán; podst. jm. dobrání
 doorat, 1. j. doořu i doorám, 2. doořeš i dooráš, ..., 3. mn. doořou i doorají; rozk. doorej
 drát, 1. j. deru, 2. j. dereš, ..., 3. mn. derou; rozk. der; příč. dral, drán; podst. jm. draní
 držgrešle, -e m., mn. 1. -lové, 2. -lů atd., 7. -li, i ž., mn. 1. -le, 2. -lí atd., 7. -emi
ggrešle ž.
nnabrat, 1. j. naberu, 2. nabereš, ..., 3. mn. naberou; rozk. naber; příč. nabral, nabrán; podst. jm. nabrání
 nestor, -a m. (stařešina); vl. jm. Nestor
oobrat, 1. j. oberu, 2. j. obereš, ..., 3. mn. oberou; rozk. ober; příč. obral, obrán; podst. jm. obrání
 odebrat, 1. j. odeberu, 2. j. odebereš, ..., 3. mn. odeberou; rozk. odeber; příč. odebral, odebrán; podst. jm. odebrání
 odrat, 1. j. oderu, 2. j. odereš, ..., 3. mn. oderou; rozk. oder; příč. odral, odrán
 orat, 1. j. ořu i orám, 2. j. ořeš i oráš, ..., 3. mn. ořou i orají; rozk. oř i orej
 ořešák, -u m. (strom)
 ořešník, -a m. (pták)
ppodebrat, 1. j. podeberu, 2. j. podebereš, ..., 3. mn. podeberou; rozk. podeber; příč. podebral, podebrán
 podstřeší s.
 poprat se, 1. j. poperu se, 2. j. popereš se, ..., 3. mn. poperou se; rozk. poper se; příč. popral se; podst. jm. poprání
 prát, 1. j. peru, 2. j. pereš, ..., 3. mn. perou; rozk. per; příč. pral, prán; podst. jm. praní
 přebrat, 1. j. přeberu, 2. j. přebereš, ..., 3. mn. přeberou; rozk. přeber; příč. přebral, přebrán
 přejít, 1. j. přejdu; rozk. přejdi, přejděte; příč. přešel, přešla; podst. jm. přejití
 přeorat, 1. j. přeořu i přeorám, 2. j. přeořeš i přeoráš, ..., 3. mn. přeořou i přeorají; rozk. přeorej
 přeprat, 1. j. přeperu, 2. j. přepereš, ..., 3. mn. přeperou; rozk. přeper; příč. přepral, přeprán; podst. jm. přeprání
 přešít, 1. j. přešiji i přešiju, 3. mn. přešijí i přešijou; rozk. přešij; příč. přešil, přešit
 přešívat, podst. jm. přešívání
 přešívka ž.
 přeškoda přísl.
 přešlápnout, příč. přešlápl i přešlápnul
 přešlapovat
 Prešov, -a m.; prešovský
 přeštípnout, příč. přeštípl
 přeštipovat
 přibrat, 1. j. přiberu, 2. j. přibereš, ..., 3. mn. přiberou; rozk. přiber; příč. přibral, přibrán
 přístřešek, -šku m.
 přístřeší s.
 probrat, 1. j. proberu, 2. j. probereš, ..., 3. mn. proberou; rozk. prober; příč. probral, probrán
 prodrat, 1. j. proderu, 2. j. prodereš, ..., 3. mn. proderou; rozk. proder; příč. prodral, prodrán
rrozebrat, 1. j. rozeberu, 2. j. rozebereš, ..., 3. mn. rozeberou; rozk. rozeber; příč. rozebral, rozebrán
 rozedrat, 1. j. rozederu, 2. j. rozedereš, ..., 3. mn. rozederou; rozk. rozeder; příč. rozedral, rozedrán
 rozhřešit, podst. jm. rozhřešení
 rozkřesat, 1. j. rozkřešu i rozkřesám, 3. mn. rozkřešou i rozkřesají; rozk. rozkřeš i rozkřesej
 rozřešit (např. úlohu); podst. jm. rozřešení
ssebrat, 1. j. seberu, 2. j. sebereš, ..., 3. mn. seberou; rozk. seber; příč. sebral, sebrán; podst. jm. sebrání
 sedrat, 1. j. sederu, 2. j. sedereš, ..., 3. mn. sederou; rozk. seder; příč. sedral, sedrán; podst. jm. sedrání (např. peří nebo něco z něčeho); jiné je zedrat (roztrhat, rozdrásat)
 seprat, 1. j. seperu, 2. j. sepereš, ..., 3. mn. seperou; rozk. seper; příč. sepral, seprán; podst. jm. seprání (např. tkaninu)
 sežrat, 1. j. sežeru, 2. j. sežereš, ..., 3. mn. sežerou; rozk. sežer; příč. sežral, sežrán
 stařešina, -y m.
ttřešeň, -šně ž. (strom)
 třešně ž. (plod; strom)
 třešňový
 třeštit, rozk. třešti i třešť, třeštěte i třešťte
uubrat, 1. j. uberu, 2. j. ubereš, ..., 3. mn. uberou; rozk. uber; příč. ubral, ubrán
 užrat, 1. j. užeru, 2. j. užereš, ..., 3. mn. užerou; rozk. užer; příč. užral, užrán
vvřešťan, -a m.
 vřeštět, 3. mn. vřeští
 vybrat, 1. j. vyberu, 2. j. vybereš, ..., 3. mn. vyberou; rozk. vyber; příč. vybral, vybrán
 vydrat, 1. j. vyderu, 2. j. vydereš, ..., 3. mn. vyderou; rozk. vyder; příč. vydral, vydrán
 vykřesat, 1. j. vykřešu i vykřesám, 3. mn. vykřešou i vykřesají; rozk. vykřeš i vykřesej
 vyorat, 1. j. vyořu i vyorám, 2. j. vyořeš i vyoráš, ..., 3. mn. vyořou i vyorají; rozk. vyorej
 vyprat, 1. j. vyperu, 2. j. vypereš, ..., 3. mn. vyperou; rozk. vyper; příč. vypral, vyprán; podst. jm. vyprání
 vyřešit
 vytřeštit, rozk. vytřešti i vytřešť, vytřeštěte i vytřešťte
 vyžrat, 1. j. vyžeru, 2. j. vyžereš, ..., 3. mn. vyžerou; rozk. vyžer; příč. vyžral, vyžrán; podst. jm. vyžrání
zzabrat, 1. j. zaberu, 2. j. zabereš, ..., 3. mn. zaberou; rozk. zaber; příč. zabral, zabrán
 zaorat, 1. j. zaořu i zaorám, 2. j. zaořeš i zaoráš, ..., 3. mn. zaořou i zaorají; rozk. zaorej
 zaprat, 1. j. zaperu, 2. j. zapereš, ..., 3. mn. zaperou; rozk. zaper; příč. zapral, zaprán; podst. jm. zaprání
 zástřeší s.
 zastřešit
 zažrat se, 1. j. zažeru se, 2. j. zažereš se, ..., 3. mn. zažerou se; rozk. zažer se; příč. zažral se, zažrán
 zedrat, 1. j. zederu, 2. j. zedereš, ..., 3. mn. zederou; rozk. zeder; příč. zedral, zedrán (roztrhat, rozdrásat); jiné je sedrat (např. peří nebo něco z něčeho)
 zhřešit
 zorat, 1. j. zořu i zorám, 2. j. zořeš i zoráš, ..., 3. mn. zořou i zorají; rozk. zorej
 žrát, 1. j. žeru, 2. j. žereš, ..., 3. mn. žerou; rozk. žer; příč. žral; podst. jm. žraní
 ztřeštěný
Naposledy hledáno:

řěš, dekameron, dimen, schizofrenní, mnohaletý, zabloud, , vypláchnout, branec, buďsi

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.