Pravidla českého pravopisu

uusadit, příč. usazen
 uschlý
 uschnout, příč. uschl i uschnul
 uschopnit
 úschova, -y ž.
 uschovat
 úschovna, -y ž.
 úseč, -e ž.
 úsečka ž., jedn. 3., 6. -čce
 úsečný
 usedavý
 usedlický
 usedlík, -a m.; usedlice ž.
 usedlina ž.
 úsek, -u m.
 useknout, příč. usekl i useknul
 useň, usně ž.
 usídlenec, -nce m.
 usídlit (se)
 usídlovat (se) i usidlovat (se)
 úsilí s.
 úsilný
 usilovat
 usilovný
 usínat, podst. jm. usínání
 usjednotit (se), příč. usjednocen
 úskalí s.
 uskladnit
 uskladňovat
 úskočný
 úskok, -u m.
 uskřinout
 uskřípnout, příč. uskřípl i uskřípnul, uskřípnut
 uskřipovat
 uskromnit se
 uskromňovat se
 uskrovnit se
 uskrovňovat se
 Úslava, -y ž.; úslavský
 úsloví s.
 úsluha ž.
 úslužný
 uslyšet, 3. mn. uslyší
 usmát se, 1. j. usměji se i usměju se, 3. mn. usmějí se i usmějou se; rozk. usměj se; příč. usmál se; podst. jm. usmání
 usměrnit
 usměrňovač, -e m.
 usměrňovat
 úsměšek, -šku m.
 úsměv, -u m.
 usměvavý
 úsměvný
 usmířit, rozk. usmiř
 usmiřovat
 usmívat se, podst. jm. usmívání
 usmrcovat
 usmrtit, příč. usmrcen
 usmýkat, podst. jm. usmýkání
 usmykovat
 usmyslit si i usmyslet si, 3. mn. usmyslí si i usmyslejí si; rozk. usmysli si; příč. usmyslil si i usmyslel si, usmyšlen
 usnášet se, 3. mn. usnášejí se i usnáší se
 usnesení s.
 usnést se, 3. mn. usnesou se; rozk. usneste se; příč. usnesli se
 usnout, příč. usnul; podst. jm. usnutí
 usňový (k useň)
 usoudit, rozk. usuď; příč. usouzen
 usoustavnit
 usouvztažnit
 uspat, 1. j. uspím, 3. mn. uspí; rozk. uspi, uspěte; příč. uspal, uspán
 uspávat, podst. jm. uspávání
 úspěch, -u m.
 uspěchaný
 úspěšný
 uspět, 1. j. uspěji i uspěju, 3. mn. uspějí i uspějou; rozk. uspěj; příč. uspěl
 uspíšit, rozk. uspiš
 uspišovat
 uspokojivý
 úspora ž.
 uspořádat
 uspořit
 úsporný
 Ussuri neskl. s.; ussurijský
 ústa, úst s. pomn.
 ustájit, rozk. ustaj
 ustájovat
 ustálit, rozk. ustal
 ustalovač, -e m.
 ustalovat
 ustanovit
 ustát se, 1. j. ustojím se; příč. ustál se
 ustat, 1. j. ustanu; rozk. ustaň; příč. ustal; podst. jm. ustání (bez ustání)
 ustátý
 ústav, -u m.
 ústava, -y ž.; Ústava České republiky
 ustavičný
 ustavit, příč. ustaven
 ústavně-právní (např. výbor)
 ústavněprávní (k ústavní právo)
 ústavní; Ústavní soud
 ústavní; Ústavní soud
 ústavodárný; Ústavodárné národní shromáždění (1946-49)
 Podobné:
aabsentizmus [-ty-], -izmu i absentismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolutizmus [-ty-], -izmu i absolutismus [-tyzm-], -ismu m.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 Accius [akci-], -cia m.
 Achilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 ad usum [úzum] (lat.)
 adaptovat (přizpůsobit, upravit)
 adjustace ž.
 Aelius [é-], -lia m.
 aerobus [a-e-], -su m.
 aforizmus, -izmu i aforismus [-zm-], -ismu m.
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 ahistorizmus, -izmu i ahistorismus [-zm-], -ismu m.
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 akustický [-ty-]
 akustika [-ty-] ž.
 albinizmus [-ny-], -izmu i albinismus [-nyzm-], -ismu m.
 algoritmus, -mu m.
 alibizmus, -izmu i alibismus [-zm-], -ismu m.
 alkoholizmus, -izmu i alkoholismus [-zm-], -ismu m.
 alogizmus, -izmu i alogismus [-zm-], -ismu m.
 alpinizmus [-ny-], -izmu i alpinismus [-nyzm-], -ismu m.
 altruizmus, -izmu i altruismus [-zm-], -ismu m.
 Amadeus, -ea m.
 amatérizmus, -izmu i amatérismus [-zm-], -ismu m.
 amerikanizmus [-ny-], -izmu i amerikanismus [-nyzm-], -ismu m.
 amoralizmus, -izmu i amoralismus [-zm-], -ismu m.
 anabolizmus, -izmu i anabolismus [-zm-], -ismu m.
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 analfabetizmus [-ty-], -izmu i analfabetismus [-tyzm-], -ismu m.
 anarchizmus, -izmu i anarchismus [-zm-], -ismu m.
 Andalusie [-lúz- i -luz-], -e ž.; Andalusan m.; andaluský
 Andalusie [-lúz- i -luz-]; Andalusan, -a m.; andaluský, mn. -luští
 andalusit [-zit], -u m.
 anglicizmus, -izmu i anglicismus [-zm-], -ismu m.
 antagonizmus [-ny-], -izmu i antagonismus [-nyzm-], -ismu m.
 Antonius, -nia m.
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 aplaus, -su [-zu] m.
 Appius, -ia m.; Appiova cesta (via Appia)
 Apuleius, -leia m.
 archaizmus, -izmu i archaismus [-zm-], -ismu m.
 Argos, lat. Argus, -ga m. (stážce)
 arkus, -ku m.
 Askanios, lat. Ascanius [-ká-], -nia m.
 asparágus, -gusu i -gu m.
 astigmatizmus [-ty-ty-], -izmu i astigmatismus [-ty-tyzm-], -ismu m.
 atavizmus, -izmu i atavismus [-zm-], -ismu m.
 ateizmus, -izmu i ateismus [-zm-], -ismu m.
 Átreus, -rea m.; Átreovci
 Atticus [-ku-], -ca i -ka i Attikus, -ka m.
 August i Augustýn i Augustin [-tý-], -a m.; Augusta i Augustýna i Augustina [-tý-], -y ž.
 august, -a m. (šašek, klaun); vl. jm. August
 Augustin i Augustinus [-tý-], -na m.
 augustiniáni [-styny-], -ů m. mn. (mnišský řád)
 Augustýn i Augustin [-tý-], -a m.
 Aurelián i Aurelianus [-án-], -na m.
 Austrálie ž.; Australan, -a i Australec, -lce m.; australský
 Austrálie, -e ž.; Australan i Australec m.; australský
 austroslavizmus, -izmu i austroslavismus [-zm-], -ismu m.
 autobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 automobilizmus, -izmu i automobilismus [-zm-], -ismu m.
 avanturizmus, -izmu i avanturismus [-zm-], -ismu m.
 Aventin i Aventinus [-ty- i -tý-], -na m.; aventinský
bBakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 Baku neskl. s.; bakuský
 Baku neskl. s.; bakuský
 balustráda ž.
 bambus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 behaviorizmus [bihejvi-], -izmu i behaviorismus [bihejviorizm-], -ismu m.
 Bělorusko, -a s.; Běloruská republika; Bělorus m.; běloruský
 Bělorusko, -a s.; Bělorus, -a m.; běloruský, mn. -ruští
 bezúspěšný
 bezvousý
 bibliobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 Bílá Rus, B-é R-si ž.
 bilingvizmus, -izmu i bilingvismus [-zm-], -ismu m.
 bioakustika [-ty-] ž.
 biocyklus, -lu m., mn. 1., 4., 7. -ly
 Bissau neskl. s.; bissauský
 blues [blús] s. neskl.
 Boëthius [-o-é-], thia m.
 bohemizmus, -izmu i bohemismus [-zm-], -ismu m.
 Bohumil, -a m.; Bohuslava, -y ž.
 bonapartizmus [-ty-], -izmu i bonapartismus [-tyzm-], -ismu m.
 botulizmus, -izmu i botulismus [-zm-], -ismu m.
 bratříci, -ků m. mn. (husitské vojsko)
 Britannikus, -ka i Britannicus [-ku-], -ca i -ka m.
 brontosaurus [-sau-], -ra m.
 brousící (kdo nebo co brousí)
 brousicí (např. stroj)
 brousit, rozk. brus; příč. broušen; podst. jm. broušení
 brus, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Brusel, -u m.; bruselský
 Brusel, -u m.; bruselský
 brusič, -e m.
 brusičský, mn. -čští
 brusičství s.
 brusinka ž.
Naposledy hledáno:

ůs, pex, letopočet, bystřina, bidlo, výztuha, příst, loď, apartheid, hubička

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.