Pravidla českého pravopisu

rřez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 rez, rzi ž., mn. 1., 4. rzi, 3. rzím, 6. rzích, 7. rzemi, i rez, rezu m., mn. 1., 4., 7. rezy, 6. rezech
rřez, -e m. (stroj)
 řezačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 řezák, -u m.
 řezat, 1. j. řežu i řezám, 3. mn. řežou i řezají; rozk. řež i řezej
 rezavět, 3. mn. rezavějí i rezaví
 rezavý
 řezba, -y ž.
 řezbář, -e m.
 rezeda ž.
 rezerva, -y ž.
 rezervace ž.
 rezervační
 rezervní
 rezervoár, -u m.
 rezervovat
 rezidence ž.
 rezidenční
 rezident, -a m.
 rezidentství s.
 reziduální
 reziduum, -dua s., mn. 2. -duí, 3. -duím, 6. -duích, 7. -dui
 rezignace ž.
 rezignovat
 rezistance ž. (elektrický odpor)
 rezistanční
 rezistence ž.
 rezistenční
 rezistentní
 rezistivita [-ty-] ž.
 rezivět, 3. mn. rezivějí i reziví
 řezivo s.
 rezivý
 řeznický
 řeznictví s.
 řezník, -a m.; řeznice ž.
 Řezno s. (Regensburg); řezenský
 Řezno, -a s.; (regensburg); řezenský
 řez
 rezoluce ž.
 rezoluční
 rezolutní
 rezonance ž.
 rezonanční
 rezonátor, -u m.
 rezonovat
 rezorcin [-ci- i -cí-], -u m.
 rezort i resort, -u m.
 rezortní i resortní
 rezultát, -u m.
 rezultativní [-ty- i -tý-]
 rezultovat
 rezuvzdorný
 Podobné:
bbřezen, -zna m.
 březí (např. kráva)
 březí s.
 březina ž.
 březoví s.
 březový
ddiereze [dy-re- i dy-ré-] ž.
 diuréza [dy-u-], -y ž.
 dřevořez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 dřez, -u m., 1., 4., 7. -y
 drezína ž.
 drezírovat
 drezura [-zu- i -zú-] ž.
eelektroforéza, -y ž.
ffréza, -y ž.
 frézie ž., mn. 2. -zií
hhereze ž.
iiontoforéza [jo-], -y ž.
kkancelář, -e ž.; Kancelář prezidenta republiky; Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu; Česká tisková kancelář
 krezol, -u m.
nřez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 nařezat, 1. j. nařežu i nařezám, 3. mn. nařežou i nařezají; rozk. nařež i nařezej
 nerez, -u m.
oořezat, 1. j. ořežu i ořezám, 3. mn. ořežou i ořezají; rozk. ořež i ořezej
 ořezávátko s.
ppařez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 podřezat, 1. j. podřežu i podřezám, 3. mn. podřežou i podřezají; rozk. podřež i podřezej
 porézní
 přezdívka ž.
 prezence ž.
 prezenční
 prézens, -ntu m.
 prézentní
 prezentovat
 prezervativ [-ty- i -tý-], -u m.
 prezident, -a m.
 prezidentský, mn. -tští
 prezidiální [-dy-]
 prezidium [-zídy- i -zidy-], -dia s.
 přezimovat
 přezírat, podst. jm. přezírání
 přezka ž.
 přezkoumat
 přezkoušet, 3. mn. přezkoušejí i přezkouší
 přezmen, -u m.
 přezout, 1. j. přezuji i přezuju, 3. mn. přezují i přezujou; rozk. přezuj; příč. přezul, přezut
 přezpívat, podst. jm. přezpívání
 přezrálý
 přezrát, 3. j. přezraje, 3. mn. přezrají i přezrajou; rozk. přezraj; příč. přezrál; podst. jm. přezrání
 přezůvky i přezuvky, -vek ž. mn.
 průřez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
rraison d`#tre [rezon détr] (franc.)
 Regensburg viz Řezno
 reprezentace ž.
 reprezentační
 reprezentant, -a m.
 reprezentativní [-ty- i -tý-]
 reprezentovat
 réservé i reservé [rezervé] s. neskl.
 resort i rezort, -u m.
 resortní i rezortní
 resumé i résumé [rezy-] s. neskl.
 rozřezat, 1. j. rozřežu i rozřezám, 3. mn. rozřežou i rozřezají; rozk. rozřež i rozřezej
sseřezat i sřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 sřezat i seřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 stříci se, rozk. střez se; příč. střehl se, střežen
tTereza, -y ž.
 tereziánský (např. reforma)
 Terezie, -e ž.
 Terezín, -a m.; terezínský
 třezalka ž.
 trezor, -u m.
uuřezat, 1. j. uřežu i uřezám, 3. mn. uřežou i uřezají; rozk. uřež i uřezej
vvice- (viceadmirál, viceprezident, vicekancléř atd.)
 výhřez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 vyhřeznout, příč. vyhřezl
 řez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 vyřezat, 1. j. vyřežu i vyřezám, 3. mn. vyřežou i vyřezají; rozk. vyřež i vyřezej
 vyřezávat, podst. jm. vyřezávání
zřez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zařezat, podst. jm. zařezání
 zařezávat, podst. jm. zařezávání
 zarezavět, 3. mn. zarezavějí i zarezaví
 zarezivět, 3. mn. zarezivějí i zareziví
 závitořez
 zřezat, 1. j. zřežu; rozk. zřež (hovor. zbít); jiné je sřezat i seřezat (svrchu uřezat)
 zrezatět, 3. mn. zrezatějí i zrezatí
 zrezavět, 3. mn. zrezavějí i zrezaví
 zrezivět, 3. mn. zrezivějí i zreziví
Naposledy hledáno:

řez, zlikvidovat, lodné, zvýšov, konod, patina, teó, zhod, zdánlivý, plísn

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.